Factura electrònica a ajuntaments

Des de gener del 2015, qualsevol factura que hàgim de remetre a les administracions públiques ha de ser factura electrònica en format Facturae. Això significa que, si facturem organismes públics com l’administració general, els ajuntaments o les universitats, ho haurem de fer amb l’ús de la facturació electrònica a través, per exemple, el Punt General d’Entrada d’eFactFACe, entre d’altres.

Estem tots obligats a fer-ho a través d’aquesta via? Sí, tots els proveïdors que hagin lliurat béns o prestat serveis a l’Administració Pública hauran de expedir i remetre la corresponent factura electrònica. Però, Com es factura electrònicament a un ajuntament? Com realitzar aquests tràmits amb l’administració pública de manera segura i eficaç? Fem una ullada.

Passos per fer una factura electrònica pels ajuntaments

Una factura electrònica és com una factura normal, però amb la particularitat que el fitxer informàtic generat està signat electrònicament. Realment la signatura electrònica és el que garanteix la integritat del contingut de la factura. Per a realitzar-hem de fer ús de programes que, com B2Brouter, permeten la generació d’aquests documents de manera senzilla, àgil i segura. Igual que en una factura a l’ús, les dades com CIF, raó social, import, IVA, etc., han d’estar consignats de manera correcta. La particularitat, com hem assenyalat, és el format en què es genera i, en conseqüència, de l’ús que en fem amb l’administració.

Factura electrònica en format Facturae a l’Administració pública

El fonamental és disposar d’un sistema d’enviament que garanteixi el lliurament de manera correcta i fiable. En B2Brouter hem simplificat aquest procés per permetre’t fer-ho amb agilitat i seguretat. Amb l’eina en línia de B2Brouter, autoritzada i reconeguda per la Administració pública, podem realitzar totes les gestions necessàries. Des crear la factura electrònica introduint les dades requerides fins vincular l’administració a la qual hem de remetre.

  1. En iniciar el procés de creació d’una factura hem d’indicar el client o crear un de nou. Introduïm el NIF del client, que serà l’administració o entitat pública a la qual volem remetre la factura, com per exemple, un ajuntament. El sistema el reconeixerà, en la majoria dels casos, i omplirà per nosaltres les dades que existeixen de l’entitat pública identificada.
  2. Un cop identificada l’administració (client), el sistema omplirà les dades de la factura relacionats amb el client com l’òrgan gestor, l’oficina comptable, la unitat tramitadora (codis DIR3) o el mètode de lliurament que necessitem per enviar la factura. Aquestes dades podrem consultar-los, en el cas que tinguem dubte, en els plecs administratius de la contractació del servei.
  3. Amb les dades generals de la factura i els específics del client omplerts, podrem guardar la factura o enviar-la. A l’enviar-la, la plataforma connecta amb el Punt General d’Entrada indicat, per exemple FACE(Punt General d’Entrada de factures electròniques de l’administració general de l’estat) o e-FACT, i realitza l’enviament de manera segura utilitzant, entre d’altres, el format Facturae en XML.
  4. El sistema de B2Brouter ens permet realitzar un seguiment dels estats pels quals passa la factura electrònica i els possibles errors en l’enviament, el que agilitzarà el procés de cobrament de la factura i minimitzarà les possibles fallades o demores. A més podrem guardar una còpia de la factura en PDF o en XML de Facturae sense cap esforç.

Gestionales teves factures electròniques a ajuntaments de tot Espanya

Els usuaris de B2Brouter envien factures electròniques a centenars d’ajuntaments, aquí tens una llista d’alguns dels ajuntaments:

A més de poder enviar factura electrònica a un ajuntament, en format FacturaeB2Brouter també us permet gestionar la factura electrònica B2B (factura electrònica entre empreses privades), que cada vegada és més a prop a Espanya, i la factura electrònica amb empreses públiques i privades internacionals, a través de la xarxa Peppol.

Registra’t gratis i comença a facturar ja!