Enviar factures a través de FACeB2B

B2Brouter és l’eina idònia perquè puguis emetre i rebre les factures a través del Punt General d’Entrada de FACeB2B de l’Administració Pública a Espanya

Des de l’entrada en vigor de la Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017, contractistes i subcontractistes han d’enviar i rebre factures en format electrònic.

B2Brouter és l’eina idònia perquè puguis emetre i rebre les factures a través del Punt General d’Entrada de FACeB2B de l’Administració Pública a Espanya. Per emetre factures utilitzant FACeB2B només has de registrar-te gratuïtament en B2Brouter.

Estats de les factures emeses a través de FACeB2B

B2B Router t’informa de l’estat de les factures emeses a través de FACeB2B. Aquests són els diferents estats per a una factura emesa:

  • Nova: Has creat la factura (encara no l’has enviat).
  • Enviada: Has enviat la factura, però no ha arribat encara al teu client i per tant encara no la pot consultar.
  • Registrada: La factura s’ha registrat en el punt d’entrada FACeB2B, el teu client ja la pot consultar.
  • Rebutjada: El receptor o client ha rebutjat la factura enviada per tu. Hauràs de consultar el motiu en B2B Router i rectificar la factura per tornar a enviar-la.
  • Acceptada: El receptor o client ha acceptat la factura enviada per tu.

Codis a tenir en compte per emetre una factura mitjançant FaceB2B

El Punt General d’Entrada FaceB2B permet informar fins a tres codis en la factura, que són:

  • Codi DIRe del receptor: B2B Router et facilitarà aquest codi si el teu client l’ha registrat correctament en el directori oficial d’entitats o DIRe quan estiguis creant la factura.
  • Codi de Departament: És un codi intern del teu client que haurà de facilitar-les dades que has de fer servir. Quan editis una factura, hauràs d’indicar a la casella “Codi d’assignació/Departament”.
  • Codi DIR3: És el codi de l’administració que participa en el projecte, no sempre és obligatori informar, dependrà si el teu client ho considera o no obligatori. Has d’informar aquesta dada en el formulari de creació de la factura, a la casella “Òrgan proponent”.

Només el codi DIRe és una dada obligatòria per poder emetre les factures. El codi de departament i el codi DIR3 poden informar-se, o no, segons requeriment del teu client.

Dades complementàries a la factura

Alguns receptors que reben a través de FaceB2B requereixen als seus proveïdors indicar en les factures informació interna i específica de la mateixa empresa, a part dels codis indicats anteriorment. El fet de no informar aquestes dades correctament pot significar el rebuig de la factura.

Et recomanem que preguntis al teu client quines dades has d’informar abans d’enviar la factura a través de FACeB2B. Si tens dubtes o t’han rebutjat la factura i no saps el motiu, utilitza el canal de SUPORT disponible dins del teu compte a B2Brouter per realitzar-nos la consulta i així puguem ajudar-te.