Recepció de factures de diferents proveïdors

Les grans empreses necessiten centralitzar la recepció de factures d’un nombre elevat de proveïdors, utilitzant processos costosos i regles de negoci que poden ser complexes de gestionar, tant per part de l’emissor, com per part del receptor.

Problema

Imposar un mètode de recepció complex per a tots proveïdors

Els grans receptors necessiten unificar la recepció de les factures de proveïdors. Per fer-ho requereixen rebre les factures a través d’una xarxa única, igual per a tots els emissors, utilitzant un format concret. Es tracta de procediments complexos amb els quals la majoria de proveïdors no estan acostumats a treballar.

Incompliment de les regles de negoci

A causa del gran volum de documents que reben, els grans receptors necessiten que les factures compleixin certes normes que els permeti realitzar una gestió i tramitació àgil i adaptada a les seves necessitats. Quan aquestes regles de negoci no es compleixen, els processos de tramitació s’alenteixen i les relacions amb els proveïdors es ressenten.

Problemes de comunicació amb els proveïdors

Quan un gran receptor gestiona un volum elevat de factures de proveïdors, mantenir una comunicació fluida respecte als tràmits i als estats de les factures, pot resultar molt complicat, costós i lent.

Increment d’incidències

Quan un gran receptor sol·licita als seus proveïdors la gestió de les factures a través de noves eines o processos amb els quals no estan acostumats, es genera un augment de les incidències i això estressa el seu departament d’administració.

Upsell Consulting Services
Recomanaria B2Brouter perquè és un servei que aporta més valor del que costa. A més, aviat serà obligatori l'ús de la factura electrònica, amb la qual cosa, millor començar a utilitzar-la ja.
Carlos Alcocer
Socio y administrador de Upsell Consulting Services
Solució

B2Brouter és una plataforma de facturació al núvol, especialitzada en l’intercanvi de documents electrònics, que té la capacitat de connectar-se amb els sistemes de gestió de grans receptors per tal de facilitar-los la gestió de les factures rebudes i proporcionar als seus proveïdors una eina senzilla per a l’emissió.

B2Brouter connecta proveïdors i clients

B2Brouter té la capacitat de connectar de forma senzilla amb els sistemes dels grans receptors. Alhora, els proveïdors poden utilitzar B2Brouter per connectar fàcilment amb els seus clients i enviar les factures en el format adequat. Això és possible utilitzant la versió gratuïta o algun dels plans econòmics, segons cada cas, i disposant d’una eina senzilla d’utilitzar.

 

Compliment de les regles de negoci

Gràcies al directori, B2Brouter s’assegura que es compleixen les regles de negoci per a tots els proveïdors del gran receptor. L’emissor de les factures només ha d’informar del NIF del client i el sistema s’encarrega de complimentar totes les dades requerides pel receptor. D’aquesta manera s’eviten refusos de factures causats per la falta d’informació i s’agilitzen els tràmits.

Comunicació amb proveïdors

B2Brouter disposa d’un sistema que permet al receptor comunicar-se fàcilment amb els seus proveïdors, enviant notificacions de canvis d’estat de les factures rebudes. L’emissor rep aquestes notificacions i pot estar informat de l’estat real de cada factura.

Reducció d’incidències

B2Brouter disposa d’un departament de suport especialitzat i amb experiència, capaç de tractar les incidències directament amb els proveïdors dels receptors i d’acompanyar-los durant el procés d’iniciació i adaptació al nou sistema de facturació. D’aquesta manera es redueixen considerablement les incidències que arriben al departament d’administració del receptor.

Prova els nostres plans
Comença a enviar factures electròniques ara mateix amb el Pla Basic.

Més casos d'ús

Augmenta la seguretat del teu negoci amb les factures electròniques

Per a les empreses i autònoms és important poder enviar les seves factures de forma segura, garantint que no es produeixen suplantacions d'identitat, fugida de dades o hackeig de la informació de factures, interceptades en el procés d'enviament. L'enviament segur és senzill gràcies a les factures electròniques.

Factures electròniques segures

Com mantenir l’arxiu de factures de la meva empresa?

La necessitat de mantenir un ordre i una correcta metodología en les tasques administratives i en l’arxiu de factures i altres documents, és crític per a la pròpia eficiència i bona gestió de les empreses.

Gestiona l'arxiu de les teves factures

Unificació de la recepció de factures

Les grans empreses necessiten centralitzar la recepció d'un gran nombre de proveïdors i han d'oferir diversos canals per fer-ho.

Rebre la facturació

Recepció a través de xarxes públiques

Les administracions públiques han de poder rebre factures electròniques per complir amb la legislació.

Rebre la facturació

Necessito facturar a l’administració pública

La normativa obliga als proveïdors de l’administració pública a enviar factura electrònica en format Facturae.

Facturar a l'Administració

Programa de facturació i impostos

Els autònoms i les petites empreses necessiten una gestió eficaç i senzilla de les seves factures.

Gestionar la facturació