Enviament de factura electrònica a l’administració pública

La normativa obliga als proveïdors de l’administració pública a enviar factura electrònica per facturar els productes o serveis comercialitzats.

Problema

Diferents formats segons el receptor

La factura electrònica ha de crear-se en un format electrònic estructurat, que pot ser diferent segons quin sigui el receptor. Es tracta d’un llenguatge de programació difícil de crear o interpretar per l’usuari.

Per exemple, a Espanya s’ha de generar i enviar la factura en format Facturae. A altres països d’Europa s’ha de generar i enviar la factura en format UBL amb les especificacions pròpies de cada país.

Les administracions públiques no accepten cap factura que no estigui generada en el format requerit per la normativa del seu país.

Codis d’encaminament

En molts casos la factura electrònica ha de contenir informació específica i obligatòria, que permet dirigir-la i tramitar-la correctament. Per exemple, per a la factura electrònica espanyola són els codis DIR3. Per a la factura electrònica europea és l’identificador de Peppol.

Les factures que no contenen els codis d’encaminament no es poden registrar i com a conseqüència, no són trameses ni pagades.

Signatura digital

En alguns casos la factura electrònica ha d’estar signada amb certificat digital. Per exemple quan s’envia una factura electrònica a l’administració pública espanyola, que sempre ha d’estar signada.

Les factures que no estiguin signades no es poden registrar i, com a conseqüència, no són trameses ni pagades.

Mètode d’enviament

Hi ha diferents xarxes nacionals i internacionals on cal enviar la factura electrònica. Aquestes depenen d’on està adherit el receptor i de la normativa del cada país.

Per exemple, per fer arribar una factura electrònica a l’administració pública espanyola s’ha d’enviar a través dels diferents Punts Generals d’Entrada espanyols. A França, a través de Chorus Pro. A Itàlia, a través de SDI, etc.

No s’accepten factures electròniques enviades a través de correu electrònic o altres xarxes que no siguin les requerides per l’administració receptora.

Agència Catalana de Turisme
Des del servei de facturació a clients de l'Agència Catalana de Turisme ens hem vist gratament sorpresos per l'alt nivell d'eficiència, rigor i eficàcia dels professionals de B2Brouter, que està resultant en una col·laboració altament positiva, molt recomanable.
Jaume Carsi Pérez
Solució

B2Brouter és una plataforma al núvol, connectada amb administracions públiques nacionals i internacionals, que permet generar i enviar factura electrònica de forma senzilla i sense complicacions:

Accés senzill a la factura electrònica

Qualsevol empresa pot complir amb l’obligatorietat d’emissió de factura electrònica, registrant-se de forma gratuïta a B2Brouter i iniciar la digitalització.

Creació senzilla de clients

És suficient informant el NIF del receptor de la factura. El directori de B2Brouter s’encarrega de proporcionar les dades fiscals i el mètode d’enviament de la factura electrònica.

L’emissor de la factura no s’ha de preocupar de temes tècnics com les xarxes o els formats.

Introducció dels codis d’encaminament a la factura

La creació de la factura és senzilla. Només cal afegir les dades en un formulari i seleccionar els codis d’encaminament. Gràcies el directori, B2Brouter mostra els codis d’encaminament relacionats amb el client al qual va dirigida la factura.

Signatura digital de la factura

Des de B2Brouter es poden signar les factures amb la signatura delegada o amb el certificat propi. Només s’ha d’escollir el tipus de signatura que es vol fer servir i el sistema s’encarrega de signar la factura en el moment de l’enviament.

Enviament amb format correcte

Per enviar la factura electrònica només cal prémer un botó. B2Brouter s’encarrega de convertir-la en el format sol·licitat pel receptor i enviar-la a través de la xarxa correcta, sense que l’emissor s’hagi de preocupar de res més.

Prova els nostres plans
Comença a enviar factures electròniques ara mateix amb el Pla Basic.

Més casos d'ús

Unificació de la recepció de factures

Les grans empreses necessiten centralitzar la recepció d'un gran nombre de proveïdors i han d'oferir diversos canals per fer-ho.

Rebre la facturació

Recepció a través de xarxes públiques

Les administracions públiques han de poder rebre factures electròniques per complir amb la legislació.

Rebre la facturació

Necessito facturar a l’administració pública

La normativa obliga als proveïdors de l’administració pública a enviar factura electrònica.

Facturar a l'Administració

Programa de facturació i impostos

Els autònoms i les petites empreses necessiten una gestió eficaç i senzilla de les seves factures.

Gestionar la facturació