B2Brouter obté la certificació ISO 27001:2013

La companyia B2Brouter Global S.L. es converteix, així, en una de les primeres empreses del sector “e-invoicing” que obté aquesta certificació de qualitat en la seguretat de la informació a Espanya.

B2Brouter, plataforma online de facturació electrònica, ha rebut aquest mes de Maig la Certificació ISO 27001:2013 que avala la seguretat en el tractament de la informació en el desenvolupament de procediments i operacions en plataformes digitals de negoci. Aquesta certificació garanteix a tots els clientes, socis i treballadors de B2Brouter que la seva informació serà tractada amb els més alts estàndards de qualitat en gestió i protecció; a més a més serà emmagatzemada en plataformes segures que s’auditaran regularment per Bureau Veritas, empresa experta en el mercat de les certificacions de qualitat.

La era del Big Data és ja una realitat, la informació s’ha convertit en un dels principals actius de les empreses que proporcionen serveis i “cloud”. B2Brouter, conscient de la vulnerabilitat de la informació davant possibles amenaces de seguretat, va decidir que era vital per al seu negoci proporcionar als seus usuaris el màxim de seguretat possible per a les seves dades. Per això va iniciar el procés de certificació en ISO 27001:2013, emesa per la Organització Internacional de Normalització (ISO), que descriu com gestionar la seguretat de la informació en una empresa per a protegir-la i evitar que es perdi o caigui en mans no desitjades.
B2Brouter ha realitzat un exhaustiu treball d’ identificació i classificació de tota la informació, avaluant sistemàticament els seus riscs potencials amb la finalitat de preservar la confidencialitat i integritat dels seus clients.

En paraules d’Oriol Bausà, CEO de B2Brouter: “Com a proveïdors de serveis de facturació, la nostra missió és vetllar per a que la informació dels nostres clients i usuaris sempre estigui segura i que els intercanvis de documents es produeixin de forma fiable i sense errors. Amb la obtenció de la ISO 27001:2013 demostrem el compromís de B2Brouter amb els principis de seguretat i amb tots els nostres usuaris, siguin de la mida que siguin

El creixement de B2Brouter en el mercat dels sistemes de la informació ha estat exponencial, oferint serveis d’automatització en els procediments de facturació electrònica a través de la seva plataforma. Un dels seus objectius principals ha estat (i serà), poder oferir als seus usuaris una gestió segura de les seves dades. La obtenció de la certificació ISO 27001:2013 n’és una prova més.