Què és el format UBL?

¿Saps què és l’UBL? La posada en marxa de la factura electrònica és un gran avanç. Des del 2015 la factura electrònica és obligatòria a les nostres relacions amb l’administració i aviat per a totes les empreses. Encara que a Espanya s’utilitza el format Facturae, la Unió Europea està fent esforços perquè els països membres implementin l’UBL, el qual cada dia és més important a tot el món.

Què és el format UBL?

El format UBL (Universal Business Language) té com a finalitat simplificar l’automatització de l’intercanvi d’informació financera mitjançant l’ús del llenguatge XML. Aquest llenguatge s’utilitza molt actualment, i l’estandardització del mateix fa que se simplifiqui moltíssim el tractament de dades i d’informació. Amb el format UBL es pretén que les empreses d’arreu del món puguin intercanviar documents electrònics. Aquest intercanvi es produeix amb un mateix llenguatge, que està adaptat a les necessitats fiscals de cada país.

Aquest és el format que s’empra per intercanviar factures electròniques i altres documents electròniques a través de la xarxa Peppol. Es tracta d’una xarxa internacional molt utilitzada en l’àmbit europeu. Durants els últims anys, Peppol s’ha estès a països com ara Austràlia, Nova Zelanda, Japó, Singapur, Estats Units, etc.

Aquí podràs trobar més informació sobre què és Peppol.

El format UBL és un XML

El format XML (llenguatge marcat extensible) és un format de text on es representen les dades o la informació de manera estructurada. Aquest permet que els sistemes informàtics puguin gestionar i tractar aquestes dades d’una manera molt senzilla.

Com comentem anteriorment, el format UBL és un tipus concret de format XML. No obstant és possible generar diferents tipus de documents electrònics en format UBL, el document més utilitzat i conegut és la factura electrònica.

Quants llenguatges existeixen per fer una factura electrònica?

Actualment, existeixen molts tipus de llenguatges per crear i enviar factures electròniques. De fet, a Espanya les factures en format estructurat (generades automàticament pels sistemes informàtics de facturació de l’emissor i tramitades automatitzadament pels sistemes informàtics de pagament i comptabilitat del receptor) poden ser en formats XML, com UBL o Facturae, EDICACT o altres. Això genera que hi hagi múltiples sistemes i programes. Per aquest mateix motiu i per facilitar la comunicació amb les administracions públiques de la Unió Europea, es vol impulsar un format únic de factura electrònica. D’aquesta manera se simplificarà i agilitzarà el sistema de facturació actual entre tots els països.

De manera general, el format XML és el més estès i estandarditzat, i cada país té implantat el seu propi sistema de facturació electrònica. Per exemple, a Itàlia s’utilitza FatturaPa, a Portugal una variant de l’UBL o a Bèlgica el Peppol BIS (una evolució de l’UBL).

Segons l’UNE (Associació Espanyola de Normalització) i la norma UNE-EN 16931, des del 9 de gener de 2019 s’estableix un model semàntic de dades pels elements principals d’una factura electrònica. Es busca permetre la interoperabilitat en el comerç transfronterer, intersectorial i nacional. Aquest model es pot utilitzar entre la facturació d’empreses tant del sector privat com del sector públic. Per això s’opta per instaurar el format UBL com a l’estàndard per a la realització de les factures electròniques. A pesar d’això, el format Facturae no desapareix per les transaccions entre empreses espanyoles.

Què es pretén amb Peppol i UBL?

A més de facilitar i simplificar els tràmits i la gestió, la implantació del sistema UBL de manera estandarditzada permet reduir costos i evitar problemes. Totes les organitzacions, siguin públiques o privades, es poden comunicar entre elles amb el mateix llenguatge i la mateixa estructura de dades. És a dir, qualsevol factura emesa a les administracions públiques de tota Europa tenen dades en comú, el que fan el seu contingut homogeni i fàcilment interpretable, minimitzant el risc d’errors i el temps de la seva gestió.

Aquest format ja s’utilitza a molts països de la Unió Europea com ara Suècia, Holanda, Bèlgica, Alemanya, etc. Tot apunta que cada cop més països de tot el món faran obligatòria la factura electrònica a les empreses que vulguin facturar a l’administració, escollint l’UBL com a format estàndard per a les factures electtròniques. Europa avança cap a un llenguatge i un format comú a les comunicacions B2G de tots els països comunitaris i aquells que vulguin seguir les passes de la UE.

Genera factura electrònica en format UBL amb B2Brouter

B2Brouter és una solució en línia especialitzada en l’intercanvi de documents electrònics. Et permet crear i enviar les teves factures electròniques en format UBL de forma senzilla i gratuïta, ja que és un Punt d’Accés Certificat de Peppol. No et preocupis pels aspectes tècnics, B2Brouter s’encarrega d’ells.

Registra’t i comença a gestionar tota la teva facturació electrònica anb tots els teus clients i proveïdors utilitzant tota mena de formats; UBL, Facturae, PDF, XRechnung, etc.

Vull crear una factura eletrònica en format UBL gratis