Falta menys d’un mes per a l’entrada en vigor del SII

El pròxim 1 de juliol l’Agència Tributària posa en marxa el Subministrament Immediat d’Informació (SII), obligant a les empreses que per llei hagin d’autoliquidar l’IVA mensualment a remetre per via telemàtica el detall de registre de les factures que consta als llibres registre de l’IVA.

Per aquest motiu les empreses hauran d’estar preparades per generar un arxiu XML que respecti les normes dictades per l’Agència Tributària o bé reportar manualment els registres a través de la seu electrònica de l’AEAT.

El SII obliga a les entitats i empreses que hi estan subjectes a l’emissió i declaració electrònica del detall de les factures emeses i rebudes. D’aquesta manera els llibres registre de l’IVA es construeixen de forma automàtica a la seu electrònica de l’AEAT.

El Subministrament Immediat d’Informació obliga a la meva empresa?

Si la teva empresa es troba inscrita al REDEME, està dins dels Grups d’IVA o bé te una facturació anual superior als 6 milions d’euros haurà d’autoliquidar l’IVA mitjançant l’SII.

També s’hi poden acollir de manera voluntària les empreses que ho desitgin.

Què ha de fer la meva empresa per complir amb el Subministrament Immediat d’Informació?

Hi ha dues opcions:

  1. Informar a la Seu Electrònica de l’AEAT de tots els moviments de l’empresa manualment abans dels 4 dies de plaç per mitjançant l’us del formulari web.
  2. Crear un fitxer XML amb les dades de tots els moviments de l’empresa a partir de la informació del teu ERP i enviar-ho abans dels 4 dies de termini a l’AEAT.

Com et pot ajudar B2Brouter?

Des de B2Brouter hem preparat un procés per acompanyar la teva empresa en el compliment de les obligacions del Subministrament Immediat de la Informació fent-ho més simple i àgil:

  • Us facilitem un model CSV per crear tots els llibres.
  • Consolidem les diferents fonts de dades a un únic punt al núvol.
  • Us oferim una solució econòmica basada en l’ús.
  • Disposem de l’Acord de Col·laborador Social, necessari per presentar registres a nom de tercers.

Hem dissenyat un fitxer CSV que permet aportar la informació de totes les dades de les factures expedides i rebudes. Un cop completat, el fitxer CSV s’importa a B2Brouter on es realitzen totes les validacions necessàries.

B2Brouter, com a Col·laborador Social, facilita a les empreses les comunicacions amb l’AEAT per a la presentació de les obligacions fiscals.

Quan consideris que la informació és correcta, B2Brouter genera l’arxiu XML i l’envia al WS de l’AEAT. Finalment, B2Brouter recupera la resposta de l’Agència Tributària i t’informem en cas d’error d’alguna transacció.

A B2Brouter tenim tot el sistema SII funcionant d’extrem a extrem, fa mesos que estem fent proves amb diversos clients que usen el nostre CSV per extreure la informació dels seus sistemes de gestió. L’arrencada del SII pot ser ràpida si disposem de tota la informació, no obstant és necessari començar quan abans millor per poder arribar a temps.

En aquest enllaç expliquem de manera més detallada la proposta de B2Brouter d’integració amb el Subministrament Immediat d’Informació.

Quin cost té el servei?

La connexió es cobra un sol cop per empresa. Només 350€

I el servei es paga per ús:

Registres mesQuota mensual
120.0011500€
360.0013000€
1.200.0016000€

Si estàs interessat en el nostre servei i desitges més informació posat en contacte amb B2Brouter:
comercial@invinet.org
902504831

B2Brouter signa l’Acord de Col·laborador Social amb l’Agència Tributària

L’Agència Tributària i B2Brouter han signat l’Acord de Col·laboració Social per al Subministrament Immediat d’Informació.

Mercès a aquest acord de col·laboració B2Brouter està autoritzat, com a Col·laborador Social, al subministrament electrònic dels registres de facturació dels llibres registre de l’Impost Sobre el Valor Afegit d’empresaris, professionals i altres subjectes passius en què el període de liquidació coincideixi amb el mes natural, d’acord amb l’article 71.3 del Reglament de l’impost, així com de la resta de subjectes passius de l’Impost sobre el Valor Afegit que ho desitgin.