Partnerprogram

På B2Brouter arbetar vi för att överbrygga den digitala klyftan, tillhandahålla verktyg som bidrar till utbyte av elektroniska dokument och göra dem mer tillgängliga för alla.

Jag vill bli B2Brouter-partner

Global lösning

Våra partner är experter inom tillhandahållande av TIC-tjänster: de distribuerar och implementerar hanteringssystem, utvecklar lösningar och fungerar som verksamhetsrådgivare.

B2Brouter ger dig:

 • Smidiga lösningar

  Lösningar som underlättar en snabb implementering av projekt.

 • Teknisk support

  Teknisk tjänst som är specialiserad på att lösa alla typer av incidenter.

 • Kommersiellt stöd och marknadsföringsstöd

  Fullt stöd av vårt kommersiella och marknadsföringsteam för att hjälpa dig att aktivera försäljning.

 • Interoperabilitet

  Vår plattform hjälper dig att göra transaktioner med privata och offentliga klienter i nästan hela världen.

Global lösning

Vi är experter på öppna globala nätverk, som Peppol, liksom på vilka andra standardformat som helst för utbyte av B2Brouter av elektroniska dokument.

Dessutom känner vi till dina klienterns aktuella och framtida behov eftersom vi är en del av de främsta standardiseringskommitteerna.

Som partner till B2Brouter kan du:

 • 01

  Generera ny affärslinje

  Generera en ny affärslinje för försäljning enkelt, på en växande marknad, då det är obligatorisk i fler och fler länder och tack vare regeringars icke-återbetalningsbara finansiering.

 • 02

  Uppfyll normerna

  Hjälp dina klienter att uppfylla specifika normer och standarder för elektronisk fakturering i varje land (Peppol, FACe, FACeB2B, Chorus Pro, Ariadne, eSPap, SdI...).

 • 03

  Genomför integreringsprojekt

  Implementera många projekt utan behovet av resurser som är specialiserade på standarder och kommunikation.

 • 04

  Erbjud en lösning

  Erbjud dina klienter en lösning för utbyte av elektroniska dokument.

 • 05

  Bygg en lojal klientbas

  Som vår partner kan du ägna mer tid åt dina klienter, med vissheten om att du erbjuder dem en global lösning.

 • 06

  Få återkommande intäkter

  Ekonomisk modell för att förutse, säkerställa och bygga en varaktig verksamhet.

Typer av partners

Teknisk partner

Teknisk partner

Kontaktutvecklare som underlättar integreringen av ERP med B2Brouter-plattformen.

Affärsmodell

Generering av intäkter av specifika utvecklingskontakter för ERP, dess installationer och underhåll, somm kommersialiseras via B2Brouter och dess partnerkanal.

Återförsäljarpartner

Återförsäljarpartner

Distribuera och implementera våra tjänster för att underlätta klienternas elektroniska fakturering.

Affärsmodell

Generering av återkommande intäkter grundat på kommersialiseringen av de tjänster som B2Brouter erbjuder, den årliga trafiken, kontakterna som utvecklas av våra teknikpartner och dess underhåll.

Konsulter

Konsulter

Utvecklar digitaliseringsprojekt för processer som hjälper organisationer att förbättra sin effektivitet.

Affärsmodell

Generering av en ny affärslinje som erbjuder fler tjänster till sina klienter med elektronisk faktureringslösning som erbjuds av B2Brouter.

Certifieringar

B2Brouter är certifierad med ISO 27001 och är leverantör av Åtkomstpunkt för Peppol, verifierad leverantrör av finansministeriet och medlem av EESPA.

Certifierad med ISO 27001 gällande hantering av dataskydd.

B2Brouter är certifierad som leverantör av Åtkomstpunkt för Peppol.

B2Brouter är medlem i europeiska organisationen för leverantörer av elektroniska fakturor (EESPA).

Leverantör av elektroniska fakturor som är certifierad av det spanska ekonomiministeriet.

B2Brouter-tjänster

B2Brouter är en molnbaserad lösning som hjälper dig att skicka och ta emot fakturor och andra elektroniska dokument i rätt format, via önskat nätverk.

Se alla funktioner

eSender

Tjänst som tillåter automatiserat massutskick av elektroniska fakturor, såväl via offentlig som privata nätverk.

eReceiver

Tjänst som tillåter automatiserat mottagande och massmottagande av elektroniska fakturor och andra dokument från leverantörer.

eTax reporting

Tjänsten för att samla in de uppgifter som krävs för skattedeklarationen och skicka den via den etablerade elektroniska kanalen.

Integreringar av B2Brouter

B2Brouter erbjuder integreringslösningar för utbyte, validering, underskrift, konvertering, utskick och mottagande av elektroniska fakturor.

Läs mer om integreringar

B2Brouter API

RESTful API tillåter utbyte av dokument i olika format på ett enkelt, säkert och snabbt sätt.

SFTP-anslutning och B2Bconnector

Anslut ditt hanteringssystem med B2Brouter med hjälp av ett kommunikationsprotokoll SFTP eller B2Bconnector för Windows.

ERP ansluten till B2Brouter

ERP:er anslutna till B2Brouter: Sage 50, Sage 200, Sage X3, Microsoft Dynamics 365, Sap Business One, Sap R3, a3ERP, Go!Manage, Clau Informática, Singe, Oracle Business Suite, Petrol PC, Tryton, Setfile, Solmicro ERP, etc.

Ya son partners de B2Brouter

Vill du bli B2Brouter-partner?

Vi vill dela fördelarna med B2Brouter med dig och dina kunder.

  Ansvarig: B2Brouter Global S.L.– comercial@b2brouter.net

  Syfte: För att hantera dina frågor och förfrågningar om information.

  Rättigheter: Du kan utöva din rätt till tillgång, rättelse, radering, invändning, begränsning eller överföring genom att skriva till den registeransvarige. Du kan också lämna in ett klagomål till den spanska dataskyddsbyrån via webbplatsen aepd.es.

  Se vår sekretesspolicy här