Hur man enkelt skickar en e-faktura (som inte är en PDF-fil)

Idag ser vi allt mer krav från såväl offentliga institutioner som privata företag på att utbyte av dokument och data (inklusive e-fakturor och e-order) ska ske elektroniskt via specifika format eller standarder. I Sverige är det till exempel ett krav att fakturering till offentliga institutioner ska ske elektroniskt via nätverket Peppol och det diskuteras just nu om det även ska finnas ett lagkrav på e-fakturering mellan företag och från offentliga institutioner till privata.

Vad definierar en e-faktura?

Definitionen av e-faktura omfattar begreppet: utbyte av elektroniska fakturor som du skickar via ett specifikt format via ett godtyckligt nätverk, vilket gör att avsändare och mottagare kan skapa en automatisk behandling av e-fakturor. Eventuella krav från din kund måste därför finnas i de uppgifter du skickar med en faktura, vilket vanligtvis valideras i din kunds ekonomisystem.

Prata tillsammans med ditt interna system

De flesta ekonomisystem stödjer idag vissa former av e-fakturering, där det oftast kommer att vara mottagarens system som ställer krav på leverantörens e-faktureringsformat. Därför kan det vara både ett privat VANS-nätverk (value-added network) och öppna nätverk som Peppol, som du som leverantör kan bli skyldig att fakturera genom. Detta kan därför kräva att du måste använda en annan lösning än vad ditt nuvarande ekonomisystem erbjuder för att fakturera din kund. Det kan antingen kräva en större installation via en extern EDI-leverantör eller en enkel plug-and-play-lösning som du enkelt kan ställa in själv. Med rätt format och nätverk behöver du dock bara fakturera din kund via ditt egen system som vanligt och skicka direkt (utan att till exempel behöva generera en PDF-fil som i efterhand ska skickas via mail).

Skicka din e-faktura idag via B2Brouter

På B2Brouter är vårt uppdrag att erbjuda en enkel plug-and-play-lösning för e-fakturering, som både stöttar flest möjliga format (så att du kan nöja dig med att använda ett system för alla dina kunder) och som dessutom är enkel att sätta upp och använda. Efter detta hjälper vi dig snabbt vidare med fakturering av dina kunder. Du kan redan idag använda vårt system och fakturera dina kunder globalt via flera format, även gratis i Sverige.

Du kan registrera dig gratis här.