Com enviar factures per FACeB2B?

Saps com enviar factures per FACeB2B? Des de l’entrada en vigor de la Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017, contractistes i subcontractistes han d’enviar i rebre factures en format electrònic estructurat, del tipus Facturae a través del Punt General d’Entrada de FACeB2B. Si t’afecta aquesta llei, aquí t’expliquem tot el que necessites saber per poder enviar o rebre factures electròniques de forma correcta.

Com registrar una factura electrònica a FACeB2B?

A diferència del que passa amb l’enviament de factures electròniques al Punt General d’Entrada de FACe, quan una empresa necessita registrar una factura electrònica a FACeB2B no pot fer-ho pujant l’arxiu de la factura de forma manual. Això significa que en aquests casos les empreses han de treballar amb un proveïdor de serveis que estigui connectat amb FACeB2B o, en cas contrari, no és possible fer l’enviament de forma correcta i complint amb la normativa.

Existeixen diferents tipus de proveïdors de serveis de facturació electrònica que et permeten aquest tipus de gestions, alguns d’ells amb una versió gratuïta per l’emissió.

D’igual forma, aquelles empreses que necessiten rebre factures a través de FACeB2B (contractistes de l’Estat), també necessiten treballar amb un proveïdor de serveis connectat amb aquest punt general d’entrada, que les permeti gestionar la recepció.

Codi DIRe

Per registrar una factura electrònica en el Punt General d’Entrada de FACeB2B és necessari informar en la factura el codi d’encaminament, que en aquest cas es denomina codi DIRe del receptor. Aquest codi serveix per dirigir la factura electrònica al receptor correcte i està compost pel NIF del receptor més quatre números al final.

Saber més sobre el codi DIRe

Si necessites emetre la factura, el teu client ha d’informar-te d’aquest codi que prèviament ha d’estar donat d’alta des del directori oficial d’entitats o DIRe.

Format Facturae amb extensió FACeB2B

A Espanya, el format de factura electrònica és el Facturae. També és el format escollit per l’intercanvi de factura electrònica entre contractistes i subcontractistes. En aquest cas, hi ha una lleugera actualització respecte a l’arxiu que s’utilitza per facturar a l’Administració Pública, ja que el format conté una petita extensió que permet introduir informació pròpia per la facturació electrònica entre empreses privades, a més d’altres dades com ara el codi DIRe.

Dades complementàries a la factura

Alguns contractistes que reben a través de FACeB2B requereixen als seus proveïdors indicar a les factures certes dades o codis que poden ser específics en cada cas. El fet de no informar aquestes dades correctament pot significar el rebuig de la factura electrònica. Alguns exemples poden ser:

  • Codi de Departament: És un codi intern del teu client que ha de facilitar-te en cas que hagis d’indicar-lo.
  • Codi DIR3: És el codi de l’administració que participa en el projecte, no s’ha d’informar en tots els casos.

Només el codi DIRe és una dada obligatòria per poder emetre les factures.

Estats de les factures emeses a FACeB2B

Un benefici d’intercanviar factures electròniques a través de FACeB2B és l’intercanvi dels estats actualitzats. Aquests són alguns dels estats utilitzats a FACeB2B:

  • Enviada: La factura ha sigut enviada, però no registrada.
  • Registrada: La factura s’ha registrat en el punt d’entrada FACeB2B, el teu client ja la pot consultar.
  • Refusada: El receptor ha refusat la factura enviada.
  • Acceptada: El receptor ha acceptat la factura electrònica.

Si necessites enviar o rebre factures electròniques a través de FACeB2B de forma ràpida i senzilla, sense complicacions tècniques, pots fer-ho amb B2Brouter. Emet factures de forma totalment gratuïta i gestiona la recepció de forma molt econòmica.

Factura electrònica amb FACeB2B