B2Brouter arriba a Itàlia!

A B2Brouter estem de celebració! El Passat mes de Gener Oriol Bausà, CEO de l’empresa, va signar l’obertura de la nostra nova filial B2Brouter Itàlia que oferirà serveis de facturació electrònica al país.

La nova oficina de B2Brouter donarà cobertura tan al mercat de la factura electrònica a Italia com a les empreses internacionals que vulguin enviar factures electròniques a les Administracions Públiques o empreses privades italianes.

A Itàlia és obligatori l’ús de la factura electrònica amb l’Administració Pública (B2G) des de 2014, i obligatori també para a l’empresa privada (B2B) des de 2019. El portal habilita per Govern Italià per l’intercanvi de factures és l’ SdI (Sistema di Intercambio) que rep les factures i les envia al destinatari, prèviament identificat amb el seu codi IPA corresponent.

El format estàndard de factura electrònica italiana és FatturaPA, un fitxer XML modificar segons la legislació italiana. A B2Brouter som experts en gestió de documents electrònics multi-format i  multi-estàndard, per això no ha estat cap problema adaptar la nostra plataforma al format requerit.

B2Brouter Itàlia està en procés de certificació de l’ “Agenzia delle Entrate” per poder actuar com a proveïdor en l’emissió i recepció de factures amb el Portal SdI. A més a més, complim amb tots els protocols marcats pel procés de “Conservazione Elettronica” per a la conservació i signatura electrònica de les factures dels nostres usuaris. I ho fem de forma oficial i segura.

La obertura d’aquesta nova filial, sumada a la nova seu de Nova Zelanda, confirma el procés d’expansió internacional de B2Brouter. La nostra visió és la de poder oferir un Servei universal d’intercanvi de documents electrònics a través de xarxes estàndards i obertes i facilitar així l’accés a la digitalització a tot tipus d’usuaris, sense tenir en compte la seva mida ni el volum de facturació.