Com enviar factura electrònica a un ajuntament?

Des de gener de 2015, qualsevol proveïdor de l’Administració pública ha d’enviar factura electrònica en format estructurat (no val el PDF). Això significa que si factures a qualsevol organisme públic, has de fer-ho amb l’ús de la facturació electrònica a través de, per exemple, el Punt General d’Entrada FACe (entre altres). En aquest article et comptem tot el que necessites saber per a enviar una factura electrònica a un ajuntament i no morir en l’intent.

Quan és obligatori enviar una factura electrònica als ajuntaments?

Estem tots obligats a fer-ho a través d’aquesta via? Sí, tots els proveïdors que hagin entregat béns o prestat serveis a l’Administració pública han d’expedir i remetre la corresponent factura electrònica. Però, com es factura a un ajuntament? Com es realitzen aquests tràmits amb l’Administració pública de manera segura i eficaç?

En primer lloc, has de saber que una factura electrònica és com una factura normal, però amb la particularitat que el fitxer informàtic generat ha de ser un arxiu XML de tipus Facturae i que ha d’estar signat electrònicament. Realment la signatura electrònica és el que garanteix la integritat del contingut de la factura.

Per crear, signar i enviar una factura electrònica a un ajuntament, pots fer ús de programes que, com B2Brouter, permeten la generació d’aquests documents de manera senzilla, àgil i segura. Igual que en una factura convencional, han de contenir certes dades obligatòries:

 • Dades fiscals de l’emissor.
 • Dades fiscals del receptor.
 • Import.
 • Impostos.
 • Codis DIR3.
Què és una factura electrònica?

Com facturar a un ajuntament?

El fonamental és disposar d’un sistema d’enviament que garanteixi el lliurament de manera correcta i fiable. En B2Brouter hem simplificat aquest procés per permetre’t fer-ho amb agilitat i seguretat. Amb l’eina en línia de B2Brouter, autoritzada i reconeguda per l’Administració pública, podem realitzar totes les gestions necessàries. Des de crear la factura electrònica introduint les dades requerides fins a vincular l’administració a la qual hem de remetre.

 1. En iniciar el procés de creació d’una factura hem d’indicar el client o crear un de nou. Introduïm el NIF del client, que serà l’administració o entitat pública a la qual volem remetre la factura, com per exemple, un ajuntament. El sistema el reconeixerà, en la majoria dels casos, i omplirà per nosaltres les dades que existeixen de l’entitat pública identificada.
 2. Un cop identificada l’administració o client, el sistema també configura el mètode d’enviament correcte de la factura electrònica, a més del format electrònic requerit pel receptor (a la majoria dels casos) i omple les dades fiscals. Es tracta d’informació verificada.
 3. Quan generes la factura, el sistema també t’ofereix les diferents combinacions de codis DIR3 de cada receptor.
 4. Un cop generada la factura, introduint les dades a un formulari, la pots visualitzar i enviar. Només necessites clicar un botó, i la plataforma connecta amb el Punt General d’Entrada indicat, com per exemple FACE (punt general d’entrada de factures electròniques de l’administració general de l’Estat) o e-FACT, i efectua l’enviament de manera segura utilitzant, entre molts d’altres, el format Facturae en XML.
 5. El sistema de B2Brouter et permet realitzar un seguiment dels estats pels quals transcorre la factura electrònica i els possibles errors en l’enviament. Això agilitza el procés de cobrament de les factures i minimitza els possibles errors o demores. A més, pots guardar una còpia de la factura en PDF o en Facturae sense cap esforç.

El fonamental és disposar d’un sistema que et permeti crear i enviar la factura electrònica a l’ajuntament, de la forma més senzilla i àgil possible. En B2Brouter hem simplificat aquest procés per a permetre’t fer-lo amb agilitat i seguretat. Amb el software de factura electrònica en línia de B2Brouter, autoritzat i reconeguda per l’Administració pública, pots realitzar totes les gestions necessàries. Des de crear la factura electrònica introduint les dades requerides fins a realitzar l’enviament amb tan sols pitjar un botó. És tan fàcil com seguir aquests senzills passos:

 1. Registra la teva empresa a B2Brouter.
 2. Crea el teu client informant el NIF, el directori de B2Brouter et proporciona de forma automàtica les seves dades fiscals, el mètode d’enviament de la factura electrònica (per exemple FACe) i el format de la factura.
 3. Quan generes la factura, el directori també t’ofereix les diferents combinacions de codis DIR3 de cada receptor.
 4. Crea la factura introduint les dades en un formulari, la pots visualitzar i enviar. Només necessites pitjar un botó i B2Brouter connecta i la registra en el Punt General d’Entrada corresponent.
 5. Rep el canvi d’estat i controla les teves factures electròniques.
Com crear una factura electrònica?

Com enviar una factura electrònica a un ajuntament pas a pas?

En aquest vídeo pots veure com crear i enviar una factura electrònica a un ajuntament pas a pas de forma senzilla amb B2Brouter:

Presenta factura electrònica a ajuntaments de tota Espanya

Amb B2Brouter pots enviar factures electròniques a tots els ajuntaments de tota Espanya.

Enviar factura electrònica a ajuntaments gratis!

Per què és important saber com fer una factura electrònica?

Saber fer una factura electrònica és crucial per als autònoms i les empreses que treballen com a proveïdors de l’Administració pública, ja que no s’accepten les factures en paper.

No obstant això, amb la implementació de la Llei Crea i Creix, molt aviat totes les empreses hauran de presentar les seves factures en format electrònic. A altre, també s’està treballant un reglament tècnic detallat sobre com facturar electrònicament entre empreses i autònoms. Quan aquesta regulació entri en vigor, hi haurà un termini d’adaptació d’un a dos anys, depenent de la grandària de facturació de cada empresa.

Per tant, és bona idea entendre aquesta nova manera de facturar, ja que tard o d’hora tots haurem d’usar-la.

Requisits i regulacions

Com ja s’ha comentat anteriorment, tots els proveïdors de béns o serveis de l’Administració pública han de presentar les seves factures d’acord amb la Llei Crea i Creix, la Llei Antifrau i el reglament VeriFactu. Això significa que l’emissor de la factura ha de:

 • Conservar totes les factures expedides durant el període legal indicat.
 • Assegurar la llegibilitat del document electrònic.
 • Acreditar l’autenticitat  de l’origen.
 • Garantir la integritat del contingut de la factura.

Aquí tens una llista d’alguns d’exemples:

Ajuntaments de Catalunya

Ajuntaments de Madrid

Ajuntaments de València

Ajuntaments d’Andalusia

Ajuntaments del País Basc