Factura electrònica a la Generalitat de Catalunya

Des de l’any 2015 la Generalitat de Catalunya sol·licita als seus proveïdors l’ús de la factura electrònica en format Facturae. T’expliquem com gestionar la factura electrònica amb la Generalitat de Catalunya, de forma senzilla i sense utilitzar el seu sistema propi, ja que es tracta d’una opció difícil d’utilitzar i molt limitada, perquè només et permet gestionar la factura electrònica amb aquest client.

Com gestionar la factura electrònica a Gencat de manera correcta?

Per poder enviar una factura electrònica a la Generalitat de Catalunya i que sigui tramitada de forma correcta, cal tenir en compte diversos aspectes que són essencials perquè la factura es registri:

1. Factura electrònica en format Facturae

Per complir amb la llei espanyola de facturació electrònica, cal generar i enviar la factura electrònica en un format estructurat. Tal com defineix la normativa, aquest format electrònic estructurat ha de ser un XML del tipus Facturae. Has de saber que en el cas d’enviar una factura en format PDF i mitjançant correu electrònic, el teu client no la pot acceptar i, per tant, no pot ser tramitada, acceptada i pagada.

2. La factura electrònica ha de contenir els codis DIR3

Un altre dels requisits essencials per enviar una factura electrònica a la Generalitat de Catalunya i que aquesta pugui ser tramitada i acceptada correctament, és el fet de contenir els codis DIR3. Aquests són codis administratius que permeten dirigir la factura al departament correcte i que han de constar a la factura electrònica sempre que envieu una factura electrònica a l’Administració Pública Espanyola.

Aquí pots trobar informació detallada sobre els codis DIR3.

Com que la Generalitat de Catalunya és una administració de mida important, són moltes les combinacions de codis DIR3 disponibles. Això dificulta considerablement la feina, ja que cada factura electrònica pot contenir una combinació diferent segons qui hagi de rebre aquesta factura.

En cas de crear i enviar la factura electrònica a la Generalitat de Catalunya des de B2Brouter, aquest disposa d’un directori públic que ofereix a l’usuari les diferents combinacions de codis DIR3 de cada receptor i facilita el fet d’introduir aquestes dades a la factura electrònica, evitant errors o manca d’aquesta informació.

Aquí pots veure l’exemple del directori públic de B2Brouter amb tota la informació de la Generalitat de Catalunya i les combinacions de codis DIR3 disponibles.

3. La factura electrònica ha de contenir el codi d’expedient

Un dels requisits importants que té la Generalitat de Catalunya per a la tramitació correcta de les factures electròniques és que continguin el número d’expedient assignat en cada cas. Com a conseqüència, és molt rellevant que introdueixis aquesta informació a la factura electrònica, en cas contrari és rebutjada de forma automàtica pel sistema del receptor.

4. L’arxiu Facturae s’ha d’enviar signat digitalment

Un altre dels requisits que imposa la normativa de facturació electrònica és que totes les factures han d’anar signades amb certificat digital. En cas contrari, no es pot registrar la factura al Punt General d’Entrada. La normativa permeti utilitzar la signatura electrònica pròpia de l’emissor o la signatura electrònica delegada.

5. El fitxer Facturae s’ha de registrar a la seu electrònica de la generalitat

La Generalitat de Catalunya és una entitat que està registrada al Punt General d’Entrada d’eFact. Això vol dir que per enviar una factura electrònica a la Generalitat de Catalunya de manera correcta i que aquesta es pugui tramitar, cal enviar i registrar la factura a aquest Punt General d’Entrada. Perquè l’arxiu Facturae (arxiu de la factura electrònica Espanyola) es registri correctament, és fonamental complir els requisits anteriors.

Sistema de factura electrònica de Gencat

La Generalitat de Catalunya té un sistema propi que permet generar i enviar la factura electrònica. A més, en alguns casos la mateixa Generalitat recomana l’ús d’aquest sistema a tots els proveïdors.

Tot i això, hi ha alternatives que permeten, no només una gestió millor de la facturació electrònica que s’envia a la Generalitat de Catalunya, sinó que permet la gestió de tota la facturació de l’empresa sigui a l’Administració Pública o als clients privats.

Envia factura electrònica a eFact amb B2Brouter

B2Brouter és una plataforma oberta que permet intercanviar documents electrònics amb empreses públiques i privades de tot el món. Com a conseqüència, B2Brouter et permet enviar factura electrònica en format Facturae, connectant amb la Generalitat de Catalunya, d’una forma senzilla i utilitzant una versió de la plataforma que és totalment gratuït.

Aquí pots veure com procedir amb la creació i l’enviament d’una factura electrònica a la Generalitat de Catalunnya.

Per què gestionar l’efactura a la generalitat amb B2Brouter?

Són diversos els motius. El principal és que B2Brouter et facilita la creació i l’enviament de la factura electrònica a la Generalitat de Catalunya. Gràcies al directori d’empreses, quan creeu la Generalitat com a client el sistema s’encarrega de proporcionar-vos de forma automàtica les dades fiscals, el mètode d’enviament (eFact), el format de la factura correcte (Facturae), a més de les diferents combinacions de codis DIR3, perquè la factura es tramita correctament.

A més, B2Brouter et pot ajudar amb la gestió de tota la factura electrònica de la teva empresa:

Com veus, B2Brouter et facilita tota la gestió perquè no hagis de treballar amb diferents eines alhora. A més, us permet accedir i gestionar d’una manera molt àgil tota la informació.

Registra’t gratis i comença a facturar ja!