Enviament de factura electrònica a l’administració pública

La normativa obliga als proveïdors de l’administració pública a enviar factura electrònica en format Facturae per facturar els productes o serveis comercialitzats. A més, s'ha de fer l'enviament a través dels diferents Punts Generals d'Entrada (FACe, eFACT, PUEF, etc...) i totes les factures electròniques han de contenir els codis DIR3 perquè siguin tramitades correctament.

Problema

Factura electrònica en format Facturae

La factura electrònica ha de crear-se en un format electrònic estructurat, que pot ser diferent segons quin sigui el receptor. Es tracta d’un llenguatge de programació difícil de crear o interpretar per l’usuari.

Per exemple, a Espanya s’ha de generar i enviar la factura en format Facturae. A altres països d’Europa s’ha de generar i enviar la factura en format UBL amb les especificacions pròpies de cada país.

Les administracions públiques no accepten cap factura que no estigui generada en el format requerit per la normativa del seu país.

Codis d’encaminament (codis DIR3)

En molts casos la factura electrònica ha de contenir informació específica i obligatòria, que permet dirigir-la i tramitar-la correctament. Per exemple, per a la factura electrònica espanyola són els codis DIR3. Per a la factura electrònica europea és l’identificador de Peppol.

Les factures que no contenen els codis d’encaminament no es poden registrar i com a conseqüència, no són trameses ni pagades.

Signatura digital

En alguns casos la factura electrònica ha d’estar signada amb certificat digital. Per exemple quan s’envia una factura electrònica en fromat Facturae a l’administració pública espanyola, sempre ha d’estar signada.

Les factures que no estiguin signades no es poden registrar i, com a conseqüència, no són trameses ni pagades.

Mètode d’enviament (FACe, eFACT, PUEF, Peppol, etc)

Hi ha diferents xarxes nacionals i internacionals on cal enviar la factura electrònica. Aquestes depenen d’on està adherit el receptor i de la normativa del cada país.

Per exemple, per fer arribar una factura electrònica a l’administració pública espanyola s’ha d’enviar a través dels diferents Punts Generals d’Entrada espanyols (FACe, eFACT, PUEF, etc). A França, a través de Chorus Pro. A Itàlia, a través de SDI, etc.

No s’accepten factures electròniques enviades a través de correu electrònic o altres xarxes que no siguin les requerides per l’administració receptora.

Agència Catalana de Turisme
Des del servei de facturació a clients de l'Agència Catalana de Turisme ens hem vist gratament sorpresos per l'alt nivell d'eficiència, rigor i eficàcia dels professionals de B2Brouter, que està resultant en una col·laboració altament positiva, molt recomanable.
Jaume Carsi Pérez
Solució

B2Brouter és una plataforma al núvol, connectada amb administracions públiques Espanyoles i internacionals, que permet generar i enviar factura electrònica de forma senzilla i sense complicacions, en diferents formats electrònics estructurats requerits com Facturae o UBL.

Accés senzill a la factura electrònica

Qualsevol empresa pot complir amb l’obligatorietat d’emissió de factura electrònica, registrant-se de forma gratuïta a B2Brouter i iniciar la digitalització.

Creació senzilla de clients

Només cal informar el NIF del receptor de la factura. El directori de B2Brouter s’encarrega de proporcionar les dades fiscals i el mètode d’enviament de la factura electrònica.

L’emissor de la factura no ha de preocupar-se d’aspectes tècnics com les xarxes (FACeeFACTetc) o els formats (FacturaeUBL)

Codis DIR3 a la factura eletrònica

La creació de la factura és senzilla. Només cal afegir les dades en un formulari i seleccionar els codis d’encaminament. Gràcies al seu directori, B2Brouter mostra els codis d’encaminament relacionats amb el client al qual va dirigida la factura. En el cas de l’administració pública Espanyola, els codis DIR3. En cas de voler facturar a una administració pública d’un altre país, el directori proporciona els codis adequats per a cada cas (Peppol ID, codi de destinatari, etc).

Signatura digital de la factura electrònica

Des de B2Brouter es poden signar les factures amb la signatura delegada o amb el certificat propi. Només s’ha d’escollir el tipus de signatura que es vol fer servir i el sistema s’encarrega de signar la factura en el moment de l’enviament.

Enviament de la factura electrònica a través del Punt General d’Entrada d’eFACT

Per enviar la factura electrònica només cal prémer un botó. B2Brouter s’encarrega de convertir-la en el format sol·licitat pel receptor i enviar-la a través de la xarxa correcta, sense que l’emissor s’hagi de preocupar de res més.

L’enviament de la factura electrònica a una administració pública Espanyola, es fa a través del Punt General d’Entrada d’eFACT o altres existents (FACePUEF, La Rioja, etc).

Si l’enviament es fa a una administració pública Europea, aquest es produeix a través de la xarxa específica que sol·licita el receptor. Per exemple Peppol (Suècia, Bèlgica, Alemanya, etc), ChorusPro (França), ESPAP (Portugal), entre altres.

Registra’t gratis i comença a enviar factura electrònica a l’administració pública en format Facturae!

Prova els nostres plans
Comença a enviar factures electròniques ara mateix amb el Pla Basic.

Més casos d'ús

Crea i emmagatzema les teves factures simplificades de manera correcta

La normativa actual obliga a totes les empreses presentar de manera concreta les seves factures, tant les ordinàries com les simplificades, així incloent dades específiques, un codi QR i molt més.

Manejar les factures simplificades

Augmenta la seguretat del teu negoci amb les factures electròniques

Per a les empreses i autònoms és important poder enviar les seves factures de forma segura, garantint que no es produeixen suplantacions d'identitat, fugida de dades o hackeig de la informació de factures, interceptades en el procés d'enviament. L'enviament segur és senzill gràcies a les factures electròniques.

Factures electròniques segures

Com mantenir l’arxiu de factures de la meva empresa?

La necessitat de mantenir un ordre i una correcta metodología en les tasques administratives i en l’arxiu de factures i altres documents, és crític per a la pròpia eficiència i bona gestió de les empreses.

Gestiona l'arxiu de les teves factures

Gestió de la recepció de factures de proveïdors

Les empreses necessiten centralitzar la recepció de factures d'un gran nombre de proveïdors, utilitzant diferents mètodes de recepció, per poder realitzar una correcta gestió de totes les factures de proveïdors des d'un mateix espai.

Rebre totes les factures de proveïdors

Intercanvi electrònic de documents a través de xarxes públiques

Les administracions públiques i les empreses privades han de poder rebre factures electròniques per complir amb la legislació.

Intercanvi electrònic de documents a través de xarxes públiques

Necessito facturar a l’administració pública

La normativa obliga als proveïdors de l’administració pública a enviar factura electrònica en format Facturae.

Facturar a l'Administració

Programa de facturació i impostos

Els autònoms i les petites empreses necessiten una gestió eficaç i senzilla de les seves factures.

Gestionar la facturació