Necessito intercanviar documents electrònics a través de xarxes públiques

L’administració pública i en alguns casos les empreses privades, han de sol·licitar la factura electrònica dels seus proveïdors. En cas contrari, no pot tramitar ni pagar les factures.

Problema

Recepció incorrecta de factures electròniques

Hi ha casos en els quals l’administració pública rep factures en un format i a través d’una xarxa que no és l’establerta per la normativa.

Un exemple n’és la recepció de factures en format PDF a través de correu electrònic. Totes les administracions públiques han de sol·licitar factura electrònica als seus proveïdors. D’altra banda, els subcontractistes que treballen amb contractistes de l’estat també estan obligats a emetre factura electrònica.

Tot sobre la factura electrònica entre contractistes i subcontractistes

Dades incorrectes als documents

Hi ha casos en els quals l’administració pública rep factures sense els codis DIR3 o sense les dades requerides, com el codi d’expedient o similar. Són dades necessàries perquè el departament d’administració pugui tramitar la factura correctament.

El mateix passa amb les transaccions entre contractistes i subcontractistes de l’estat, on les factures electròniques han de contenir el codi DIRE del receptor, el codi DIR3 de l’Administració pública afectada, a més d’altres codis.

Això provoca refusos i entrebancs en la tramitació.

Recepció d’incidències per part dels proveïdors

Hi ha casos en els quals l’administració pública rep incidències per part dels proveïdors, que no sempre es poden solucionar per falta de control o coneixement i que saturen el departament administratiu de l’organització.

Integració de factures al sistema propi

Hi ha casos en els quals l’administració pública o l’empresa privada tenen problemes a l’hora d’integrar les factures rebudes des d’una xarxa pública, cap al seu sistema de gestió.

Verificación de la identidad del proveedor

Hi ha casos en els quals l’administració pública o una empresa privada necessita verificar la identitat dels seus proveïdors per tal d’evitar fraus o intents d’estafa mitjançant les factures que reb.

Kebomed UK Ltd
El servei de B2BRouter Peppol Access Point és fàcil d'implementar i utilitzar. Si tenim algun dubte o error, l'equip de suport respon ràpidament i soluciona qualsevol problema.
Kate Dominy
Asistent d'administració
Solució

L’intercanvi de documents electrònics pot produir-se a través de diferents xarxes públiques. En el cas d’Espanya, els més comuns són els Punts Generals d’Entrada com ara FACe, FACeB2B, eFACT, entre molts d’altres. Tot i això, no podem oblidar els intercanvis internacionals a través d’altres xarxes com Peppol.

Intercanvi electrònic de documents a través de FACe, FACeB2B o Peppol

B2Brouter garanteix la recepció de totes les factures que els proveïdors envien a través d’una xarxa pública on està connectada l’administració pública o una empresa privada. Les dades de l’organització consten al directori de B2Brouter. Això vol dir que quan un proveïdor introdueix el NIF, B2Brouter s’encarrega de configurar l’enviament a través de la xarxa correcta, amb el format de la factura correcte, de forma automàtica i sense que el proveïdor hagi de fer res.

Tramitació eficient de factures electròniques

L’administració pública i les empreses privades, poden aplicar les regles de negoci que vulgui per a les factures dels proveïdors. B2Brouter s’encarrega que l’emissor no pugui enviar cap factura sense una dada essencial sol·licitada per l’administració, com per exemple els codis DIR3, codis DIRE, número d’expedient, etc. Això agilitza el procés de tramitació de la factura.

Menys incidències per l’administració pública

Si els proveïdors utilitzen B2Brouter per a l’enviament de les factures electròniques, B2Brouter gestiona i soluciona les incidències que apareixen. Així es redueixen les que arriben a l’administració pública o l’empresa privada per part del proveïdor.

Gestió eficaç de les factures electròniques

B2Brouter actua com a enllaç entre el sistema de gestió de l’administració pública o l’empresa privada i la xarxa pública per on ha de rebre les factures. B2Brouter rep i descarrega totes les factures rebudes al sistema de gestió de l’organització, assegurant que no hi ha cap problema o pèrdua d’informació.

Verificació de proveïdors

B2Brouter verifica la identitat de totes les empreses que utilitzen la plataforma per enviar una factura electrònica. D’aquesta manera es protegeix a l’administració pública, i s’eviten així intents de frau per part dels emissors.

Prova els nostres plans
Comença a enviar factures electròniques ara mateix amb el Pla Basic.

Més casos d'ús

Crea i emmagatzema les teves factures simplificades de manera correcta

La normativa actual obliga a totes les empreses presentar de manera concreta les seves factures, tant les ordinàries com les simplificades, així incloent dades específiques, un codi QR i molt més.

Manejar les factures simplificades

Augmenta la seguretat del teu negoci amb les factures electròniques

Per a les empreses i autònoms és important poder enviar les seves factures de forma segura, garantint que no es produeixen suplantacions d'identitat, fugida de dades o hackeig de la informació de factures, interceptades en el procés d'enviament. L'enviament segur és senzill gràcies a les factures electròniques.

Factures electròniques segures

Com mantenir l’arxiu de factures de la meva empresa?

La necessitat de mantenir un ordre i una correcta metodología en les tasques administratives i en l’arxiu de factures i altres documents, és crític per a la pròpia eficiència i bona gestió de les empreses.

Gestiona l'arxiu de les teves factures

Gestió de la recepció de factures de proveïdors

Les empreses necessiten centralitzar la recepció de factures d'un gran nombre de proveïdors, utilitzant diferents mètodes de recepció, per poder realitzar una correcta gestió de totes les factures de proveïdors des d'un mateix espai.

Rebre totes les factures de proveïdors

Intercanvi electrònic de documents a través de xarxes públiques

Les administracions públiques i les empreses privades han de poder rebre factures electròniques per complir amb la legislació.

Intercanvi electrònic de documents a través de xarxes públiques

Com enviar factura electrònica a l'Administració pública?

La normativa obliga a enviar factura electrònica a l'Administració pública, per part dels seus proveïdors, en format electrònic estructurat (Facturae) i registrant les factures als punts generals d'entrada d'Espanya.

Enviar factures a l'Administració pública

Programa de facturació i impostos

Els autònoms i les petites empreses necessiten una gestió eficaç i senzilla de les seves factures.

Gestionar la facturació