Si estàs facturant a l’Administració Pública, deus haver sentit parlar dels codis DIR3, saps què són?

Què és un DIR3?

Els codis DIR3 són tres codis que s’assignen respectivament a: Òrgan gestor, Unitat Tramitadora i Oficina comptable d’una entitat pública. Són obligatoris per poder emetre una factura electrònica a l’Administració Pública.

El codi DIR3 està compost per una o dues lletres inicials, més set o vuit números, per exemple: LA1111111.

Com obtenir o conèixer els codis?

Cada administració té els seus codis DIR3. El teu client (administració o entitat pública) ha d’informar-te dels codis DIR3 que necessites per remetre’ls la factura.

Com introduir els codis DIR3 a la factura utilitzant B2B Router?

Hauràs d’informar els tres codis DIR3 editant la factura, a l’apartat “1. Dades generals” a les caselles “Òrgan gestor”, “Unitat tramitadora” i “Oficina comptable”. Aquestes caselles només són obligatòries si el client és una entitat pública. En molts casos, la nostra eina ja vincula automàticament els DIR3 que pots seleccionar de cada entitat pública o client.

Pots veure com crear un client correctament en el nostre post: Com crear un nou client?

Si la nostra eina no disposa del codi DIR3 que necessites introduir, pots editar el codi per introduir-lo de forma manual. Per a això hauràs de fer servir l’enllaç “Personalitzar” que trobaràs a la dreta de les caselles “Òrgan gestor”, “Unitat tramitadora” i “Oficina comptable”.

Pots informar-te sobre la vinculació amb les dades d’un receptor en el nostre post: Vincular un client

Informa correctament els DIR3

Quan informes els DIR3 manualment has de tenir en compte el següent:

  • Només has d’informar el codi, sense la definició.
  • No podràs enviar correctament una factura a l’administració pública si no informes els DIR3.
  • Has d’informar els DIR3 correctes que consten al Punt General d’Entrada.
  • Si només tens un codi, has d’informar el mateix codi a les tres caselles (Òrgan gestor, Unitat tramitadora i Oficina comptable).

Si et rebutgen la factura enviada o hi ha un error en el moment de l’enviament perquè els DIR3 introduïts no són correctes, comprova que estàs utilitzant el canal o mètode de lliurament correcte i validar els codis contactant amb el teu client.

Per a aquelles administracions a les quals factures a través de FACe, pots consultar i validar els DIR3 al portal de FACe.