Artiklar

Har du fått ett krav från din kund om att du ska använda Peppol? Läs vidare här

Som leverantör till offentlig sektor i Sverige (och ett antal andra europeiska länder) måste du skicka fakturor elektroniskt i ett format som heter Peppol. Peppol bygger på en europeisk standard som heter Peppol BIS Billing 3.0 och antas alltmer globalt...

Läs mer
Artiklar

Skicka elektronisk faktura via XRechnung till dina kunder i Tyskland

Med B2Brouter kan du enkelt skapa och skicka en e-faktura via XML-formatet XRechnung. Men om du skickar elektroniska fakturor eller andra elektroniska affärsdokument till dina kunder i Tyskland, bör du känna till de särskilda kraven bakom det tyska formatet. Elektronisk...

Läs mer
Skicka elektronisk faktura via XRechnung
Artiklar

Framtiden för elektronisk fakturering mellan USA och Sverige

Att skicka elektroniska fakturor från Sverige till USA kan verka komplicerat nuförtiden, men låt oss hjälpa dig att förklara det tydligare. Elektronisk fakturering krävs för närvarande inte i USA, varken mot myndigheter eller mellan företag. Men i en värld som...

Läs mer
Artiklar

Den danska bokföringslagen: Detta innebär det för svenska företag.

Den danska bokföringslagen utvecklas från juli 2024 över en flerårsperiod. Den nya lag-stiftningen gäller för företag med en omsättning på mer än 300 000 DKK och har en direkt inverkan på svenska företag som har kunder eller partners i Danmark....

Läs mer
Den danska bokföringslagen
Artiklar

Vad är ViDA och vad innebär det för ditt företag?

Inledning: I dagens digitala tidsålder är elektroniskt dokumentutbyte avgörande för att garantera dig en effektiv och enhetlig affärspraxis. Genom införandet av ViDA (EU-kommissionens initiativ till hantering av moms i den digitala tidsåldern, på engelska – VAT in the Digital Age)...

Läs mer
Vad är ViDA
Artiklar

Frankrike kommer att införa krav på elektronisk fakturering för både företag och institutioner 2024, är du redo?

Frankrike är ett av Sveriges tio största exportländer och står för cirka 4,33 % av all svensk export, vilket 2021 motsvarade 8 miljarder USD . År 2017 infördes ett krav på att all fakturering till offentliga institutioner i Frankrike ska...

Läs mer
elektronisk-fakturering-frankrike
Artiklar

Hur man enkelt skickar en e-faktura (som inte är en PDF-fil)

Idag ser vi allt mer krav från såväl offentliga institutioner som privata företag på att utbyte av dokument och data (inklusive e-fakturor och e-order) ska ske elektroniskt via specifika format eller standarder. I Sverige är det till exempel ett krav...

Läs mer
skickar en e-faktura
Artiklar

Så skickar du e-faktura till dina kunder i Norge

När det gäller Norge, det största exportlandet för Sverige, kan det vara en fördel för dig att dels känna till de gällande villkoren, dels dina möjligheter till elektroniskt dokumentutbyte med kunder i Norge. Norge står för hela 11 % av...

Läs mer
Så skickar du e-faktura till dina kunder i Norge
Artiklar

Användning av Peppol i Sverige: Du måste vara uppmärksam på dessa regler

Sverige är ett av de länder som har infört landspecifika krav vid sändning av elektroniska dokument via Peppol. Vissa av Peppol’s medlemsländer har valt att införa särskilda regler för att ytterligare kvalitetssäkra dokumentutbytet så att det följer det enskilda landets...

Läs mer
Användning av Peppol i Sverige: Du måste vara uppmärksam på dessa regler
Artiklar

Vilka processer kan ditt företag digitalisera med Peppol?

Genom att använda standardiserade elektroniska meddelanden som erbjuds av Peppol, kan du hantera en del av företagets interna processer smartare. Målet med Peppol är att göra handeln snabbare och effektivare mellan företag, privata såväl som offentliga, och över nationsgränserna. Peppol...

Läs mer
foretag-digitalisera-med-peppol