Format UBL per a la facturació electrònica

La posada en marxa de la factura electrònica va ser un gran avanç. Des del 2015 la factura electrònica és obligatòria en les nostres relacions amb l’administració. La seva implementació ha permès que puguem tenir una millora en el control del frau a més d’una reducció en despeses i temps per a tothom. Sens dubte, avantatges que han facilitat i agilitzat la feina tediosa de la gestió de la facturació en una empresa.

Quants llenguatges existeixen per fer una factura electrònica?

En l’actualitat, existeixen diversos llenguatges en els quals poder emetre la nostra factura electrònica. De fet a Espanya, les factures en format estructurat (generades automàticament pels sistemes informàtics de facturació de l’emissor i tramitades automatitzadament pels sistemes informàtics de pagament i comptabilitat del receptor) poden ser en formats XML (com UBL o Facturae), EDIFACT, o altres. Això genera que hi hagi múltiples sistemes i programes. Per això, i per facilitar la comunicació amb les administracions públiques de la Unió Europea, es vol impulsar un format únic de factura electrònica, d’aquesta manera se simplificarà i agilitzarà el sistema de facturació actual entre tots els països.

De manera general, és el format XML el més estès i estandarditzat, cada país té implantat el seu propi sistema de facturació electrònica. Per Exemple, a Itàlia s’utilitza FatturaPa, a Portugal una variant d’UBL o Bèlgica el PEPPOL BIS. Per unificar la forma de realitzar-les i comunicar-les, a partir del pròxim 18 d’abril es posa en marxa una nova normativa. D’acordar amb la UNE (Associació Espanyola de Normalització) i la norma UNE-EN 16931 del 9 de gener de 2019, s’estableix un model semàntic de dades pels elements principals d’una factura electrònica. El que es busca és permetre la interoperabilitat al comerç transfronterer, intersectorial i nacional. Aquest model es pot utilitzar entre facturació entre empreses del sector privat com del sector públic. Per això s’opta per instaurar el format UBL com l’estàndard per a la realització de les factures electròniques.

Què és el Format UBL?

El format UBL (Universal Business Language) té com a finalitat simplificar l’automatització de l’intercanvi d’informació financera mitjançant l’ús del llenguatge XML. L’ús d’aquest llenguatge és general en l’actualitat i l’estandardització del mateix fa que se simplifiqui moltíssim el tractament de dades i d’informació. De manera pràctica, us compartim aquest exemple. Un informe d’una empresa expressat en UBL, podrà ser visualitzat en un navegador d’Internet, capturat en un full Excel, o incorporat a una base de dades senzilla. El mateix informe tractat per tres programes diferents, tal com s’expressa en la web UBL Espanya. Sens dubte, una manera excel·lent d’agilitar i simplificar la gestió de dades.

Què pretén el format únic?

A més de facilitar i simplificar els tràmits i la gestió, la implantació del sistema UBL de manera estandarditzada, permetrà reduir costos i evitar problemes. Totes les organitzacions, públiques o privades, s’han de comunicar entre si amb el mateix llenguatge i la mateixa estructura de les dades. És a dir, qualsevol factura remesa a les administracions públiques de tot Europa, comptarà amb unes dades iguals que s’homogeneïtzen el contingut i el fan fàcilment interpretable, minimitzant el risc de fallades i el temps en la seva gestió.

Aquest format ja està posat en marxa en algun país de la Unió Europea com Suècia o Holanda. A partir d’aquest any, cada vegada més països implementaran l’obligatorietat de la factura electrònica a les empreses que vulguin facturar a l’administració escollint UBL com el format estàndard per les seves factures electròniques. Així avança tot Europa a la implementació d’un llenguatge i format comú en les comunicacions B2G de tots els països comunitaris i aquells que vulguin seguir els passos de la UE.