B2Brouter participa en el projecte UP-Access

INEA, Agència Executiva d’Innovació i Xarxes europea, promou el projecte UP-Access. El projecte té com a objectiu principal l’actualització dels Punts d’Accés de la xarxa internacional Peppol que utilitzen milers d’empreses europees per a la transmissió de documents electrònics.

El projecte busca millorar i facilitar l’intercanvi de documents electrònics que es realitzen dins de la xarxa PEPPOL, entre els emissors i receptors de diferents països que utilitzen la xarxa, trencant així les barreres frontereres en l’intercanvi de documents electrònics.

B2Brouter participarà en el projecte juntament amb la Universitat de València (UVEG), que coordina el projecte, a més d’altres participants.

Objectius del projecte UP-Access

  1. Actualitzar les actuals solucions de lliurament de documents electrònics, migrant de AS2 a AS4, per convertir-lo en un procés obligatori definit com OpenPEPPOL.
  2. Cada participant del projecte avaluarà les principals implementacions de codi obert utilitzades per PEPPOL i la comunitat eSENS assegurant així un bon desenvolupament.
  3. Aconseguir implementar una nova estructura de eDelivery que compleixi els requisits tècnics corresponents per a ser qualificada segons els requisits de eIDAS.
  4. Aconseguir facilitar l’intercanvi de milers de documents electrònics entre diferents països.