Så skickar du e-faktura till dina kunder i Norge

När det gäller Norge, det största exportlandet för Sverige, kan det vara en fördel för dig att dels känna till de gällande villkoren, dels dina möjligheter till elektroniskt dokumentutbyte med kunder i Norge. Norge står för hela 11 % av den svenska exportmarknaden (en siffra de för övrigt delar med Tyskland).

Norge är idag det land i världen som nått längst med användningen av det nätverk för elektroniska dokumentutbyten som benämns Peppol. Faktum är att utbytet av elektroniska affärsdokument mellan norska företag har överträffat utbytet av affärsdokument i pappersformat mellan norska företag och den norska offentliga sektorn. Peppol-nätverket har gradvis blivit tvingande standard för elektroniska dokumentutbyten – inklusive anbud, order, fakturering etc. – med offentliga institutioner i ett antal länder globalt och särskilt i EU. Därför kommer du med stor sannolikhet upptäcka att dina norska kunder, både offentliga och privata, kräver att e-handel sker via Peppol’s nätverk och med Peppol’s dokumentstandard.

I Norge går dock Peppol-formatet under namnet EHF (”Elektronisk handelsformat”), men med samma specifikationer som Peppol. Det innebär att du som svenskt företag kan fakturera dina norska kunder via Peppol enligt formatet Peppol BIS Billing 3, även om de beskriver det som en EHF-standard.

Vid fakturering av utländska kunder via Peppol-nätverket bör man vara medveten om att det kan finnas vissa landspecifika krav på dig som leverantör som man måste förhålla sig till. För närvarande finns inga landspecifika krav i Norge för utländska leverantörer i Peppol, utan enbart för lokala leverantörer. Du kan hålla dig uppdaterad om dessa här: https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/rules/ubl-peppol/. Sverige har infört ett antal landspecifika krav på leverantörer. Dessa kan du läsa mer om i vår tidigare artikel här: https://www.b2brouter.net/se/peppol-sverige-regler/

För närvarande krävs det enbart att du använder Peppol’s standard för elektroniskt dokumentutbyte med kunder inom offentliga sektorn i Norge och i många fall även privata företag i Norge. Men, det finns även privata nätverk som din privata B2B-kund kan kräva att du ansluter dig till.

Med B2Brouter kan vi enkelt hjälpa dig att fakturera dina norska kunder, både via Peppol och privata nätverk. Du kan till och med göra det helt gratis för alla dina kunder i Sverige genom att ansluta dig till vår plattform idag. Det kan du göra här: https://app.b2brouter.net/sv/register