Gestió de factures de proveïdors

Les empreses necessiten centralitzar la recepció de factures d’un nombre elevat de proveïdors, utilitzant processos costosos i regles de negoci que poden ser complexes de gestionar, tant per part de l’emissor, com per part del receptor.

Problema

Imposició de mètodes de recepció de factures complexos

Les empreses necessiten unificar la recepció de les factures de proveïdors. Per fer-ho, requereixen rebre les factures a través d’una xarxa única i totes les factures en un mateix espai, a més d’utilitzar uns formats de factura que puguin gestionar.

La realitat és que són procediments complexos amb els quals la majoria de proveïdors no estan acostumats a treballar. El que succeeix és que cada proveïdor envia les factures de diferent forma (email, correu postal, a través de plataformes, etc) i a més, en alguns casos utilitzen diferents formats de factura (PDF, Facturae, UBL, EDI, etc).

Incompliment de les regles de negoci

A causa del gran volum de documents que reben algunes empreses, els receptors necessiten que les factures compleixin certes normes que els permeti realitzar una gestió i tramitació àgil i adaptada a les seves necessitats. Quan aquestes regles de negoci no es compleixen, els processos de tramitació s’alenteixen, les relacions amb els proveïdors es ressenten i el pagament de les factures es retarda.

Problemes de comunicació amb els proveïdors

Quan un receptor gestiona un volum elevat de factures de proveïdors, mantenir una comunicació fluida respecte als tràmits i els estats de les factures, pot resultar molt complicat, costós i lent.

A més, això suposa una càrrega administrativa i de gestió per part del receptor.

Increment d’incidències

Quan un receptor sol·licita als seus proveïdors la gestió de les factures a través de noves eines o processos amb els quals no estan acostumats, es genera un augment de les incidències i això estressa el seu departament d’administració.

Un exemple és la recepció de factures a través de FACeB2B per part dels contractistes de l’estat.

M’afecta la “Ley de contratos del sector público”?
Upsell Consulting Services
Recomanaria B2Brouter perquè és un servei que aporta més valor del que costa. A més, aviat serà obligatori l'ús de la factura electrònica, amb la qual cosa, millor començar a utilitzar-la ja.
Carlos Alcocer
Socio y administrador de Upsell Consulting Services
Solució

B2Brouter és una plataforma de facturació al núvol, especialitzada en l’intercanvi de documents electrònics, que et permet rebre totes les factures de proveïdors, utilitzant diferents mètodes de recepció i formats, perquè puguis gestionar totes les factures rebudes des d’un mateix espai. A més, té la capacitat de connectar-se amb la gran majoria de sistemes de gestió o ERP, cosa que permet facilitar la gestió de les factures rebudes i proporcionar als proveïdors una eina senzilla i gratuïta per a l’emissió.

B2Brouter connecta proveïdors i clients

B2Brouter té la capacitat de rebre factures utilitzant diferents mètodes de recepció. Alhora, els proveïdors poden utilitzar B2Brouter per connectar fàcilment amb els seus clients i enviar les factures en el format adequat. Això és possible fent servir la versió gratuïta o algun dels plans econòmics, segons cada cas, i disposant d’una eina senzilla d’utilitzar.

Gestiona les factures de proveïdors de les següents formes:

  • Creació manual de factures rebudes.
  • Reconeixement de dades de factures rebudes amb OCR.
  • Recepció a través de correu electrònic.
  • Recepció a través de xarxes públiques (FaceB2B, Peppol, etc.)

Compliment de les regles de negoci

Gràcies al directori, B2Brouter s’assegura que es compleixen les regles de negoci de les empreses que reben factures.

A més l’emissor de les factures només ha d’informar del NIF del receptor i el sistema s’encarrega de complimentar totes les dades de l’empresa receptora. D’aquesta manera s’eviten refusos de factures causats per la falta d’informació i s’agilitzen els tràmits.

Envia canvis d’estat de les factures de proveïdors

B2Brouter disposa d’un sistema que permet al receptor comunicar-se fàcilment amb els seus proveïdors, enviant notificacions de canvis d’estat de les factures rebudes. L’emissor rep aquestes notificacions i pot estar informat de l’estat real de cada factura.

Reducció d’incidències

B2Brouter disposa d’un departament de suport especialitzat i amb experiència, capaç de tractar les incidències directament amb els proveïdors dels receptors i d’acompanyar-los durant el procés d’iniciació i adaptació al nou sistema de facturació. D’aquesta manera es redueixen considerablement les incidències que arriben al departament d’administració del receptor.

Gestiona la recepció de factures de proveïdores amb B2Brouter
Prova els nostres plans
Comença a enviar factures electròniques ara mateix amb el Pla Basic.

Més casos d'ús

Crea i emmagatzema les teves factures simplificades de manera correcta

La normativa actual obliga a totes les empreses presentar de manera concreta les seves factures, tant les ordinàries com les simplificades, així incloent dades específiques, un codi QR i molt més.

Manejar les factures simplificades

Augmenta la seguretat del teu negoci amb les factures electròniques

Per a les empreses i autònoms és important poder enviar les seves factures de forma segura, garantint que no es produeixen suplantacions d'identitat, fugida de dades o hackeig de la informació de factures, interceptades en el procés d'enviament. L'enviament segur és senzill gràcies a les factures electròniques.

Factures electròniques segures

Com mantenir l’arxiu de factures de la meva empresa?

La necessitat de mantenir un ordre i una correcta metodología en les tasques administratives i en l’arxiu de factures i altres documents, és crític per a la pròpia eficiència i bona gestió de les empreses.

Gestiona l'arxiu de les teves factures

Gestió de la recepció de factures de proveïdors

Les empreses necessiten centralitzar la recepció de factures d'un gran nombre de proveïdors, utilitzant diferents mètodes de recepció, per poder realitzar una correcta gestió de totes les factures de proveïdors des d'un mateix espai.

Rebre totes les factures de proveïdors

Intercanvi electrònic de documents a través de xarxes públiques

Les administracions públiques i les empreses privades han de poder rebre factures electròniques per complir amb la legislació.

Intercanvi electrònic de documents a través de xarxes públiques

Com enviar factura electrònica a l'Administració pública?

La normativa obliga a enviar factura electrònica a l'Administració pública, per part dels seus proveïdors, en format electrònic estructurat (Facturae) i registrant les factures als punts generals d'entrada d'Espanya.

Enviar factures a l'Administració pública

Programa de facturació i impostos

Els autònoms i les petites empreses necessiten una gestió eficaç i senzilla de les seves factures.

Gestionar la facturació