1.1. Σχετικά με αυτό το έγγραφο

Αυτό το έγγραφο περιέχει το πλήρες κείμενο των γενικών όρων χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρονται στο B2Brouter (https://www.b2brouter.net), συμπληρωμένο με τη Νομική Σημείωση και την Πολιτική Απορρήτου. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης, με την επιφύλαξη των συμφωνιών ή των όρων που έχουν καθοριστεί στην περίπτωσή σας, αποτελούν σύμβαση μεταξύ εσάς και της INVINET Sistemes 2003 SL. Το B2Brouter είναι μια ιστοσελίδα που ανήκει στην Invinet Sistemes 2003 SL με CIF B63276174, η οποία καταχωρήθηκε στο Εμπορικό Μητρώο της Βαρκελώνης, τόμος 35869, φύλλο 220, σελίδα Β-269081 και έχει νομική διεύθυνση την οδό Avinguda Diagonal, 433, 1-1, 08036 Βαρκελώνη.

Οι γενικοί όροι ισχύουν για τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από το B2Brouter. Οι υπηρεσίες μπορούν να ανατεθούν σε ισπανικά, καταλανικά, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά και ελληνικά.

Με την εγγραφή ως χρήστης και την χρήση των υπηρεσιών του B2Brouter συνεπάγεται πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των Όρων Χρήσης.

1.2. Όσον αφορά αλλαγές στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή, μετά από δημοσίευση μιας αναθεωρημένης έκδοσης στον ιστότοπο του B2Brouter. Η ενημερωμένη έκδοση θα ισχύει από τη στιγμή της δημοσίευσής της. Εάν η ενημερωμένη έκδοση των Όρων περιλαμβάνει ουσιαστική αλλαγή, θα ειδοποιηθείτε τουλάχιστον 30 (τριάντα) ημέρες εκ των προτέρων μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μιας ειδοποίησης στον Λογαριασμό σας.


2.1. Τι είναι το B2Brouter;

Το B2Brouter είναι μια πύλη η οποία επιτρέπει την αποστολή και λήψη ηλεκτρονικών εγγράφων, όπως για παράδειγμα τιμολογίων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών, παρέχει υπηρεσίες αποθήκευσης, ανάγνωσης, ελέγχου πρόσβασης, και ηλεκτρονικής υπογραφής.

2.2. Τι υπηρεσίες προσφέρει;

Η πύλη B2Brouter προσφέρει μια βασική υπηρεσία έκδοσης και λήψης ηλεκτρονικών τιμολογίων χωρίς κόστος για τον εγγεγραμμένο χρήστη (συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας αποστολής και λήψης, της μετατροπής των αρχείων σε νόμιμη μορφή, την ηλεκτρονική υπογραφή, καθώς και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Επιπλέον, μέσω της καταβολής σταθερού μηνιαίου τέλους, προσφέρει και άλλες υπηρεσίες διαχείρισης εγγράφων, όπως μετασχηματισμό σε άλλες μορφές, διαχείριση διαύλων εκπομπής και λήψη ή φύλαξη.

2.3. Ποιος παρέχει αυτές τις υπηρεσίες;

Το B2Brouter δημιουργήθηκε ως υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης από την εταιρεία Invinet Sistemes 2003 SL, (εφεξής “INVINET”), που ειδικεύεται στις λύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου.

Το B2Brouter λειτουργεί σε σχέση με τα στοιχεία και τις δηλώσεις πρόθεσης των μερών, ως αξιόπιστος τρίτος σύμφωνα με το άρθρο 25 του Νόμου 34/2002 της 11ης Ιουλίου σχετικά με τις Υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Ισπανία.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείς να γράψεις ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο commercial@b2brouter.net


3.1. Η δυνατότητα να έχεις λογαριασμό.

Για να έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μας, ο Χρήστης πρέπει:

 • Να είναι φυσικό πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών ή / και με νομική ικανότητα να ενεργεί, ή νομικό πρόσωπο με επαγγελματική οντότητα σύμφωνα με το νόμο, για να λειτουργεί στην αγορά.
 • Να ολοκληρώσει με επιτυχία τη διαδικασία εγγραφής μας να για ανοίξει ένα λογαριασμό.

3.2. Άνοιγμα Λογαριασμού

Για να ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής και να ανοίξει έναν λογαριασμό, ο Χρήστης πρέπει να:

 • Καταχωρήσει το όνομα και το επίθετο του, το email και έναν κωδικό πρόσβασης. Το όνομα και ο κωδικός πρόσβασης επιτρέπουν στον Χρήστη να αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό του και να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες.
 • Αποδοχή των Όρων Χρήσης. Ο χρήστης λαμβάνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά την υποβολή της φόρμας εγγραφής, για να ολοκληρώσει την εγγραφή και να μπορέσει να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του B2Brouter.

3.3. Ακύρωση ή περιορισμός της χρήσης του Λογαριασμού

Ο χρήστης μπορεί να ακυρώσει τον λογαριασμό ανά πάσα στιγμή γράφοντας ένα email στο comercial@b2brouter.net

Το B2Brouter διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει ένα λογαριασμό ή να περιορίσει τη λειτουργικότητά του χωρίς να ειδοποιήσει τον Χρήστη και όποτε υπάρχει υποψία ή επιβεβαίωση από την Invinet ότι ο λογαριασμός αυτός χρησιμοποιείται για παράνομες ενέργειες ή αντίθετες προς τη σύμβαση μεταξύ του χρήστη και της Invinet.


Προκειμένου ο Χρήστης να αποκτήσει πρόσβαση στον Λογαριασμό του και να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του B2Brouter πρέπει να επαληθεύσει την ταυτότητά του κατά την είσοδο στην πλατφόρμα:

 • Ονόματος Χρήστη: όνομα που χρησιμοποιήθηκε κατά την εγγραφή.
 • Κωδικού πρόσβασης: κωδικός που καταχωρήθηκε κατά την εγγραφή.

Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για την επιμέλεια του κωδικού πρόσβασης και πρέπει να επικοινωνήσει με την INVINET (γράφοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που απευθύνεται στο comercial@b2brouter.net) σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή ακατάλληλης χρήσης του από τρίτους. Σε αντίθετη περίπτωση, θα είστε υπεύθυνοι για τις συνέπειες ή ζημιές που θα μπορούσε να προκαλέσει μια δόλια ή ακατάλληλη χρήση τους.


Η B2Brouter προσφέρει, ανάλογα με τη φύση της κάθε εταιρείας, τρία επίπεδα: Επαγγελματική, Επιχειρηματική και Επιχείρηση, σχεδιασμένη για τις ανάγκες της εταιρείας, ανάλογα με τον όγκο της. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε κάθε μία από τις τιμές θα είναι αυτές που περιγράφονται στην ιστοσελίδα κατά τη στιγμή της σύναψης των συμβάσεων.

Θα ισχύουν οι τρέχουσες τιμές που εμφανίζονται στον ιστότοπο κατά τη στιγμή της επισημοποίησης της παραγγελίας. Η τιμή των υπηρεσιών αναλύεται δίπλα σε κάθε ένα από αυτά τα σχέδια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κόστος και τις λεπτομέρειες κάθε υπηρεσίας που παρέχεται από την πλατφόρμα B2Brouter, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.b2brouter.net

5.1. Τρόποι πληρωμής

Το B2Brouter θα χρεώσει το λογαριασμό την στιγμή που θα ζητηθεί η υπηρεσία η οποία προϋποθέτει κόστος.

Το B2Brouter χρησιμοποιεί συνήθεις μεθόδους πληρωμής για να επεξεργαστεί την πληρωμή των τελών των υπηρεσιών του και επιτρέπει την χρήση πιστωτικών καρτών ή μεταφοράς μέσω τραπεζικού λογαριασμού (σε χώρες όπου αυτά είναι διαθέσιμα).


6.1. ηλεκτρονική τιμολόγηση στην Ισπανία

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το βασιλικό διάταγμα 1619/2012, της 30ής Νοεμβρίου, με το οποίο εγκρίνεται ο κανονισμός που ρυθμίζει τις υποχρεώσεις χρέωσης (εφεξής “RDOF”), η έκδοση του ηλεκτρονικού τιμολογίου εξαρτάται από τη συγκατάθεση του αποδέκτη. Ομοίως, το επιλεγμένο ηλεκτρονικό μέσο πρέπει να εγγυάται την αυθεντικότητα της προέλευσής του, την ακεραιότητα του περιεχομένου του και την αναγνωσιμότητά του, από την ημερομηνία έκδοσής του και καθ’ όλη τη διάρκεια της διατήρησης. Όσον αφορά τη διατήρηση του τιμολογίου με ηλεκτρονικά μέσα, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η αναγνωσιμότητά του στην αρχική μορφή στην οποία έγινε η παραλαβή ή η διαβίβασή του, καθώς και, ενδεχομένως, εκείνη των σχετικών μηχανισμών ελέγχου στοιχείων και επαληθεύσεων υπογραφής ή άλλα εξουσιοδοτημένα στοιχεία που εγγυώνται την γνησιότητα της προέλευσης του και την ακεραιότητα του περιεχομένου του.

Η εγγύηση της γνησιότητας της προέλευσης και της ακεραιότητας του περιεχομένου των τιμολογίων που έχουν αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα μπορεί να διαπιστευθεί με διάφορους τρόπους, ένας εκ των είναι η χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2.2 Της οδηγίας 1999/93 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, για τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, που βασίζονται είτε σε πιστοποιητικό αναγνωρισμένο και δημιουργημένο από ασφαλή συσκευή δημιουργίας υπογραφών, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 10 του άρθρου 2 της οδηγίας, ή σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 2 της εν λόγω οδηγίας.

Η υπηρεσία B2Brouter επιτρέπει την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις τόσο του προαναφερθέντος βασιλικού διατάγματος όσο και της ORDER EHA / 962/2007 της 10ης Απριλίου, η οποία αναπτύσσει ορισμένες διατάξεις σχετικά με την τηλεματική χρέωση και την αποθήκευση ηλεκτρονικών τιμολογίων, που περιέχονται στο βασιλικό διάταγμα 1496 / 2003, της 28ης Νοεμβρίου 2003, το οποίο εγκρίνει τον κανονισμό που ρυθμίζει τις υποχρεώσεις χρέωσης, έχοντας τη δυνατότητα, αφενός, και μέσω της υπηρεσίας ποσοστώσεων, να ενσωματώσει τα ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα στοιχεία του κατόχου της στα τιμολόγια που αποστέλλονται μέσω της πύλης ή, αφετέρου, χωρίς κόστος για τον Χρήστη, αναθέτει στην INVINET την έκδοση τιμολογίων για λογαριασμό του, για τα οποία η INVINET θα χρησιμοποιεί τη δική της ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία πληροί τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά. Στην τελευταία περίπτωση, είναι υποχρεωτικό να γίνουν δεκτά τα εξής:

Ρήτρες συμβάσεων

 1. Ο εργοδότης ή ο επαγγελματίας ή ο φορολογούμενος που υποχρεούται να εκδώσει το τιμολόγιο (“Ο ΠΕΛΑΤΗΣ”) δηλώνει ότι έχει εξουσιοδοτηθεί από τον αποδέκτη των τιμολογίων (εφεξής “Ο ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ”) να εκδίδει τα τιμολόγια που συνδέονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή / και προϊόντα που πουλήθηκαν μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων.
 2. Για τον αποκλειστικό σκοπό της εκτέλεσης της δραστηριότητας της ηλεκτρονικής τιμολόγησης προς τον ΑΠΟΔΕΚΤΗ, Ο ΠΕΛΑΤΗΣ επιτρέπει, από την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος εγγράφου, στην Invinet SISTEMES SL 2003, με διεύθυνση την οδό Calle Ribes, 31, (08013), Βαρκελώνη και CIF B63276174 (στο εξής Invinet), την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων προς τον ΑΠΟΔΕΚΤΗ, ώστε μέσω της χρήσης της ηλεκτρονικής υπογραφής που αντιστοιχεί στην INVINET, να μπορέσουν να υπογραφούν στο όνομα και την αντιπροσώπευση του ΠΕΛΑΤΗ, τα προαναφερθέντα ηλεκτρονικά τιμολόγια.
 3. Δηλώνεται αναγνώριση και αποδοχή των εξής:
  • Ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα είναι υπεύθυνος για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που καθορίζονται στον προκαταρκτικό τίτλο του RDOF.
  • Ο ΠΕΛΑΤΗΣ είναι ο μόνος άμεσος υπεύθυνος για τον ΑΠΟΔΕΚΤΗ και έναντι τρίτων, σε σχέση με τα τιμολόγια που εκδίδονται από την INVINET.
  • Ο ΠΕΛΑΤΗΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εγκυρότητα και την αποτελεσματικότητα του τιμολογίου, καθώς και για την πραγματικότητα των δεδομένων που περιέχονται σε αυτό.
  • Με την παρούσα συμφωνία, η INVINET δεν αποκτά καμία υποχρέωση διατήρησης ή / και φύλαξης των τιμολογίων του πελάτη στον οποίο αναφέρεται το RDOF.
  • Επιπλέον, η INVINET δεν παρεμβαίνει στις πράξεις ηλεκτρονικού εμπορίου ή σε άλλες δραστηριότητες που εκτελούνται μεταξύ του ΠΕΛΑΤΗ και του ΑΠΟΔΕΚΤΗ των προϊόντων ή / και των υπηρεσιών, οπότε η INVINET δεν θα είναι υπεύθυνη για το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων ούτε για τις ζημίες και ζημιές που θα μπορούσαν να προκύψουν από τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των δύο.
  • Οι πληροφορίες που ενσωματώνονται ή παρέχονται από τον ΠΕΛΑΤΗ και ενδεχομένως από τον ΑΠΟΔΕΚΤΗ, σε σχέση με το περιεχόμενο των τιμολογίων, είναι ευθύνη των προαναφερθέντων, με πλήρη ασυλία για την INVINEΤ για τυχόν λάθη, παραλείψεις, ανακρίβειες ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, συμπεριλαμβανομένων ιών που θα μπορούσαν να ενσωματωθούν σε πληροφορίες που ανταλλάσσονται.
 4. Η σχέση μεταξύ του ΠΕΛΑΤΗ και της INVINET λαμβάνει χώρα σε ένα περιβάλλον αλληλεξάρτησης νομικών προσώπων, όχι φυσικών προσώπων, με τις συνέπειες που αυτό συνεπάγει στην ισπανική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 5. Η ανάκληση από τον ΠΕΛΑΤΗ της έκδοσης τιμολογίων μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή, με προειδοποίηση προς την INVINET τριάντα (30) ημέρες νωρίτερα.

6.2. PEPPOL

Η B2Brouter ως μέλος του OpenPEPPOL, εγγυάται ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα διατηρούνται με αξιόπιστο, επαγγελματικό και νόμιμο τρόπο. Εμείς διέπονται από τις συμφωνίες της PEPPOL για τις συμφωνίες υποδομής μεταφορών (TIA), οι οποίες διατίθενται στη διεύθυνση www.peppol.eu και υπό την εποπτεία της Αρχής PEPPOL “Δανική Επιχειρησιακή Αρχή”.

Τα αποθηκευμένα δεδομένα για την παροχή της υπηρεσίας θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με την ΤΙΑ. Μόλις ολοκληρωθεί η σχέση, τα δεδομένα θα διαγραφούν, εκτός εάν ανανεωθούν ή επιβεβαιωθούν από το ενδιαφερόμενο μέρος. Η B2Brouter δεν θα συλλέγει ούτε αποθηκεύει κανένα από τα δεδομένα, τις πληροφορίες, τα εμπορικά έγγραφα ή το περιεχόμενο των πελατών της για οποιονδήποτε άλλο σκοπό από αυτόν που είναι απαραίτητος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της σύμφωνα με τους όρους των Όρων και Προϋποθέσεων.


Η επεξεργασία των δεδομένων από τους χρήστες του διαδικτύου διέπεται από τις διατάξεις της Νομικής Ενημέρωσης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου. 28 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, δεν θα ληφθούν υπόψη για την επικοινωνία ή τη μεταφορά των δεδομένων, η πρόσβαση από Invinet να στελεχώσουν τα στοιχεία του πελάτη, εφόσον η πρόσβαση ESTA και η αντίστοιχη επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση του αντικειμένου των υπηρεσιών της σύμβασης υπηρεσιών.

Για το λόγο αυτό, και για τους σκοπούς των κανονισμών Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Invinet θα πρέπει να θεωρείται «υπεύθυνος της επεξεργασίας» των στοιχείων του πελάτη, χωρίς να μπορούν να κάνουν χρήση των δεδομένων για σκοπό διαφορετικό από εκείνο που είναι το αντικείμενο της αυτή τη σύμβαση.

Η INVINET πρέπει να διατηρήσει το καθήκον της εμπιστευτικότητας όσον αφορά τα δεδομένα που παρέχονται κατά την παροχή της υπηρεσίας, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Υποχρεούται επίσης ρητά και εγγράφως να δεσμεύεται από το προσωπικό που εκτελεί τις θεραπείες και η υποχρέωση αυτή πρέπει να τεκμηριώνεται και να διατίθεται στον ΠΕΛΑΤΗ.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ εξουσιοδοτεί ρητά την εταιρεία INVINET να αναθέτει με υπεργολαβία σε τρίτους τις υπηρεσίες που απορρέουν από αυτή τη διάταξη, οι οποίες θα υπόκεινται στα ίδια μέτρα ασφαλείας που εκφράζονται με αυτούς τους όρους.

Ρητά Invinet αναλαμβάνει την υποχρέωση να εφαρμόσουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας που καθορίζονται στο άρθρο 32 του RGPD, σύμφωνα με τους σκοπούς της επεξεργασίας, εφαρμόζοντας τις κατάλληλες οργανωτικές τεχνικές για να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφάλειας Κατάλληλη στον κίνδυνο. Μεταξύ άλλων μέτρων, πρέπει να έχει την ικανότητα να εγγυάται την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη μόνιμη διαθεσιμότητα των συστημάτων και υπηρεσιών επεξεργασίας. Πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποκαθιστά γρήγορα τη διαθεσιμότητα και την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος. Πρέπει να έχετε μια διαδικασία τακτικής επαλήθευσης, αξιολόγησης και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την εξασφάλιση της ασφάλειας της θεραπείας. Ειδικότερα, θα πρέπει να ορίζει και να δημοσιοποιεί τις λειτουργίες του προσωπικού, να τηρεί καταγραφή συμβάντων, να περιορίζει την πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και να διαχειρίζεται και να ελέγχει, εάν συμβεί, την κυκλοφορία των μέσων ενημέρωσης, να δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας. Εκτός από την καθιέρωση, για χαρτιού, κριτηρίων φύλαξης και αρχειοθέτησης υποστηριγμάτων και εγγράφων και η κατοχή συσκευών αποθήκευσης που εμποδίζουν την πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Η INVINET θα θέσει στη διάθεση του ΠΕΛΑΤΗ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να αποδείξει τη συμμόρφωσή του με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων ή των ελέγχων από αυτόν, ή άλλου εγκεκριμένου από αυτόν ορκωτού ελεγκτή. Invinet έχουν την υποχρέωση, αμέσως, να ενημερώσει τον Πελάτη των πληροφοριών που έλαβε από κάποιον που επηρεάζονται από την άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και προβολής αντιρρήσεων, ο περιορισμός της θεραπείας, dataportability και να μην υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη εξατομικευμένες αποφάσεις.

έντεκα Invinet η συμβατική παροχή που έχει-ήταν λαμπρή, θα επιστρέψει στον αναθέτοντα φορέα ανακοινώνονται τα δεδομένα, καθώς και κάθε υποστήριξη ή έγγραφο που να δείχνει κάποιο από τα Προσωπικών Δεδομένων ,, αν και μπορεί να τους κρατήσει, δεόντως μπλοκαριστεί, εφ ‘όσον οι ευθύνες των εκτέλεση της παροχής. Η εντολή θα παραμείνει σε ισχύ κατά τη διατήρηση της εμπορικής σχέσης παροχής υπηρεσιών.

Invinet διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθούν και να τηρούν αρχεία σχετικά με τη χρήση από τον πελάτη της υπηρεσίας και του περιεχομένου του, του ιστορικού αναζήτησης του, της IP από την οποία αποκτά πρόσβαση, καθώς και να διερευνήσει πιθανές παραβιάσεις αυτών των όρων και προϋποθέσεων. Η INVINET μπορεί να ακυρώσει την πρόσβαση στην υπηρεσία σε περίπτωση ανίχνευσης προτύπων χρήσης αντίθετων με τις διατάξεις αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

Αν θέλετε πληροφορίες σχετικά με την πολιτική ασφαλείας του δρομολογητή B2B και τους στόχους του, επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας το στείλουμε.


Όλες οι εφαρμογές και προγράμματα που κάνουν το B2Brouter δυνατό, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού ιστοσελίδων, βάσεων δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων των προτύπων ή των δειγμάτων εγγράφων), δομή πλοήγησης, κείμενο, εικόνες, κινούμενα σχέδια, λογότυπα ή ονόματα, ανήκουν στην Invinet ή, όπου ενδείκνυται, σε τρίτους οι οποίοι επιτρέπουν τη χρήση και την ενσωμάτωσή τους στην πλατφόρμα και προστατεύονται από νόμους και συνθήκες σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, μετασχηματισμός, διανομή τέτοιου περιεχομένου, καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια αποσυμπίλησης ή αντίστροφης μηχανικής, εκτός από την προβολή, αναπαραγωγή ή επεξεργασία εγγράφων, μέσα στην πλατφόρμα B2Brouter. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εξαγωγή, η επαναχρησιμοποίηση ή / και η εκμετάλλευση τέτοιου περιεχομένου ή η όποια πράξη αντίθετη με την κανονική εκμετάλλευσή τους, και ιδίως η χρήση τους για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς, εκτός της υπηρεσίας B2Brouter, ή με τρόπο που θίγει τα ηθικά δικαιώματα ή εκμεταλλεύεται τους χρήστες του B2Brouter.


9.1. Περι των λειτουργιών του Β2Β Router

Η INVINET εγγυάται τη σωστή λειτουργία του συστήματος, ελλείψει σφαλμάτων ή ελαττωμάτων προγραμματισμού, σύνταξης, σοβαρού και επαναλαμβανόμενου σχεδιασμού, καθώς και της φύλαξης των πληροφοριών που φιλοξενούνται στους διακομιστές της και θα ανταποκρίνεται εντός των νομικών ορίων που επιτρέπονται από την ισπανική νομοθεσία, εξαιρουμένων σε κάθε περίπτωση ζημιών που προκύπτουν από ατύχημα, ακατάλληλη χρήση ή εφαρμογή, απαγορευμένη ή απρόβλεπτη χρήση, καθώς και από οποιαδήποτε άλλη, άμεση ή έμμεση, επακόλουθη, ακούσια ή ειδική, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, τυχόν επακόλουθων ζημιών ή απώλειας κέρδους, διακοπή της εργασίας, ζημία, αποτυχία ή απώλεια ή οποιαδήποτε αξίωση τρίτων ως αποτέλεσμα των ανωτέρω.

Η INVINET δεν ευθύνεται για παρατυπίες, αποτυχίες, σφάλματα ή ζημίες, άμεσες ή έμμεσες, που προκλήθηκαν στο σύστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή στους φακέλους ή τα έγγραφα που είναι αποθηκευμένα σε αυτό, τα οποία προκαλούνται από ή προκύπτουν από:

 • Την ικανότητα ή την ποιότητα του συστήματος του υπολογιστή σας ή την παρουσία ιού στον υπολογιστή του χρήστη που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση ή τη χρήση των αγορασθέντων προϊόντων ή υπηρεσιών.
 • Την σύνδεση σας ή την πρόσβαση στο Internet
 • Μια δυσλειτουργία του προγράμματος περιήγησης ή άλλων εφαρμογών που έχετε εγκαταστήσει στο σύστημά σας ή αν χρησιμοποιείτε εκδόσεις που δεν ενημερώνονται ή δεν λαμβάνουν την αντίστοιχη άδεια χρήσης

9.2. Περι της χρήσης του περιεχομένου

Η INVINET απλώς παρέχει μια πλατφόρμα με τα στοιχεία, τις εφαρμογές και τη λειτουργικότητα όπως περιγράφεται λεπτομερώς στις συνθήκες αυτές.

Σε καμία περίπτωση η INVINET δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την ποιότητα, την αξιοπιστία ή την καταλληλότητα των δεδομένων που παρέχουν οι χρήστες της πλατφόρμας ή τρίτοι ή για παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας, αποκάλυψη εμπορικών μυστικών ή προσωπικών δεδομένων, παραβίαση της ιδιωτικής ζωής ή όσον αφορά οποιαδήποτε αστική ή ποινική παραβίαση που ενδέχεται να έχει διαπραχθεί από ή μέσω τέτοιου περιεχομένου, εκτός εάν η κοινοποίηση αυτή είναι άμεσα τελική δικαστική απόφαση στο θέμα αυτό και δεν έχει γίνει ανάκλησή της.

Η INVINET δεν ευθύνεται για τη χρήση εγγράφων ή συμβολαίων εκτός της υπηρεσίας B2Brouter ούτε για τον καλό σκοπό της λειτουργίας ή της νομικής συναλλαγής στην οποία ενδέχεται να έχουν φθάσει τα παρεμβαίνοντα μέρη.


Η INVINET διατηρεί το δικαίωμα να προβεί ανά πάσα στιγμή σε αλλαγές και ενημερώσεις στην υπηρεσία, το περιεχόμενό της, τη διαμόρφωση, τη διαθεσιμότητα και την παρουσίαση των πληροφοριών, καθώς και τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, με την επιφύλαξη των κεκτημένων δικαιωμάτων και την προσωρινή αναστολή της πρόσβασης για συντήρηση ή βελτιώσεις. Καμιά αξίωση δεν μπορεί να προκύψει για άμεσες ή έμμεσες ζημιές που απορρέουν από την προαναφερθήσα προσωρινή αναστολή της πρόσβασης.


Οι όροι αυτοί ισχύουν και πρέπει να ερμηνεύονται από κάθε άποψη σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία και, ελλείψει αυτής, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την αποδοχή τους, ο χρήστης παραιτείται ρητώς από οποιαδήποτε απαίτηση, εκτός των περιπτώσεων όπου αυτό δεν είναι δυνατό από νομική άποψη. Σε τέτοια περίπτωση, υπόκειται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Βαρκελώνης για την επίλυση διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης της υπηρεσίας B2Brouter.