Novetats de la facturació electrònica en 2019

El nou any comença i amb ell vénen novetats. Pel que fa a la factura electrònica, entren en vigor interessants novetats a escala mundial i Europea. I és que ha plogut molt des que Dinamarca l’instaurés el 2005 per facturar a les administracions públiques.

L’ús d’B2G (business to goverment) en la facturació no ha fet més que créixer. El 2008 el van incorporar Suècia, el 2011 Noruega, el 2014 Itàlia i Àustria, el 2015 Espanya … I avui dia, només Portugal, Polònia i Grècia estan encara en procés d’instaurar-la, cosa que passarà aviat. Donem una ullada general a les novetats previstes pel que fa a la facturació electrònica en 2019, que són unes quantes.

La facturació electrònica a Europa: Novetats per al 2019

En aquest any entra en vigor de manera oficial i definitiva la directiva 2014/55 / UE del Parlament Europeu i del Consell de 16 d’abril de 2014 relativa a la facturació electrònica en la contractació pública. En aquesta norma es regula tot el referent a facturació electrònica. D’aquesta manera, s’estableix que totes les administracions europees han d’estar operatives per realitzar la facturació electrònica a partir del 18 d’abril de 2019. A Espanya ja fa temps que està instaurada, però en aquest nou any s’aposta al màxim per ella i per integrar-la com l’eina a utilitzar.

Dins de la mateixa normativa ja es fa referència a la importància de garantir la interoperabilitat semàntica i millorar la seguretat jurídica a través de l’ús de la factura electrònica. Això permet als estats membres, els poders adjudicadors, les entitats adjudicadores i els operadors econòmics generar importants beneficis en termes d’estalvi, impacte ambiental i reducció de les càrregues administratives.

El Comitè Europeu de Normalització (CEN) és l’organisme encarregat de definir els estàndards oberts per poder generar aquesta facturació electrònica. Les dues sintaxis permeses són XML del CEFACT / ONU i UBL. D’aquesta manera es compleix l’objectiu de simplificar i reduir costos a l’hora d’implantar la facturació electrònica, ja que són les sintaxis més utilitzades de manera habitual.

L’ús de la facturació electrònica en la contractació pública és ja un fet, i s’aposta per integrar-la també en el B2B. Itàlia de fet va per aquest camí i serà el primer país de la Unió Europea a implantar la facturació electrònica de manera obligatòria per a totes les empreses a partir de l’1 de gener de 2019. I Espanya es perfila com a seriós candidat a seguir el camí iniciat pel país veí. Implantar la facturació electrònica entre empreses (B2B) és un objectiu a aconseguir. La posada en marxa del Registre Econòmic Únic a Espanya per a la facturació electrònica entre empreses (FACeB2B) a través d’AEAT és la mostra que s’aposta per això. Portugal i Polònia introduiran la facturació electrònica en les seves administracions aquest any també. D’aquesta manera, la factura electrònica segueix avançant per garantir la interoperabilitat i l’automatització del procés, sempre oferint totes les garanties i seguretat.

Facturació electrònica a Amèrica Llatina

Paral·lelament a l’avanç a Europa, Amèrica Llatina també es puja al carro i comença a instaurar de manera definitiva la factura electrònica en alguns dels seus països. Colòmbia, Argentina o l’Uruguai són només alguns dels que en 2019 integraran la factura electrònica en els seus sistemes de treball.

La integració de la facturació electrònica com a element de treball és cada vegada més gran. La teva empresa no pot quedar-se fora, perquè si ho fa, s’estaran tancant les portes del futur. Internacionalitzar la teva empresa ha de començar per tenir un sistema de facturació electrònica vàlid, fiable i segur. B2Brouter pot ser l’eina que t’ajudi a fer créixer la teva empresa.