Integrera med B2Brouter

Anslut ditt affärssystem till B2Brouter genom att registrera dig för Enterprise Paketet.

Anslut till Enterprise

Utvecklare

Automatisera processerna i ditt affärssystem via vårt API, genom att använda SFTP-kommunikationsprotokoll eller med B2Bconnector för Windows.

Läs mer
require 'uri'
require 'net/http'
require 'openssl'

url = URI("https://app.b2brouter.net/invoices/1.json?key=xxxxxx")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
http.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Get.new(url)
request["Accept"] = 'application/json'

response = http.request(request)
puts response.read_body

Anslutna appar

Integrera ditt ERP med B2Brouter eller betalningsplattformar så som Stripe.

Läs mer
Redo att börja?
Registrera dig eller kontakta oss