Luxemburg adopta la factura electrònica

Luxemburg és un altre dels països europeus que estan iniciant la transició cap a la factura electrònica. Les entitats públiques locals ja estan sol·licitant factura electrònica a tots els seus clients a través de la xarxa Peppol. T’expliquem tot el que necessites saber per enviar una factura electrònica a Luxemburg de forma correcta, ja que la normativa afecta les empreses locals i estrangeres.

Factura electrònica a Luxemburg

Tal com està succeint en molts països europeus (Suècia, Bèlgica, Alemanya, etc.) i cada vegada més en l’àmbit global (Nova Zelanda, Austràlia, Singapur, Japó, etc.), les autoritats locals de Luxemburg han decidit implementar la factura electrònica amb els estàndards i ús de la xarxa Peppol. Les factures s’han d’emetre i rebre en format electrònic estructurat, utilitzant estàndards i formats que compleixin els requisits establerts per la legislació europea. Es fa servir un tipus concret de format XML (eXtensible Markup Lenguage) que permet la transferència de dades estructurades entre sistemes informàtics. T’expliquem el format exacte (UBL) més endavant.

Normativa de facturació electrònica

La factura electrònica a Luxemburg està regulada per la Directiva europea 2014/55/UE sobre facturació electrònica de contractes públics. Aquesta llei defineix les condicions tècniques, legals i operatives que han de complir les factures electròniques en els països de la Unió Europea.

Des del 2022, la factura electrònica s’està implantant de forma progressiva en tot el país per a les transaccions B2G (Business to Government). Aquestes són les dates i les empreses a les quals afecta:

  • Des del 18 de maig de 2022, les grans empreses estan obligades a enviar factura electrònica als seus clients públics.
  • Des del 18 d’octubre de 2022, les empreses mitjanes estan obligades a enviar factura electrònica als seus clients públics.
  • Des del 18 de març de 2023, totes les empreses del país estan obligades a enviar factura electrònica als seus clients públics.

Per part dels organismes públics, des de 2020 totes les entitats públiques (inclosos els organismes municipals i locals) estan obligats a tenir la capacitat de rebre i tramitar factures en format electrònic estructurat.

Com a conseqüència, en aquests moments qualsevol proveïdor de l’Administració Pública del Luxemburg ha d’emetre factura electrònica a través de la xarxa Peppol perquè aquesta pugui ser tramitada i acceptada. Això és important, ja que aquesta normativa afecta tant a empreses locals com estrangeres i les entitats públiques del Luxemburg ja no accepten factures en format PDF a través de correu electrònic.

Com enviar una factura electrònica al Luxemburg a través de Peppol?

Com hem indicat prèviament, Luxemburg ha adoptat la factura electrònica mitjançant la implementació dels estàndards i procediments de la xarxa Peppol. Això implica que si vols enviar una factura electrònica a una entitat governamental, és essencial que coneguis i compleixis amb els següents requisits perquè la teva factura sigui processada correctament.

Punt d’Accés Peppol certificat

Tal com dicta la directiva europea de facturació electrònica, tots els països membres de la Unió Europea han de tenir la capacitat de gestionar l’intercanvi de factures electròniques a través de la xarxa Peppol (Pan-European Public Procurement Online).

Perquè una empresa pugui intercanviar documents electrònics a través de Peppol, és fonamental complir amb un requisit important: estar registrada en un Punt d’Accés certificat de Peppol. Això atorga accés segur a l’entorn, permetent l’intercanvi de documents electrònics complint amb els requisits i estàndards del receptor.

Si necessites gestionar l’enviament de factura electrònica a través d’aquesta xarxa, és important treballar amb un proveïdor de serveis que sigui un Punt d’Accés Certificat Peppol per poder accedir a aquest entorn.

Format UBL

Per enviar una factura electrònica a una entitat pública al Luxemburg, és necessari que l’emissor generi i enviï la factura en format XML del tipus UBL (Universal Business Language). Aquest format electrònic estructurat va ser desenvolupat per OASIS Open. Aquí pots trobar més informació.

Peppol Id del receptor

El Peppol Id és un identificador que facilita la localització i connexió de les empreses dins de l’entorn Peppol. Funciona de forma similar a una adreça de correu electrònic. Perquè la factura sigui correctament dirigida al receptor, és essencial que l’emissor conegui el Peppol Id del receptor i que aquest identificador consti a la factura. En garantir aquesta informació a la factura, s’assegura el seu correcte registre i processament per part de l’empresa receptora.

Gestiona la factura internacional amb B2Brouter

Amb B2Brouter pots enviar factura electrònica a Luxemburg de manera senzilla, sense haver-te de preocupar per aspectes tècnics fonamentals, com el format adequat de la factura, el mètode d’enviament apropiat i el codi d’enrutament correcte del receptor. D’aquesta manera, t’assegures de complir amb tots els requisits necessaris de forma eficient i sense complicacions innecessàries.

B2Brouter és un Punt d’Accés Peppol certificat que et permet gestionar totes les teves factures electròniques a través de Peppol. També et possibilita enviar a través d’altres xarxes o fer servir altres mètodes d’enviament, treballant amb diferents formats com ara UBL, Facturae o PDF. D’aquesta manera, pots gestionar totes les teves factures des de la mateixa plataforma:

Amb només seguir aquests senzills passos, pots enviar factures electròniques en l’ambit internacional, inclosos països com Luxemburg:

  1. Registra’t a B2Brouter.
  2. Configura el KYC de Peppol.
  3. Crea el teu client: Només necessites afegir l’identificador del receptor. El directori de B2Brouter et proporciona de forma automàtica les dades fiscals del teu client, configura el format de les factures (UBL), el mètode d’enviament (Peppol) i et proporciona el codi d’enrutament correcte (Peppol ID del receptor).
  4. Crea la factura introduint les dades en un formulari i realitza l’enviament només prement un botó.

Amb B2Brouter pots complir fàcilment amb la normativa europea de factura electrònica, gestionant totes les teves factures electròniques, tant nacionals com internacionals, i amb clients públics i privats.

A més, també pots integrar el teu sistema de gestió o ERP amb B2Brouter, si vols automatitzar tot aquest procés.

Registra’t i comença a enviar factura electrònica ja!