Frankrike kommer att införa krav på elektronisk fakturering för både företag och institutioner 2024, är du redo?

Frankrike är ett av Sveriges tio största exportländer och står för cirka 4,33 % av all svensk export, vilket 2021 motsvarade 8 miljarder USD . År 2017 infördes ett krav på att all fakturering till offentliga institutioner i Frankrike ska ske elektroniskt. DGFIP (den franska skattemyndigheten) har nu meddelat att de även avser att införa krav på elektronisk fakturering för franska företag från och med juli 2024.

Utvecklingen av utbyte av elektroniska dokument i Frankrike

Det franska kravet på e-fakturering inom B2B-segmentet är en del av en digitaliseringsreform vars syfte är att minska administrationskostnaderna för manuella betalningar och därmed öka effektiviteten i handeln med och i Frankrike. Tidigare har e-fakturering för offentliga institutioner skett via den öppna plattformen Chorus Pro. Däremot är det fortfarande oklart huruvida det framtida B2B-kravet kommer att föreskriva att fakturor även fortsättningsvis ska skickas via Chorus Pro eller något annat format, som till exempel Peppol som har fått stor användning i Europa de senaste åren och även stöds av Chorus Pro. Om du redan i dag skickar fakturor elektroniskt till dina kunder i Frankrike via till exempel Peppol eller Chorus Pro, kommer du med största sannolikhet därför inte att märka några skillnader när kravet slutgiltigt träder i kraft i juli 2024

Det här kommer ändringen att innebära för dig som leverantör till företag i Frankrike

Som tidigare nämnts kommer effekten att i princip vara obefintlig för dig om du redan nu skickar fakturor elektroniskt till dina kunder i Frankrike via Peppol eller Chorus Pro. Även om det inte är slutgiltigt avgjort vilket format som ska stödja det kommande kravet, kommer valet med största sannolikhet att falla på antingen Peppol, Chorus Pro eller en kombination av dem. Om du fakturerar dina kunder via e-post och PDF kan det däremot innebära att du måste förbereda dig på att ändra dina faktureringsmetoder.

Så här skickar du en elektronisk faktura till Frankrike via Peppol eller Chorus Pro

  • Chorus Pro: En öppen portal som kan nås av alla via deras hemsida och där du enkelt kan skapa en användare. Om ditt ekonomisystem saknar stöd för Chorus Pro behöver du dock hjälp av en systemintegratör eller EDI-konsult med att sätta upp en integration mellan Chorus Pro och ditt system. Därefter är du redo att skicka e-fakturor som vanligt.
  • Peppol: Som leverantör i Sverige är det på sikt mer fördelaktigt för dig att utnyttja det format som används mest här, nämligen Peppol (som också diskuteras som ett eventuellt framtida krav för B2B-fakturering i Sverige). Peppol stöder även de flesta grundläggande funktionerna i Chorus Pro och har en direkt integration för dem. Om du önskar fakturera dina kunder i Frankrike via Peppol kan du därför göra det direkt via Chorus Pro eller Peppol-nätverket, där en fransk gateway har skapats från Peppol till Chorus Pro.
  • Fakturering via B2Brouter: Med B2Brouter kan vi erbjuda dig en direkt integration för både Chorus Pro och Peppol från samma system. Vi löser på så sätt dina problem och ser till att du enkelt och snabbt kan fakturera dina kunder i Frankrike elektroniskt.

Hantera alla dina internationella fakturor med B2Brouter

Med B2Brouter kan du enkelt skicka elektroniska fakturor till de flesta länder utan bekymmer för grundläggande tekniska inställningar såsom format, sändningsmetod eller routingkod för mottagaren. Därigenom säkerställer vi att du uppfyller alla nödvändiga krav effektivt och utan onödiga hinder.
På B2Brouter är vi en certifierad Peppol Access Point, och har även en direkt integration med Chorus Pro via vår plattform. Det innebär att du kan hantera alla dina elektroniska fakturor till Frankrike genom B2Brouter. Du kan också skicka via andra nätverk eller använda andra fraktmetoder som fungerar med olika format som UBL, Facturae eller till och med PDF. På så sätt kan du hantera alla dina fakturor från samma plattform.

Registrera dig på B2Brouter här.

Dessutom kan du integrera ditt ledningssystem eller ERP med B2Brouter om du vill automatisera hela denna process.