Användning av Peppol i Sverige: Du måste vara uppmärksam på dessa regler

Sverige är ett av de länder som har infört landspecifika krav vid sändning av elektroniska dokument via Peppol.

Vissa av Peppol’s medlemsländer har valt att införa särskilda regler för att ytterligare kvalitetssäkra dokumentutbytet så att det följer det enskilda landets lagstiftning i fråga om moms, skatter m.m.

Dessa regler avgör om du kan skicka dokumentet till din mottagare, eftersom det finns tydliga regler i Peppol-nätverket om att endast giltiga och korrekta dokument får utväxlas. Om de landspecifika reglerna inte efterlevs kan dokumentet uppfattas som ogiltigt och får inte skickas.

Sverige har valt att införa ett antal regler specifikt riktade till leverantörer. Vi har gjort en översikt över dessa regler för dig nedan (du kan klicka på länken bredvid varje enskilt regelnummer för att vara säker på att du ser den senaste versionen av de svenska reglerna):

Regel nr.RegelGrad av överträdelse i förhållande till försändelse
SE-R-001För svenska leverantörer ska momsregistreringsnumret innehålla 14 teckenFatal – dokumentet kommer inte att skickas
SE-R-002För svenska leverantörer ska de sista 12 tecknen i momsregistreringsnumret vara siffrorFatal – dokumentet kommer inte att skickas
SE-R-003Svenska organisationsnummer bör endast innehålla siffrorVarning – du kan skicka dokumentet, men det rekommenderas inte
SE-R-004Svenska organisationsnummer innehåller 10 teckenVarning – du kan skicka dokumentet, men det rekommenderas inte
SE-R-005För svenska leverantörer ska ”Godkänd för F-skatt” anges vid användning av momsregistreringsnummer.Fatal – dokumentet kommer inte att skickas
SE-R-006För svenska leverantörer används endast momssatser på 6, 12 eller 25 %Fatal – dokumentet kommer inte att skickas
SE-R-007För svenska leverantörer som använder Plusgiro ska kontonumret endast vara siffrorVarning – du kan skicka dokumentet, men det rekommenderas inte
SE-R-008För svenska leverantörer som använder Bankgiro ska kontonumret endast vara siffrorVarning – du kan skicka dokumentet, men det rekommenderas inte
SE-R-009För svenska leverantörer som använder Bankgiro ska kontonumret innehålla 7–8 teckenVarning – du kan skicka dokumentet, men det rekommenderas inte
SE-R-010För svenska leverantörer som använder Plusgiro ska kontonumret innehålla 2–8 teckenVarning – du kan skicka dokumentet, men det rekommenderas inte
SE-R-011För svenska leverantörer som använder Plusgiro eller Bankgiro är det korrekta sättet att ange detta genom att använda kod 30 som PaymentMeans och FinancialInstitutionBranch ID med följande ID: SE:BANKGIRO respektive SE:PLUSGIROVarning – du kan skicka dokumentet, men det rekommenderas inte
SE-R-012För transaktioner mellan svenska handelspartner ska överföringar indikeras med PaymentMeansCode=”30″Varning – du kan skicka dokumentet, men det rekommenderas inte

Mer information om de svenska reglerna kan du hitta här: https://www.sfti.se/download/18.427140af179361c4e462cc34/1620641679827/Beskrivning%20av%20svenska%20valideringsregler%202018-11-12.pdf

Om du undrar om det finns särskilda regler för andra Peppol-medlemsländer kan du alltid hitta hela översikten här: https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/rules/ubl-peppol/

Med B2Brouter kan vi enkelt hjälpa dig att fakturera dina kunder via Peppol både i Sverige och utomlands. Du kan till och med göra det helt kostnadsfritt för alla dina kunder i Sverige genom att skapa en användare på vår plattform idag. Det kan du göra här: https://app.b2brouter.net/sv/register