Estats de la factura

Els estats de la factura electrónica són diferents segons el mètode d’enviament seleccionat.

Estats de les factures enviades a un Punt General d’Entrada a Espanya (eFact, Face, etc):

Nova: La factura ha estat creada (encara no s’ha enviat).
Enviada: La factura ha estat enviada (encara no ha arribat al Punt General d’Entrada).
Registrada: La factura s’ha registrat al Punt General d’Entrada, el receptor la pot consultar.
Rebutjada: La factura ha estat rebutjada pel receptor.
Acceptada o Comptabilitzada: La factura ha estat acceptada pel receptor.
Informada com pagada: La factura ha estat pagada pel receptor (no sempre informa aquest estat).

Estats de factures enviades per correu electrònic:

Nova: La factura ha estat creada (encara no s’ha enviat).
Enviada: La factura ha estat enviada.
Llegida: El receptor ha obert la factura mitjançant l’enllaç que hi ha al correu electrònic enviat des de B2B Router.

Com consultar l’estat d’una factura?

Pots consultar l’estat accedint a l’apartat “Factures”, a la part dreta de la llista.

També el pots consultar visualitzant el detall de la factura, a la part superior.

Registra’t gratis i comença a rebre els canvis d’estat de les factures electròniques!