Necessito rebre a través de xarxes públiques

L’administració ha de sol·licitar la factura electrònica dels seus proveïdors. En cas contrari, no pot tramitar ni pagar les factures.

Problema

Recepció incorrecta de factures

Hi ha casos en els quals l’administració pública rep factures en un format i a través d’una xarxa que no és l’establerta per la normativa.

Un exemple n’és la recepció de factures en format PDF a través de correu electrònic.

Dades incorrectes a les factures

Hi ha casos en els quals l’administració pública rep factures sense els codis DIR3 o sense les dades requerides, com el codi d’expedient o similar. Són dades necessàries perquè el departament d’administració pugui tramitar la factura correctament.

Això provoca refusos i entrebancs en la tramitació.

Recepció d’incidències per part dels proveïdors

Hi ha casos en els quals l’administració pública rep incidències per part dels proveïdors, que no sempre es poden solucionar per falta de control o coneixement i que saturen el departament administratiu de l’organització.

Integració de factures al sistema propi

Hi ha casos en els quals l’administració pública té problemes a l’hora d’integrar les factures rebudes des d’una xarxa pública, cap al seu sistema de gestió.

Verificación de la identidad del proveedor

Hi ha casos en els quals l’administració pública necessita verificar la identitat dels seus proveïdors per tal d’evitar fraus o intents d’estafa mitjançant les factures que reb.

Kebomed UK Ltd
El servei de B2BRouter Peppol Access Point és fàcil d'implementar i utilitzar. Si tenim algun dubte o error, l'equip de suport respon ràpidament i soluciona qualsevol problema.
Kate Dominy
Asistent d'administració
Solució

Recepció correcta de les factures

B2Brouter garanteix la recepció de totes les factures que els proveïdors envien a través d’una xarxa pública on està connectada l’administració pública. Les dades de l’organització consten al directori de B2Brouter. Això vol dir que quan un proveïdor introdueix el NIF, B2Brouter s’encarrega de configurar l’enviament a través de la xarxa correcta, amb el format de la factura correcte, de forma automàtica i sense que el proveïdor hagi de fer res.

Tramitació eficient de factures

L’administració pública pot aplicar les regles de negoci que vulgui per a les factures dels proveïdors. B2Brouter s’encarrega que l’emissor no pugui enviar cap factura sense una dada essencial sol·licitada per l’administració, com per exemple els codis DIR3, número d’expedient, etc. Això agilitza el procés de tramitació de la factura.

Menys incidències per l’administració pública

Si els proveïdors utilitzen B2Brouter per a l’enviament de les factures electròniques, B2Brouter gestiona i soluciona les incidències que apareixen. Així es redueixen les que arriben a l’administració pública per part del proveïdor.

Gestió eficaç de les factures

B2Brouter actua com a enllaç entre el sistema de gestió de l’administració pública i la xarxa pública per on ha de rebre les factures. B2Brouter rep i descarrega totes les factures rebudes al sistema de gestió de l’organització, assegurant que no hi ha cap problema o pèrdua d’informació.

Verificació de proveïdors

B2Brouter verifica la identitat de totes les empreses que utilitzen la plataforma per enviar una factura electrònica. D’aquesta manera es protegeix a l’administració pública, i s’eviten així intents de frau per part dels emissors.

Prova els nostres plans
Comença a enviar factures electròniques ara mateix amb el Pla Basic.

Més casos d'ús

Unificació de la recepció de factures

Les grans empreses necessiten centralitzar la recepció d'un gran nombre de proveïdors i han d'oferir diversos canals per fer-ho.

Rebre la facturació

Recepció a través de xarxes públiques

Les administracions públiques han de poder rebre factures electròniques per complir amb la legislació.

Rebre la facturació

Necessito facturar a l’administració pública

La normativa obliga als proveïdors de l’administració pública a enviar factura electrònica.

Facturar a l'Administració

Programa de facturació i impostos

Els autònoms i les petites empreses necessiten una gestió eficaç i senzilla de les seves factures.

Gestionar la facturació