Hantera din fakturering online

Skicka och ta emot elektroniska dokument som fakturor, order, ordersvar och leveransavisering till och från organisationer över hela världen.

Starta gratis
Kontakter
Katalog
Offerter
Order
Skicka leveransavisering
Fakturor
Proformafakturor
Förenklad faktura
Peppol tjänster

Kontakter

Obegränsat register över kunder och tjänsteleverantörer.

 • 1. Katalog över verifierade kontakter

  Du får tillgång till information om dina kunder och tjänsteleverantörer med hjälp av katalogen som validerats av B2Brouter och som omfattar mer än 200 000 företag och offentliga enheter.

 • 2. Anslut till flera nätverk och flera meddelandeformat

  Skicka elektroniska dokument via olika nätverk och format anpassade till dina nationella och internationella kunders behov.

 • 3. Importera dina kontakter

  Importera alla dina kontakter till B2Brouter genom att ladda upp en fil med all data.

 • 4. Inkomst- och utgiftskontroll

  Få kontroll genom att studera listan över meddelanden till/från dina kunder och leverantörer.

Katalog

Hantera företagets produkter eller tjänster.

 • 1. Skap meddelanden lätt och smidigt

  Lägg enkelt till artiklar från din katalog i fakturor och offerter.

 • 2. Undvik fel

  Skapa fakturor utan fel som kan orsakas vid manuell registrering.

 • 3. Importera dina produkter

  Importera all dina produkter eller tjänster till B2Brouter genom att ladda upp en fil med all data.

Offerter

Skicka offert, få bekräftelse från din kund och konvertera den till faktura.

 • 1. Hantera offerter

  Skapa och lagra offerter, skicka dem till dina kunder och följ upp dem.

 • 2. Från offert till faktura

  Konvertera den accepterade offerten till en faktura och få ut mesta möjliga av informationen. Du minimerar tid och de misstag som lätt görs då du registrerar fakturan manuellt.

 • 3. Kontroll av status

  Se status på offerten. Dvs om din kund accepterar den eller inte.

 • 4. Spårbarhet av affärsprocessen

  B2Brouter länkar alla meddelanden som skapats vilket gör det möjlig för dig att följa hela processen.

Order

Ta emot Peppol- eller EDI-order och vänd dom enkelt till fakturor.

 • 1. Från order till faktura

  Konvertera dina order till fakturor och få ut mesta möjliga av informationen. Du minimerar både tid och arbete och de misstag som lätt görs då du registrerar fakturan manuellt.

 • 2. Peppolformat och EDI

  Hantera order via Peppols nätverk och i Peppol-format eller via andra EDI-nätverk.

 • 3. Skicka ordersvar

  Skicka ordersvar till dina kunder för att informera om att du accepterar ordern eller inte och om du vill göra ändringar i den.

 • 4. Automatisera försäljningsprocessen

  Du får en automatiserad hantering av order och relaterade meddelanden. Dessutom digitaliserar du försäljningsprocessen för uppföljningen och underlättar hanteringen för dina kunder.

Skicka leveransavisering

Skapa och sänd leveransavisering av mottagna order.

 • 1. Från order till leverans

  Skapa leveransavisering som baseras på en order som tagits emot i B2Brouter.

 • 2. Hantera statusen

  Ha koll på statusen för leveransavisering. Se om de har skickats eller väntar på att skickas.

 • 3. Dokumentens spårbarhet

  B2Brouter länkar automatiskt alla meddelande vilket gör att du lätt kan hitta den order som ligger till grund för en leveransavisering.

 • 4. Inkludera logistikkoder

  Lägg till logistikinformation och skriv ut etiketter för att underlätta för dina kunder vid mottagandet av dina varor.

Fakturor

Skicka och ta emot fakturor till och från offentliga förvaltningar och privata företag.

 • 1. Skicka och ta emot elektroniska fakturor

  Skicka fakturor till alla dina offentliga och privata kunder och ta emot fakturor från alla dina tjänsteleverantörer.

 • 2. Anslut till offentliga och privata nätverk

  Skicka elektroniska fakturor till företag över hela världen, via offentliga och privata nätverk.

 • 3. Hantera olika format

  Skicka en elektronisk faktura i rätt format. Registrera eller importera fakturan. B2Brouter konverterar den sedan till det format som mottagaren begär.

 • 4. Övervaka statusändringarna

  Övervaka statusändringarna för de fakturor som utfärdats och mottagits för att underlätta kommunikationen med dina kunder och tjänsteleverantörer.

 • 5. Påminnelse efter förfallodatum

  Skicka påminnelse till din kund om en faktura förfallit till betalning och du inte har fått betalt.

Proformafakturor

Skapa, skicka och lagra proformafakturor. Kontrollera status och omvandla den enkelt till en vanligt faktura.

 • 1. Hantera proformafakturor

  Skapa och lagra proformafakturor, lägg till informationen via vårt smidiga formulär.

 • 2. Skicka proformafakturor

  Skicka proformafakturan via e-post med bara ett klick.

 • 3. Kontrollera statusen

  Kontrollera ändringen av status för utfärdad proformafaktura för att påskynda kommunikationen med din kund.

 • 4. Från proformafaktura till handelsfaktura

  Omvandla proformafakturan till en vanlig faktura, utnyttja informationen, med bara ett klick. Minska tid och fel.

 • 5. Dokumentens spårbarhet

  B2Brouter länkar samma alla skapade dokument med varandra och ger dig informationen som gör att du kan följa dem.

Förenklad faktura

Hantera skapandet och sändningen av förenklade fakturor till alla dina kunder.

 • 1. Skapa förenklade fakturor snabb och enkelt

  Generera förenklade fakturor utan mottagarens skatteuppgifter.

 • 2. Skicka förenklade fakturor

  Skicka de förenklade fakturorna via e-post eller ladda ner dem.

 • 3. Kontrollera dina förenklade fakturor

  Håll koll på statusen för dona utfärdade förenklade fakturor för att snabba upp kommunikationen med din kund.

 • 4. Förvara och kom åt dina dokument

  Förvara dina förenklade fakturor i molnet och få tillgång till information enkelt och omedelbart tack vare filtersystemet.

Peppol tjänster

Bli en Peppol Access Punkt och hantera din SMP.

 • 1. Vad är Peppol?

  Peppol är det globala nätverket som gör det möjligt att utfärda och ta emot alla typer av kommersiella dokument utan några roamingkostnader.

 • 2. Peppol Accesspunkt

  Hantera din egen Peppol Access Point för att skicka och ta emot elektroniska dokument var som helst.

 • 3. Hantera Peppol SMP

  Registrera och konfigurera möjligheten att ta emot eller skicka dokument och statusändringar för de företag som är registrerade i accesspunkten.

 • 4. Integrera ditt affärssystem med Peppol

  Anslut via vårt API för att automatiskt skicka och ta emot dokument till ditt affärssystem.

 • 5. Expertstöd

  Få teknisk support från en certifierad Peppol-tjänsteleverantör.

Fördelar med att använda B2Brouter

 • 01

  Interoperabilitet

  Anslut till alla typer av företag och nätverk över hela världen.

  Skicka och ta emot elektroniska meddelanden via offentliga och privata, nationella och internationella nätverk och anslut till alla dina kunder och tjänsteleverantörer utan extra kostnader.

 • 02

  Många olika format

  Skicka och ta emot elektroniska dokument i olika format, anpassade till dina kunders och tjänsteleverantörers behov.

  Du kan skicka elektroniska dokument i olika format, anpassade till standarderna i det nätverk du använder eller till dina kunders behov, utan att du behöver oroa dig för de tekniska detaljerna.

  Centralisera ditt mottagande av fakturor i olika format från olika tjänsteleverantörer, utan att du behöver oroa dig för de tekniska detaljerna.

 • 03

  Stöd för alla

  B2Brouter tillhandahåller en specialiserad plattform, tillgänglig för alla användare.

  Via supportavsnittet på ditt konto kan du skicka frågor till oss. Tjänsten är tillgänglig för alla användare av plattformen.

  Användare av Premium-paketen har prioriterad eller exklusiv support beroende på vilken tjänst man har.

  Enterprise-användarna har en personlig rådgivare som hjälper till att lösa problem och ge svar på frågor.

 • 04

  Katalog

  B2Brouter har en katalog med validerad information om offentliga och privata företag från hela världen.

  Katalogen innehåller uppdaterad och verifierad information om offentliga förvaltningar och privata företag från hela världen.

  När du skapar ett dokument skapar den smarta katalogen fakturor i det format som mottagaren begär och skickar det via lämplig kanal, utan några fel.

  Katalogen ger dig verifierade data om dina kontakter och nödvändig information såsom routinguppgifter.

Prova våra paket
Börja skicka elektroniska fakturor nu direkt med Basic-paketet.