Quins impostos paguen els autònoms

Quan ens llancem a ser autònoms, solem tenir molts dubtes pel que fa a tot el relacionat amb impostos, obligacions tributàries i documentació. La veritat és que de primeres pot espantar una mica. Per ajudar-vos a tenir-ho tot clar i organitzat, us farem un petit resum de quins impostos paguen els autònoms. Així la gestió del vostre negoci serà molt més fàcil i podràs centrar-te en l’important.

Impostos i retencions dels autònoms

En realitat, ni són tants, ni és tan complicat. Però de vegades tenir això controlat de primeres no és fàcil. Els dos impostos que tots els autònoms paguen són l’IVA i l’IRPF. Vegem de manera més específica cada un d’ells.

  • IVA, acrònim d’Impost sobre el valor afegit. Aquest impost grava el preu i recau sobre el consumidor, que l’assumeix dins del preu que paga pel producte o servei. L’autònom el que ha de fer és presentar a Hisenda els models oficials on es recull la diferència entre l’IVA que hagin repercutit i cobrat als seus clients, i d’altra banda el que hagin suportat per les seves compres a proveïdors. La quantia habitual és del 21%.

En moltes ocasions es té dubtes respecte a si totes les activitats tenen o no l’IVA. I sí que és cert que algunes estan exemptes, el que significa que no s’inclou aquest impost. Pots consultar la web de l’Agència Tributària per a conèixer aquestes activitats no incloses. Si la nostra activitat porta IVA, hem de incloure-ho en la factura i presentar els models oficials: trimestralment el model 303, i anualment el model 390.

  • IRPF, impost sobre la renda de les persones físiques. Aquest impost és progressiu, el que significa que no és igual per a tothom. Per presentar aquest impost hi ha dues modalitats diferents: estimació directa o per mòduls. L’elecció d’un sistema o un altre vindrà motivada segons l’epígraf d’IAE que correspongui amb la teva activitat, que indicarà si pots anar o no a la modalitat per mòduls. De manera general el pagament fraccionat de l’IRPF és del 20% del rendiment net, és a dir, inversió menys despeses. Aquest impost és trimestral i es realitza a través del model 130.

Com organitzar la facturació de forma fàcil i segura

Portar un control dels ingressos i despeses és prioritari en la gestió d’un negoci, sigui aquest gran o petit. No cal ser un expert en fiscalitat, però tenir eines útils per al control i la gestió serà més que recomanable. En molts casos, amb tenir un full excel de control d’ingressos i despeses, i portar-la al dia pot ser més que suficient. Però sí que és cert que, si volem tenir tot molt més àgil, podem valorar un programa de facturació electrònica. Hi ha programes de facturació electrònica gratuïts, com B2Brouter, que et permeten fer factures gratis i gestionar-les segons les teves necessitats. Si tens previst treballar per a administracions públiques, serà imprescindible que facis ús d’aquesta eina. Des de l’any 2015 és obligatori el seu ús per facturar a l’administració pública per imports superiors a 5.000 euros. B2Brouter et permet pujar el teu facturació electrònica a face i altres plataformes públiques o signar factures electròniques entre altres funcionalitats. A l’estar connectada al sistema de facturació electrònica, pots estar tranquil amb que la factura arribi al seu destinatari. I a més podràs controlar els cobraments, sabent en cada moment l’estat de les factures. A més podràs configurar-lo segons les teves necessitats, ja que permet rebre notificacions sobre cobraments, incidències, etc.

Si inicies la teva activitat, o ets autònom ja fa temps, els programes de facturació electrònica facilitaran l’emissió, el control i el seguiment dels teus ingressos. Anima’t a fer el salt i evoluciona cap a nous sistemes molt més àgils i segurs.