Tot sobre els impostos d’autònoms

Quan ens llancem com a autònoms, solem tenir molts dubtes respecte a tot allò relacionat amb impostos, obligacions tributàries i documentació. La veritat és que de primeres pot espantar una mica. Per a ajudar-te a tenir-ho tot clar i organitzat, et farem un petit resum dels impostos d’autònoms. Així, la gestió del teu negoci serà molt més fàcil i podràs centrar-te en l’important.

Quins impostos paga un autònom a Espanya?

En realitat, ni són tants, ni és tan complicat. Però a vegades tenir això controlat de primeres no és fàcil. Els dos impostos que tots els autònoms paguen són l’IVA i l’IRPF. Vegem de manera més específica cadascun d’ells.

Impost de Valor Afegit

IVA, acrònim d’impost sobre el valor afegit. Aquest impost grava el preu i recau sobre el consumidor, que l’assumeix dins del preu que paga pel producte o servei. L’autònom el que ha de fer és presentar a Hisenda els models oficials on es recull la diferència entre l’IVA que hagi repercutit i cobrat als seus clients, i, d’altra banda, el que hagi suportat per les seves compres a proveïdors. La quantia habitual és del 21%.

En moltes ocasions es té dubtes respecte a si totes les activitats tenen o no IVA. I sí que és cert que algunes estan exemptes, cosa que significa que no s’inclou aquest impost. Pots consultar la web de l’Agència Tributària per a conèixer aquestes activitats no incloses.

Si la nostra activitat porta IVA, hem d’incloure-ho en la factura i presentar els models oficials: trimestralment el model 303, i anualment el model 390.

Impost sobre la Renda de Persones Físiques

IRPF, impost sobre la renda de les persones físiques. Aquest impost és progressiu, cosa que significa que no és igual per a tothom. Per a presentar aquest impost existeixen dues modalitats diferents: estimació directa o per mòduls. L’elecció d’un sistema o un altre vindrà motivada segons l’epígraf d’IAE que correspongui amb la teva activitat, que indicarà si pots anar o no a la modalitat per mòduls. De manera general, el pagament fraccionat de l’IRPF és del 20% del rendiment net, això és, inversió menys despeses. Aquest impost és trimestral i es realitza a través del model 130.

Quines són les obligacions fiscals dels autònoms i els terminis de presentació?

Tots els autònoms tenen unes certes obligacions fiscals que han de complir. La presentació d’aquests impostos es pot realitzar directament des de l’Agència Tributària. Cada autònom necessita saber els models que ha d’omplir i presentar directament en l’AEAT. Com es tracta d’una tasca delicada i que necessita ser precisa, en moltes ocasions es delega a un gestor o assessor.

Quins són els Models d’IVA que han de presentar els autònoms?

Existeixen diversos models de declaracions que poden lliurar els autònoms. Alguns són presentacions mensuals o trimestrals:

 • Model 111: Retencions i ingressos a compte de l’IRPF sobre activitats econòmiques.
 • Model 115: Retencions i ingressos a compte de l’IRPF sobre lloguers o immobles.
 • Model 303: Declaració trimestral de l’IVA.

Unes altres són presentacions anuals:

 • Model 390: Resum anual de l’IVA.
 • Model 100: Declaració de la renda anual.
 • Model 180: Resum anual de retencions i ingressos sobre el rendiment de l’arrendament d’immobles urbans.
 • Model 190: Resum anual de retencions i ingressos a compte de l’IRPF.

Terminis de presentació d’impostos per part dels autònoms

Els terminis de presentació dels models més comuns per als autònoms són trimestrals i anuals.

 • Presentacions trimestrals: Model 111, Model 115, Model 303.
 • Presentacions anuals: Model 390, Model 100, Model 180, Model 190.

Sancions i recàrrecs per realitzar la presentació fora de termini

Existeixen diferents tipus de sancions per als autònoms en funció del retard o la no presentació:

 • Recàrrecs per declarar fora de termini: 1% de recàrrec per cada mes complet de retard. 15% de recàrrec si el retard supera els 12 mesos.
 • Sancions per no presentar la declaració: Les sancions per no realitzar les presentacions poden oscil·lar entre el 50% i el 150% de l’import no ingressat, depenent de la gravetat de la infracció.

Digitalització de serveis d’impostos per a autònoms a Espanya

Igual com passa amb la digitalització dels processos, amb l’aparició de la factura electrònica, està succeint alguna cosa semblant amb les presentacions d’impostos. Cada vegada apareixen més lleis que estan obligant les empreses a digitalitzar aquests processos de presentació, la qual cosa és molt bo per a les organitzacions. En molts casos i quan es compta amb una bona eina per a gestionar aquests processos, la presentació es realitza de manera automàtica al mateix temps que es gestionen les factures. D’aquesta manera es facilita la gestió i s’eviten els errors comuns en aquests casos.

Aquests són alguns exemples de presentacions telemàtiques a Espanya:

Amb B2Brouter pots gestionar fàcilment les teves factures d’autònom, descarregar informes amb la informació dels teus impostos i complir amb les presentacions d’impostos esmentades anteriorment.

Comença a gestionar les teves factures gratis