La factura electrònica als Països Baixos

La factura electrònica als Països Baixos és obligatòria des de l’1 de gener de 2017. Des de llavors, tots els proveïdors dels organismes públics centrals (ministeris i els seus departaments i agències), han de facturar mitjançant l’ús de la facturació electrònica.

Introducció a la factura electrònica als Països Baixos

Què diu la llei sobre la facturació electrònica als Països Baixos? La normativa holandesa, alineada amb la Unió Europea, estableix un marc clar per l’ús de factures electròniques. Com està passant a la gran majoria dels estats membres de la UE, la factura electrònica s’està implementant de forma obligatòria per les transaccions amb els organismes públics. Això no només afecta les empreses locals, sinó també a les empreses estrangeres que treballen amb l’Administració pública holandesa.

Com funciona la facturació electrònica a Holanda?

A Holanda s’ha decidit implementar la factura electrònica de la forma més senzilla possible. A diferència d’altres països de la UE, als Països Baixos s’ha decidit treballar amb l’estàndard internacional UBL, a través de la xarxa Peppol. Això facilita molt la implementació d’aquests tipus de processos.

1. Format UBL de factura electrònica, estàndard europeu

El format UBL (Universal Business Language) és un format estructurat de facturació electrònica. S’utilitza per estandarditzar la representació d’informació de documents comercials i facilitar el seu intercanvi entre organitzacions i empreses.

Aquest format s’ha convertit en un estàndard internacional per l’intercanvi de documents electrònics, i ajuda a millorar l’eficiència de les transaccions comercials, reduir els errors i fomenta la interoperabilitat entre diferents sistemes empresarials i països.

A Europa aquest format es fa servir en el context de la facturació electrònica i en l’intercanvi de documents comercials. La Unió Europea ha impulsat l’adopció de les factures electròniques a través de la xarxa Peppol.

Vull saber més sobre el format UBL

El govern neerlandès ha decidit implementar la factura electrònica amb aquest estàndard. Això vol dir que els receptors públics del país no accepten factures que no estiguin enviades amb aquest format estructurat.

2. Enviament de factures electròniques a través de la xarxa Peppol

Peppol (Pan-European Public Procurement OnLine) és una infraestructura que s’utilitza per a l’intercanvi segur de documents electrònics i és compatible amb el format UBL. Això significa que les empreses poden crear factures en aquest format i enviar-les mitjançant la xarxa Peppol als seus socis comercials i autoritats govenamentals de manera estardarditzada i segura. Gràcies a la xarxa Peppol es facilita l’expansió de les operacions comercials en el context europeu.

Aquesta xarxa simplifica el provés de licitació electrònica i la comunicació entre les empreses i entitats governamentals. La combinació d’UBL i Peppol s’utilitza a Europa (i cada cop en més països de tot el món) per afavorir aquests processos i agilitzar l’intercanvi de documents electrònics.

Vull saber més sobre la xarxa Peppol

Peppol als Països Baixos

Els Països Baixos han adoptat la xarxa Peppol per l’intercanvi de documents. Tots els organismes governamentals holandesos estan connectats a Peppol, sigui de manera directa o indirecta.

L’autoritat local Peppol dels Països Baixos és la fundació Simplerinvoicing. Està formada per diversos proveïdors de software de comptabilitat, ERP i facturació electrònica. Això no obstant, la plataforma va deixar de funcionar el 31 de desembre de 2020 i es va passar a usar directament Peppol.

Qualsevol empresa que necessiti emetre factura electrònica a un organisme públic holandès ha de fer-ho a través de Peppol. Això vol dir que tha de registrar-se en un Punt d’Accés Peppol que tingui la capacitat de generar i enviar l’estàndard de l’UBL acceptat pel govern holandès.

3. Identificador fiscal

Les empreses que vulguin facturar al govern central, han d’emetre les factures amb el seu NIF. Això no és un problema si la teva empresa és espanyola, ja que a Espanya aquest és l’únic identificador possible. En el cas que la teva empresa sigui holandesa, hauràs d’emetre la factura amb l’identificador fiscal holandès, és a dir, l’OIN.

Implementació de la facturació electrònica a Holanda

Com passa a la gran majoria de casos, la factura electrònica a Holanda s’ha anat implementant de forma progressiva. Aquestes són les dates d’implementació:

  • Any 2017: S’inicia l’obligatorietat per facturar els organismes públics centrals.
  • Finals de 2018: Comença l’obligatorietat per la resta d’organismes públics diferents del govern central, com per exemple els governs locals.

E-factura entre empreses privades als Països Baixos

De moment, l’ús de la factura electrònica entre empreses privades és voluntària. Per tant, l’únic requisit per fer-ho és que tant l’emissor com el receptor estiguin d’acord en fer-ho així.

Envia factures a Holanda amb B2Brouter

B2Brouter és un proveïdor internacional de facturació electrònica i un Punt d’Accés Peppol certificat. Amb B2Brouter pots emetre i rebre factures electròniques amb empreses privades i administracions públiques, europees i de tot el món.

Només necessites omplir un formulari per generar les factures electròniques i enviar-les al teu client en un clic. El sistema converteix la factura en el format requerit pel receptor i la tramita a través de la xarxa correcta, sense que hagis de preocupar-te d’aspectes tècnics.

Enviar factura electrònica a Holanda