VeriFactu: Tot el que necessites saber

Aviat totes les empreses i autònoms hauran de gestionar l’enviament de factures amb un programari homologat que els permeti complir amb el Reglament Verifactu, que fa referència a l’enviament de factures verificades. En aquest article et comptem tot el que necessites saber i com preparar la teva empresa. Es tracta d’una mesura que s’ha definit en les novetats de la Llei Antifrau i pretén lluitar contra el frau fiscal.

Què és VeriFactu?

El Reial Decret 1007/2023, de 5 de desembre, publicat en el BOE de 6 de desembre, aprova el Reglament conegut com a VeriFactu. Aquest reglament estableix els requisits que han d’adoptar els sistemes i programes informàtics o electrònics que suportin els processos de facturació d’empresaris i professionals, a més d’estandarditzar els formats dels registres de facturació.

El reglament VeriFactu obliga les empreses i el programari de facturació a tenir la capacitat de remetre la informació de les factures, directament a l’AEAT. A més, l’Agència Tributària té dret a verificar el compliment del reglament, mitjançant l’accés, descàrrega, bolcat, consulta o impressió de les dades.

Aquest reglament permet a les empreses complir amb les obligacions fiscals d’una forma més ràpida i segura, a més de prevenir el frau fiscal.

Com funciona VeriFactu?

La idea és que mitjançant un software certificat, les empreses tinguin la capacitat de realitzar l’emissió de factures verificables directament a Hisenda i així puguin complir amb la Llei Antifrau. Aquests són els passos:

 1. Generació de l’arxiu estructurat en format XML amb la informació de la factura.
 2. Signatura, enviament i presentació de l’arxiu XML directament a l’AEAT.
 3. Encadenament de les factures i generació de l’arxiu QR amb la informació de la presentació.
 4. Incrustació del codi QR en la factura.

Una vegada presentades les factures en l’AEAT, aquesta informa el presentador de l’acceptació o rebuig, mitjançant una comunicació en forma de canvi d’estat.

De moment, la presentació en viu només serà obligatòria per a les factures simplificades (tiquets). Malgrat això, tots el software han d’estar preparats i certificats per a poder complir amb VeriFactu, ja que l’Agència Tributària pot sol·licitar la informació de les factures no simplificades en qualsevol moment. Per aquest motiu, empreses i autònoms han de treballar amb un programari que compleixi amb els requisits tècnics i legals de VeriFactu. Això permet complir amb la presentació de les factures verificades en el cas que l’AEAT sol·liciti la informació.

Exemple de l’arxiu XML VeriFactu

L’arxiu XML VeriFactu, és diferent segons la factura, les dades que conté, si és una alta o una modificació i altres aspectes. Com és extens, et deixem l’exemple d’alta d l’XML VeriFactu al final d’aquest article.

De totes maneres, el benefici de treballar amb un sistema VeriFactu com B2Brouter és que no has de preocupar-te d’aquests aspectes tècnics, ja que la solució s’encarrega de generar a partir de la informació de la factura.

Com ha de ser un programari certificat de factures verificables?

El software de facturació que estigui certificat ha de complir els següents punts:

 1. Tenir la capacitat de remetre de manera segura els registres de les factures a l’AEAT. També han de permetre a l’AEAT accedir i extreure aquesta informació.
 2. Afegir una petjada o “hash” als registres de facturació o anul·lació.
 3. Signar electrònicament el fitxer que es lliura.
 4. Generar un QR per a cada registre de facturació, amb un codi de registre.
 5. Disposar d’un registre d’esdeveniments.
 6. Disposar d’una declaració responsable confirmant que compleix amb el Reglament.

Una altra cosa important és que el programari compleixi amb els següents requisits tècnics:

 • Integritat de les factures.
 • Conservació de les factures.
 • Accessibilitat a les factures.
 • Llegibilitat de les factures.
 • Traçabilitat de les factures.
 • Inalterabilitat de les factures.

Quines dades cal enviar a l’AEAT amb VeriFactu

Aquests són algunes de les dades bàsiques de les factures que cal presentar a l’AEAT per a complir amb el reglament:

 • Dades fiscals de l’emissor i del receptor (excepte per a factures simplificades).
 • Número, data i data de pagament de la factura.
 • En el cas de tractar-se d’una factura rectificativa o substitutiva, és necessari informar la factura que està sent substituïda o rectificada.
 • Imports de la factura.
 • Descripció de l’operació.
 • Codi d’identificació del sistema amb el qual s’expedeix el registre.
 • Data i hora de la realització del registre.

A qui afecta el sistema VeriFactu a Espanya?

El sistema VeriFactu afecta les empreses de diferents maneres:

 1. Totes les empreses i autònoms que emetin factures i tinguin seu a Espanya, han de complir amb el sistema de VeriFactu.
 2. Els fabricants, productors i comercialitzadors de programari de comptabilitat, facturació o de gestió també han de tenir el seu servei o producte preparat per a complir amb els requisits definits pel reglament VeriFactu. En cas contrari, no podran oferir els seus serveis als seus clients.

No obstant això, trobem algunes excepcions:

 • Les empreses de territori foral, on s’aplica el TicketBAI.
 • Els obligats al Subministrament Immediat d’Informació (SII). En el cas d’optar per VeriFactu, no hauran de remetre el LRFE.
 • Alguns supòsits del règim d’agricultura, ramaderia i pesca.
 • Activitats excloses de l’obligació de facturar.

Diferències entre VeriFactu i TicketBAI

El concepte de VeriFactu i TicektBAI és molt similar. En tots dos casos, es tracta d’una presentació de les dades de les factures emeses, directament a la agéncia reguladora local. A més, les factures han d’encadenar-se entre elles, es registra un arxiu estructurat en format XML, se signa, es genera el codi QR i s’incrusta en la factura. En tot cas, existeixen unes diferències:

 • VeriFactu afecta a totes les empreses espanyoles.
 • TicketBAI només afecta les empreses del País Basc.
 • En el cas de VeriFactu, les factures simplificades han de presentar-se sempre en el moment de l’enviament. No és així per a les factures convencionals, ja que es pot realitzar la presentació sol si l’AEAT ho sol·licita.
 • En el cas de TicketBAI cal presentar totes les factures al moment.

Quan serà el reglament VeriFactu obligatori?

Hi ha dues dates que s’han de tenir al cap:

 • Els desenvolupadors de programari han de complir amb els requisits a partir d’octubre de 2024.
 • Per a les empreses i autònoms, serà vigent a partir de juliol de 2025.

Què passa si les empreses no compleixen amb el reglament Veri*factu?

Les sancions depenen en funció de si ets un usuari o un fabricant de programari:

 • Fabricants de programari: Aquell programari que incompleixin amb la normativa poden rebre sancions de fins a 150.000€ o 1.000€ per llicència.
 • Usuaris: Els usuaris o empreses que incompleixin amb la normativa, poden rebre una sanció de fins a 50.000€.

Com complir amb el reglament VeriFactu? En 2024 i 2025

És important que preparis la teva empresa al més aviat possible per a evitar arribar tard. Tria un proveïdor que et permeti gestionar el nombre màxim de documents i formats electrònics (factures, pressupostos, presentació d’impostos, etc.), en l’àmbit global. A més, el proveïdor ha de complir amb totes les teves necessitats d’enviament, recepció i presentació. També és important que estigui connectat amb el nombre més gran de xarxes i plataformes, perquè puguis realitzar tota la gestió treballant amb una única solució.

Finalment, tria una solució que pugui complementar-se amb la teva ERP o sistema de gestió. Això et permet centralitzar el teu treball i evitar duplicar tasques.

Prepara’t fàcilment per al reglament VeriFactu

Utilitza un sistema VeriFactu connectat amb l’AEAT

B2Brouter és una eina en línia que t’ajuda a intercanviar documents electrònics com a factures electròniques, presentació d’impostos, etc. Està connectada amb empreses, xarxes públiques i privades de tot el món. Això et permet realitzar la gestió de diferents tipus de documents electrònics i presentació d’impostos, complint amb normatives nacionals i internacionals.

Integració de VeriFactu amb API

Compleix amb el reglament VeriFactu sense adonar-te’n i sense esforç. Connecta el teu sistema amb l’API de VeriFactu, compleix de manera automàtica amb el reglament i automatitza la gestió de les teves factures electròniques i el reporti fiscal. Treballa directament des del teu sistema de gestió o ERP gràcies a l’API de VeriFactu.

API VeriFactu

Quins són els avantatges dels sistemes VeriFactu com B2Brouter?

 • Gestiona factures electròniques amb empreses públiques i privades de tot el món (compleix amb la Llei Crea i Creix).
 • Treballa amb diferents formats, B2Brouters’encarrega de convertir els arxius sense que hagis de preocupar-te.
 • Connecta amb xarxes de tot el món (FACe, eFACT, Peppol, ChorusPro, SDI, EDI i moltes més).
 • Utilitza diferents serveis: Emissió, recepció, presentació d’impostos, arxiu de documents, etc.
 • Rep suport especialitzat que t’ajuda amb la integració i amb altres dubtes que et sorgeixin amb els processos d’intercanvi de documents electrònics.
 • Compleix amb les lleis, normatives i estàndards locals i internacionals.
 • Rep i envia canvis d’estat dels teus documents electrònics.

Registra’t gratis i comença a provar B2Brouter.

Aquí pots veure l’exemple de l’arxiu XML:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroL
R.xsd"
xmlns:sum1="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/Suministro
Informacion.xsd">
 <soapenv:Header/>
 <soapenv:Body>
 <sum:AltaFactuSistemaFacturacion>
 <sum1:Cabecera>
 <sum1:IDVersion>1.0</sum1:IDVersion>
<sum1:ObligadoEmision>
 <sum1:NombreRazon>XXXXX</sum1:NombreRazon>
 <sum1:NIF>XXXXX</sum1:NIF>
 </sum1:ObligadoEmision>
 <sum1:TipoRegistroAEAT>T0</sum1:TipoRegistroAEAT>
 </sum1:Cabecera>
 <sum:RegistroAltaFacturas>
 <sum:RegistroFacturacion>
 <sum1:IDFactura>
 <sum1:IDEmisorFactura>
 <sum1:NIF>XXXXX</sum1:NIF>
 </sum1:IDEmisorFactura>
<sum1:NumSerieFacturaEmisor>12345</sum1:NumSerieFacturaEmisor>
 <sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor>13-11-2023</sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor>
 </sum1:IDFactura>
 <sum1:NombreRazonEmisor>certificado uno telematicas</sum1:NombreRazonEmisor>
 <sum1:TipoRegistroSIF>S0</sum1:TipoRegistroSIF>
 <sum1:TipoFactura>F1</sum1:TipoFactura>
 <sum1:DescripcionOperacion>Descripc</sum1:DescripcionOperacion>
 <sum1:Destinatarios>
 <sum1:IDDestinatario>
 <sum1:NombreRazon>XXXXX</sum1:NombreRazon>
 <sum1:NIF>XXXXX</sum1:NIF>
 </sum1:IDDestinatario>
 </sum1:Destinatarios>
 <sum1:Desglose>
 <sum1:DetalleDesglose>
 <sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>
 <sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>
<sum1:TipoImpositivo>4</sum1:TipoImpositivo>
 <sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>10</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
 <sum1:CuotaRepercutida>0.4</sum1:CuotaRepercutida>
 </sum1:DetalleDesglose>
 <sum1:DetalleDesglose>
 <sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>
 <sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>
 <sum1:TipoImpositivo>21</sum1:TipoImpositivo>
 <sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>100</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
 <sum1:CuotaRepercutida>21</sum1:CuotaRepercutida>
 </sum1:DetalleDesglose>
 </sum1:Desglose>
 <sum1:ImporteTotal>131.4</sum1:ImporteTotal>
 <sum1:EncadenamientoRegistroAnterior>
 <sum1:IDEmisorFacturaRegistroAnterior>
 <sum1:NIF>XXXXX</sum1:NIF>
 </sum1:IDEmisorFacturaRegistroAnterior>
<sum1:NumSerieFacturaRegistroAnterior>44</sum1:NumSerieFacturaRegistroAnterior>
 <sum1:FechaExpedicionFacturaRegistroAnterior>13-02-2022</sum1:FechaExpedicionFacturaRegistroAnterior>
 <sum1:HuellaRegistroAnterior>HuellaRegistroAnterior</sum1:HuellaRegistroAnterior>
 </sum1:EncadenamientoRegistroAnterior>
 <sum1:SistemaInformatico>
 <sum1:NombreRazon>CERTIFICADO DOS TELEMATICAS</sum1:NombreRazon>
 <sum1:NIF>XXXXX</sum1:NIF>
 <sum1:NombreSistemaInformatico>NombreSistemaInformatico</sum1:NombreSistemaInformatico>
 <sum1:IdSistemaInformatico>77</sum1:IdSistemaInformatico>
 <sum1:Version>1.0.03</sum1:Version>
 <sum1:NumeroInstalacion>383</sum1:NumeroInstalacion>
 <sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>S</sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>
<sum1:TipoUsoPosibleOtros>N</sum1:TipoUsoPosibleOtros>
 <sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>N</sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>
 </sum1:SistemaInformatico>
 <sum1:FechaGenRegistro>13-11-2023</sum1:FechaGenRegistro>
 <sum1:HoraGenRegistro>20:59:25</sum1:HoraGenRegistro>
 <sum1:HusoHorarioGenRegistro>02</sum1:HusoHorarioGenRegistro>
 </sum:RegistroFacturacion>
 <sum:DatosControl>
 <sum1:Huella>Huella</sum1:Huella>
 <sum1:TipoHash>01</sum1:TipoHash>
 </sum:DatosControl>
 </sum:RegistroAltaFacturas>
 </sum:AltaFactuSistemaFacturacion>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>