Factura eletrònica per a lloguers

La implementació de la factura electrònica és cada vegada més gran. Des de fa diversos anys és obligatòria a Espanya per a aquelles factures que s’emeten a l’administració, superiors a 5000 euros. Però el seu ús no només hem de reduir-lo a això.

En l’àmbit europeu i mundial s’està apostant fort per ella. Com hem comentat en diverses ocasions, els beneficis de la facturació electrònica són múltiples. Des de l’estalvi en paper i altres costos fins a la seguretat i comoditat d’ús. Però no hem de perdre de vista que un dels fins pels quals es va instaurar és el de reduir la morositat i minimitzar el frau. Una cosa que ens afecta a tots, ja que tots hem d’assumir les conseqüències dels fraus dels altres. Per això, s’aposta perquè la factura electrònica sigui l’eina que tots hàgim de fer servir en un futur.

Una de les àrees on es persegueix el frau és en l’àmbit immobiliari. El control dels lloguers a vegades és complicat, ja que de vegades no hi ha ni contracte pel mig, amb el que això comporta. Qualsevol incidència o problema té difícil solució, sobretot si l’arrendador i l’arrendatari no aconsegueixen arribar a entesa. Per això, la factura electrònica per a lloguers és una realitat ja en alguns països d’Amèrica Llatina. D’aquesta manera es minimitzen els riscos derivats del lloguer, es controla els pagaments de manera segura i fiable i, per descomptat, agilitza els tràmits amb total garantia.

La factura electrònica per a lloguers a Argentina i Costa Rica

Argentina i Costa Rica, entre altres països, ha fet que la factura electrònica per a lloguers sigui obligatòria. Amb la Resolució general 4004/17 a l’Argentina es fa obligatori emetre factura electrònica per recolzar el lloguer d’immobles que es destinin a habitatge, independent del cost. A l’Argentina ha sigut una manera de contrarestar els problemes dels lloguers no subjectes a tributació. S’estima que entre el 60% i el 90% de les 350.000 propietats que hi ha de lloguer, no estan declarades. La facturació electrònica, entre altres mesures, ajuda a minimitzar l’efecte del lloguer en negre. A Costa Rica també és obligatòria. D’acord a la resolució nombre DGTR-012-2018 de la Direcció General de Tributació, qualsevol persona que ofereixi en lloguer una habitació, un apartament o una casa, encara que sigui per un cost baix, hauran de començar a lliurar a partir del setembre de 2018 factura electrònica. Encara que el cost del lloguer sigui baix, sempre s’ha d’emetre la justificació electrònica d’aquest. D’acord amb la legislació, no lliurar factures, no inscriure com a contribuent o no presentar les declaracions corresponents comportarà sancions. I és que una persona que llogui un apartament ha de donar factura electrònica el dia que es venç el pagament del mes.

Tots dos països són un exemple de la importància que la facturació electrònica està tenint en el desenvolupament dels sistemes de control. Serà el següent pas a Europa? En 2019 es posaran en marxa importants mesures en pro de la instauració obligatòria de la factura electrònica a tot Europa. Itàlia serà el país capdavanter amb iniciatives tan importants com l’obligació de la factura electrònica per a qualsevol empresa, tant de l’àmbit públic com privat. I Espanya es rumoreja que el segueixi de prop. Sens dubte, assistim a un moment de canvi important en el qual la interiorització de l’ús de noves eines és cada vegada més important.

La factura electrònica és una revolució en si mateixa. Per evitar quedar-nos fora de les obligacions que van venint, i sobretot, per evitar perdre oportunitats de negoci, hem d’instaurar un sistema de facturació electrònica a la nostra empresa, que resulti senzill, fiable i àgil. Si encara tens dubtes, B2Brouter és la teva solució.