Llei Antifrau i facturació: Programari de doble ús

Saps com afecta la Llei Antifrau en la teva facturació? Des de l’11 d’octubre de 2021, autònoms i empreses estan obligats a treballar amb sistemes informàtics comptables que garanteixin la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres. En cas contrari, els usuaris i distribuïdors d’aquesta mena de sistemes poden ser multats. T’expliquem què significa tot això:

Llei antifrau per als programaris de doble ús

El projecte de Llei de Mesures de Prevenció i Lluita contra el Frau Fiscal (Llei 11/2021) és una llei que abasta diferents punts i mesures pensades per controlar el frau fiscal. Una de les principals novetats de la llei és la introducció de certs preceptes que afecten directament els programaris de comptabilitat i facturació. Concretament, afecta aquells sistemes que ofereixen als seus usuaris la possibilitat de desenvolupar simultàniament dues comptabilitats diferents, ocultant-se o alterant-se les transaccions realitzades de forma parcial o total i d’aquesta manera, no garantint-se “la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres”.

La Llei antifrau dicta que els fabricants ja no podran distribuir ni desenvolupar més aquest tipus de programari de doble ús ni les empreses i autònoms podran utilitzar-los ni tenir-los. En cas que desenvolupadors o usuaris no compleixin amb la legislació, poden rebre sancions administratives que van des dels 50.000 € fins als 150.000 €.

Què és un programari de doble ús?

El que es refereix la llei quant a un programari de facturació de doble ús, és a aquell programari que permeten gestionar dues línies de facturació per separat, la qual cosa comporta el risc d’ús inapropiat. Aquest tipus d’eines permeten manipular els ingressos, ocultar vendes i com a conseqüència evadir impostos. Precisament això és el que es pretén evitar amb aquests requisits.

Quan entra en vigor la Llei Antifrau?

La Llei Antifrau entra en vigor a partir de l’1 de juliol de 2025, ja que el reglament ja ha estat aprovat i és on s’especifiquen els aspectes tècnics que han de complir el programari de facturació.

Què implica la Llei Antifrau per la facturació de les empreses?

Aquesta llei és un pas cap a un canvi de paradigma en els processos de facturació de les empreses i l’ús de la factura electrònica entre empreses privades. Com et comentem anteriorment, un dels requisits que hauran de complir el programari és el fet de poder traçar les factures, accedir a elles en tot moment i demostrar que aquestes factures no han estat alterades o modificades una vegada presentades. A més, totes les factures que s’enviïn s’hauran d’encadenar entre si.

Aquests canvis també ens acosten a la presentació d’aquestes factures directament en l’AEAT i la declaració telemàtica d’impostos. Al País Basc ja s’està fent mitjançant el TicketBAI i en l’àmbit estatal succeirà amb Verifactu.

Tot el que necessites saber sobre Verifactu

En aquest moment, empreses que facturen més de 6 milions anuals també han de presentar informació de les seves factures a l’AEAT, a través del Subministrament Immediat de la Informació. Verifactu està pensat perquè també ho facin les empreses que facturen menys de 6 milions.

B2Brouter: programari de facturació electrònica que compleix amb la Llei Antifrau

B2Brouter és una solució de facturació electrònica i intercanvi de documents electrònics i NO és un programari de doble ús. Gràcies a B2Brouter pots gestionar tota la facturació, amb clients públics i privats, nacionals i internacionals complint amb les especificacions que defineix la Llei Antifrau:

  • Manté la integritat de les factures.
  • Conserva els documents i proporciona accés a la informació sempre que calgui complint amb la legalitat.
  • El sistema garanteix la traçabilitat de tots els documents impedint que s’alterin o es modifiquin.
  • En cas de modificació, el sistema registra tots els canvis realitzats, per la qual cosa sempre és possible fer un seguiment de l’estat inicial i l’estat final de tots els registres o documents presentats.

Amb B2Brouter les empreses ja poden presentar el TicketBAI i podran presentar Verifactu quan estigui en vigor.

En resum, B2Brouter és un programari de facturació electrònica amb el qual pots gestionar l’emissió i recepció de factures electròniques, a més de presentar els teus impostos (TicketBAI, Verifactu i SII).

Registra’t i comença a facturar!