Denominació: INVINET SISTEMES 2003, S.L., (des d’ara INVINET)
Domicili: Avinguda Diagonal, 433, 1-1, 08036 Barcelona.
Telèfon: 902 504 831
Email: comercial@b2brouter.net
CIF: B63276174
Inscripció registral: inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 35869, Foli 220, Full B-269081


L’accés a aquest lloc web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves que regulen l’accés i la utilització del mateix per tal de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes.

Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest lloc web per a la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

Invinet, no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l’accés a aquest web com l’ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquest web amb fins o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació ia no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.

Invinet no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc web, tot i que posarà els seus majors esforços per evitar-los.


En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, se li informa que, en el cas que les dades facilitades siguin considerats com a dades personals per la normativa nacional en matèria de protecció de dades, les dades personals proporcionades per vostè seran tractades amb les següents finalitats:

  • Facilitar la informació sol·licitada sobre la nostra empresa i serveis.
  • Gestionar la seva sol·licitud de servei.
  • Donar resposta i gestionar els seus comentaris i suggeriments.
  • Donar suport i resoldre les incidències del servei.

Mitjançant l’emplenament de formularis de contacte de la web o mitjançant l’enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació remesa a Invinet, l’interessat dóna el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas Invinet, utilitzarà les dades personals dels interessats per a fins diferents dels anteriorment esmentats, ni les comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’afectat, i es compromet a guardar el degut secret professional ia establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix l’esmentat Reglament

Les seves dades personals es conservaran en els nostres registres durant un període de tres anys. No obstant això, en qualsevol moment vostè pot demanar l’accés a les seves dades personals i la seva rectificació o supressió. Així com, limitar el seu tractament, o directament oposar-se al tractament o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos..

TTambé li informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que en el tractament de les seves dades no s’estan respectant els seus drets.

Identitat del responsable (contacte): INVINET SISTEMES 2003, S.L., C/Ribas, 31, E, 08013 Barcelona.


Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquest web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 18 anys.

Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors de 18 anys d’edat.

Invinet recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per a sol·licitar algun producte.

TTambé els informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.


En seguir el nostre perfil a les xarxes socials consent expressament en el tractament de les seves dades personals conforme a la seva respectiva política de privacitat. També consent expressament l’accés d’Invinet al tractament de les seves dades contingudes en el seu perfil i al fet que al fet que les notícies publicades sobre qualsevol producte de Invinet apareguin en el seu mur.

De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, l’informem que les dades personals dels seguidors de Invinet a les xarxes socials, seran incorporades a un fitxer el titular Invinet amb la finalitat de mantenir-lo informat a través de les xarxes sobre notícies relatives a les activitats de INVINET.

La seva petició per connectar, implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments senyalats.

La publicació de comentaris i continguts a les xarxes socials es convertiran en informació pública, de manera que els usuaris hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. Invinet no es fa responsable per la informació que els usuaris incorporin a la pàgina. No obstant això, les persones les dades personals estiguin publicats o estiguin inclosos en comentaris, podran sol·licitar a Invinet la cancel·lació dels mateixos.

En qualsevol moment, vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a Invinet. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.


Els enllaços (links) que pot trobar en aquesta web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per Invinet, per això, no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs web ni estan cobertes pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Web haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privadesa poden ser diferents a la nostre.


El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació.

Per a la resolució de les controvèrsies que es puguin derivar com a conseqüència del que disposen les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre a un fur en concret, l’usuari renuncia expressament al fur que pogués correspondre-i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.