Integrera dina elektroniska fakturor med B2Brouter

Vi är mycket medvetna om att alla företag är olika; det är därför vi erbjuder flera alternativ att integrera med B2Brouter.

Anslut till Enterprise

B2Brouter API

Du kan göra det med ett enda API

Avtala om ett Enterprise Paket

Enkelt att integrera

I dokumentationen finns exempel på frågor och svar för varje endpoint.

RESTful API

Gör det möjligt att ladda upp dokument i flera olika format.

Detaljerad och uppdaterad dokumentation

Manualerna är intuitiva och lättanvända. I dokumentationen finns exempel på frågor och svar för varje endpoint. Här finns exampel på kod, integration mot varje endpoint, och frågor och svar.

Testmiljö

Vi säkerställer att din integrationen går så smidigt som möjligt genom att använda en testmiljö och support från våra utvecklare.

Skapad för utvecklare

B2Brouter API tillhandahåller integrationslösningar för att sända/ta emot elektroniska dokument så som fakturor, order, ordersvar och leveransavisering inklusive validering av meddelande, signatur och konvertering.

B2Brouter API
require 'uri'
require 'net/http'
require 'openssl'

url = URI("https://app.b2brouter.net/invoices/1.json?key=xxxxxx")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
http.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Get.new(url)
request["Accept"] = 'application/json'

response = http.request(request)
puts response.read_body

SFTP-anslutning eller B2Bconnector för Windows

Anslut ditt affärssystem med B2Brouter via ett SFTP-kommunikationsprotokoll eller B2Bconnector för Windows

01

Gå in i plattformen och konfigurera anslutningen för

e-Sender service, e-Receiver service, statusövergångar etc.

02

Konfigurera SFTP-servern och åtkomsten med dina autentiseringsuppgifter eller ladda ner och installera B2Bconnector för Windows

03

B2Brouter och ditt affärssystem är anslutna

  • Automatiserat och kodat massutbyte av meddelanden.
  • Arbeta från valfritt operativsystem som använder SFTP-anslutningen.
  • Synkronisering med SFTP-anslutningen var 5:e minut.
  • Kompatibel med alla affärssystem som kan generera de format som accepteras av B2Brouter.
  • Automatiserat massutbyte av meddelanden med hjälp av ett mappsystem.
  • Anpassning av synkroniseringstiden för meddelanden med B2Bconnector för Windows.

AS2-anslutning

AS2 är en typ av filöverföringsmekanism som bygger på HTTPS och S/MIME. AS2 kan användas för överföring av alla typer av filer, men det är vanligt att den används för dokument i B2B-miljöer.

Avtala om ett Enterprise Paket
B2Brouter Webservice I/O
  • AS2-identifierare: B2BROUTERAS2
  • Partner URL: https://ws.b2brouter.com/as2
  • Krypteringsalgoritm: 3DES
  • Algoritm för signering: SHA1
Avtala om ett Enterprise Paket
Redo att börja?
Registrera dig eller kontakta oss