Política de Seguretat i Privacitat de la informació

Objectius

Els objectius de la implementació d’una política de gestió de la seguretat i privacitat de la informació són:

 • Assegurar la continuïtat dels serveis de B2Brouter.
 • Protegir els actius d’informació de l’empresa.
 • Prevenir la pèrdua de dades dels usuaris dels serveis de B2Brouter.
 • Millorar l’auditoria i el control dels incidents de seguretat.
 • Formar el personal en temes de seguretat i en la forma d’abordar-los.
 • Fer créixer l’organització en base als seus procediments i polítiques de seguretat i privacitat i la seva millora contínua.
 • Assegurar la privacitat de les dades personals processades.

Política

 • L’objectiu de la política és protegir els actius d’informació de l’empresa contra les amenaces deliberades o accidentals, internes o externes.
 • Aquesta política de Seguretat i privacitat de la Informació ha estat aprovada pel director general (CEO) de B2Brouter.
 • Aquesta política de seguretat i privacitat garanteix que:
  • La informació estarà protegida davant accessos no autoritzats.
  • La confidencialitat de la informació està assegurada. La informació només serà accessible per a aquells que tinguin autorització.
  • Es mantindrà la integritat de la informació.
  • Els usuaris autoritzats tindran disponibilitat d’accés garantit a la informació i aplicacions quan sigui necessari.
  • Es compleixen els requisits legislatius i normatius.
  • Es desenvoluparan, mantindran i provaran plans de continuïtat.
  • Tots els empleats i contractistes tindran disponible formació sobre la Seguretat i Privacitat de la Informació.
 • S’han creat procediments per donar suport a la política de seguretat, incloent plans de continuïtat
 • El responsable de Seguretat de la Informació (CISO) és l’encarregat de mantenir la política de Seguretat i donar suport i consell durant la seva implementació.
 • És obligatori el compliment de la Política de Seguretat i Privacitat de la Informació.

Aquesta política serà revisada anualment per part del Responsable de Seguretat de la Informació (CISO) i el Director General (CEO) de B2Brouter

La política de seguretat va ser actualitzada per darrera vegada el 30 de juny de 2020

Signatura: Títol de Oriol Bausà i Peris: director general (CEO)

Certificat ISO/IEC 27001:2013