Programa per gestionar la teva facturació en línia

Enviament i recepció de documents electrònics com factures, pressupostos, comandes i albarans amb empreses de tot el món.

Comença gratuïtament
Contactes
Catàleg
Pressupostos
Comandes
Albarans
Factures
Factures proformes
Factures simplificades
Arxiu legal
SII

Contactes

Registre il·limitat de clients i proveïdors de forma senzilla.

 • 1. Directori de contactes verificats

  Accedeix a la informació dels teus clients i proveïdors gràcies al directori validat per B2Brouter, on consten més de 200.000 empreses i entitats públiques.

 • 2. Documents multixarxa i multiformat

  Lliura documents electrònics a través de diferents xarxes i formats, adaptats a les necessitats dels teus clients nacionals i internacionals.

 • 3. Importació de contactes

  Migra els teus contactes a B2Brouter de forma massiva pujant un arxiu amb totes les dades.

 • 4. Control d’ingressos i despeses

  Consulta l’històric de transaccions amb els teus clients i proveïdors.

Catàleg

Gestiona els productes o serveis de la teva empresa.

 • 1. Creació àgil dels documents

  Afegeix a les factures i pressupostos els articles del teu catàleg sense esforç.

 • 2. Evita errors

  Crea factures sense els errors causats per la introducció manual de dades.

 • 3. Importació de productes

  Migra els teus productes o serveis a B2Brouter de forma massiva pujant un arxiu amb totes les dades.

Pressupostos

Envia’ls, rep la confirmació del teu client i converteix-los en factura.

 • 1. Gestiona pressupostos

  Crea i emmagatzema pressupostos, envia’ls als teus clients i fes-ne el seguiment.

 • 2. De pressupost a factura

  Converteix el pressupost en factura aprofitant la informació. Redueix temps i errors generats per la creació manual de la factura un cop acceptat el pressupost.

 • 3. Control dels estats

  Rep el canvi d’estat del pressupost segons si el teu client l’accepta o el refusa.

 • 4. Traçabilitat del procés comercial

  B2Brouter enllaça tots els documents creats entre si i et proporciona la informació que et permet relacionar-los.

Comandes

Rep comandes electròniques Peppol o EDI i converteix-les en factura.

 • 1. De comanda a factura

  Pots convertir les comandes en factures aprofitant-ne la informació. Redueixes temps, treball i possibles errors generats per la creació manual de la factura un cop acceptada la comanda.

 • 2. Format Peppol i EDI

  Gestiona comandes a través de Peppol en format UBL o a través de xarxes EDI.

 • 3. Envia canvis d’estat

  Envia notificacions als teus clients quan acceptis, refusis o modifiquis una comanda rebuda.

 • 4. Automatitza el procés de vendes

  La gestió de les comandes i dels documents relacionats s’automatitzen. A més, digitalitzes el procés de venda, fas el seguiment i facilites la gestió als teus clients de la manera més fàcil.

Albarans

Genera albarans des de les comandes rebudes i envia'ls.

 • 1. De comanda a albarà

  Genera albarans a partir d’una comanda rebuda dins de B2Brouter.

 • 2. Gestiona els estats

  Controla l'estat actualitzat dels albarans segons si han estat enviats o estan pendents d'enviar.

 • 3. Traçabilitat dels documents

  B2Brouter relaciona tots els documents creats, de tal manera que si generes un albarà des d'una comanda, queden relacionats automàticament.

 • 4. Informa dels codis logístics

  Afegeix la informació logística i imprimeix les etiquetes per facilitar la recepció de la teva mercaderia.

Factures

Gestiona l'enviament i la recepció de factures amb les administracions públiques i empreses privades.

 • 1. Envia i rep factures electròniques

  Envia factures a tots els teus clients públics i privats i rep factures de tots els teus proveïdors.

 • 2. Connecta amb xarxes públiques i privades

  Envia factura electrònica a empreses del tot el món a través de xarxes públiques i privades.

 • 3. Gestiona diferents formats

  Envia factura electrònica en el format adequat. Crea o importa la factura i B2Brouter la converteix en el format requerit pel receptor.

 • 4. Controla els canvis d’estat

  Controla els canvis d’estat de les factures emeses i rebudes per agilitzar la comunicació amb els teus clients i proveïdors.

 • 5. Recordatori de venciment

  Envia una notificació al teu client quan una factura ha vençut i no has rebut el pagament.

Factures proformes

Crea, envia i emmagatzema factures proformes. Controla l'estat i converteix-la en factura convencional amb un sol clic.

 • 1. Gestiona factures proformes

  Crea i emmagatzema les factures proformes, afegint la informació en un senzill formulari.

 • 2. Envia factures proformes

  Realitza l'enviament de la factura proforma a través de correu electrònic amb tal només un clic.

 • 3. Controla el canvi d'estat

  Controla el canvi d'estat de la factura proforma emesa per a agilitzar la comunicació amb el teu client.

 • 4. De factura proforma a factura

  Converteix la factura proforma en factura, aprofitant la informació, amb tan sols un clic. Redueix temps i errors generats per la creació manual de la factura.

 • 5. Traçabilitat dels documents

  B2Brouter enllaça tots els documents creats entre si i et proporciona la informació que et permet relacionar-los.

Factures simplificades

Gestiona la creació i l'enviament de factures simplificades amb tots els teus clients.

 • 1. Crea fàcilment factures simplificades

  Genera factures simplificades sense les dades fiscals del receptor.

 • 2. Envia factures simplificades

  Envia les factures simplificades a través de correu electrònic o descarrega-les.

 • 3. Controla les teves factures simplificades

  Controla el canvi d'estat de les factures que has enviat i agilitza la comunicació amb els teus clients.

 • 4. Emmagatzema i accedeix als teus documents

  Emmagatzema al núvol les factures simplificades i accedeix a la informació de forma senzilla i a l'instant, gràcies al sistema de filtres.

Arxiu legal

Custòdia de les teves factures enviades.

 • 1. Generació automàtica de l’arxiu

  L’arxiu legal es genera de forma automàtica amb les transaccions de les factures enviades.

 • 2. Arxiu i custodia de transaccions

  S’arxiva i custodia la informació de la transacció final d’aquelles factures que s’hagin registrat correctament.

 • 3. Tecnologia Blockchain

  Per garantir la seqüencia d'emissió i recepció de documents, fem servir tecnologia Blockchain.

SII

Compleix amb la normativa del Subministrament Immediat de la Informació.

 • 1. Què és el Subministrament Immediat d'Informació?

  És un sistema de gestió dels llibres de registre de l'IVA a través de la seu electrònica de l'AEAT que afecta empreses amb facturació anual superior a 6 M d'euros, Grups d'IVA i empreses inscrites en el REDME.

 • 2. Connecta el teu sistema amb l’AEAT

  Importa des del teu sistema les dades dels registres i envia’ls de forma telemàtica a l’Agència Tributària complint amb el termini de quatre dies naturals des de la data de la factura.

 • 3. Traçabilitat de la informació

  Accedeix a les dades dels registres presentats i descarrega informes personalitzats per comparar-los amb els del teu sistema o els registres presentats.

 • 4. Informes del model 303

  Genera un informe del model 303 amb la informació dels registres del SII que has presentat a l’Agència Tributària.

 • 5. Informació d’estat dels registres

  Rep les respostes de l'AEAT sobre l'acceptació o no dels registres presentats. Un sistema de notificacions t’informarà sobre els registres del SII que han estat acceptats, refusats o si conté errors. TicketBai

Beneficis de treballar amb B2Brouter

 • 01

  Interoperabilitat

  Connecta amb tot tipus d’empreses i xarxes d’arreu del món.

  Envia i rep documents electrònics a través de xarxes públiques i privades, nacionals i internacionals i connecta amb tots els teus clients i proveïdors, sense costos afegits.

 • 02

  Multiformat

  Envia i rep documents electrònics amb diferents formats, adaptats a les necessitats dels teus clients i proveïdors.

  Envia documents electrònics en diferents formats, adaptats als estàndards de la xarxa per a la qual realitzes l'enviament o les necessitats dels teus clients, sense preocupar-te dels aspectes tècnics.

  Centralitza la recepció de factures de tots els teus proveïdors rebent amb diferents formats, sense preocupar-te dels aspectes tècnics.

 • 03

  Suport per a tothom

  B2Brouter ofereix un suport especialitzat, disponible per a tots els usuaris.

  Utilitza la secció de suport del teu compte per fer-nos arribar els teus dubtes. Servei disponible per a tots els usuaris de la plataforma.

  Els plans premium disposen de suport prioritari o exclusiu segons quin sigui el servei contractat.

  Els usuaris Enteprise disposen d'un gestor personal que els ajudarà en la resolució dels seus dubtes i consultes.

 • 04

  Directori

  B2Brouter disposa d’un directori amb informació validada d’empreses públiques i privades de tot el món.

  El directori conté informació actualitzada i verificada d’administracions públiques i empreses privades de tot el món.

  Al generar un document, el Directori intel·ligent permet crear factures en el format que el receptor espera i enviar-les pel canal que toca, sense errors.

  El directori et proporciona les dades verificades dels teus contactes i informació necessària com els codis d’encaminament.

Prova els nostres plans
Comença a enviar factures electròniques ara mateix amb el Pla Basic.