Nou sistema de presentació d’impostos SILICIE

A partir de l’1 de gener de 2020, serà d’obligat compliment la presentació telemàtica dels llibres comptables d’impostos especials (Subministrament Immediat de Llibres Comptables d’Impostos Especials). Només certes empreses es veuran afectades per aquesta obligació.

El Reial Decret 1512/2018 modifica l’Article 50 del reglament d’impostos especials, que regula les obligacions de gestió de la comptabilitat dels productes objectes d’aquests impostos, així com de les matèries primeres necessàries per obtenir-los.

Com a resultat els establiments afectats per la normativa han de complir l’obligació de la gestió comptable dels impostos especials. Per aquesta raó ho hauran de fer mitjançant un sistema comptable i a través de l’AEAT. Aquesta presentació s’haurà de realitzar mitjançant un document amb un format i estructura concrets; i respectant els termes de presentació assignats.

El fet de presentar SILICIE permetrà als establiments beneficiar-se de la reducció d’altres obligacions. Un exemple és l’obligatorietat de presentar les declaracions de les operacions.

Titulars afectats

 • Fàbriques.
 • Dipòsits fiscals.
 • Magatzems fiscals.
 • Dipòsits de recepció.
 • Fàbriques de vinagre.

Tipus d’operacions segons el grup de serveis

 1. Establiments relacionats amb impostos d’alcohol i begudes alcohòliques. Agrupa:
  • Impost sobre la cervesa.
  • Impost sobre el vi i begudes fermentades.
  • Impost sobre productes intermedis.
  • Impost sobre l’alcohol i begudes derivades.
 2. Impost sobre les tasques del tabac.
 3. Establiments que emmagatzemen i comercialitzen productes afectats per impostos de begudes alcohòliques i tasques del tabac en el mateix establiment.
 4. Impost sobre hidrocarburs.

Des de l’1 de juny de 2019 ja està actiu l’entorn de proves que permet a les empreses presentar els documents amb la informació pertinent a tall de prova. Així mateix, també es podran realitzar registres al portal de producció. Aquest fet es produirà a partir del 15 de setembre fins al 16 de desembre.

Com et podem ajudar amb SILICIE?

B2B Router et pot ajudar amb la presentació dels assentaments comptables mitjançant la nostra plataforma, de manera integrada i unificada.

A través del nostre portal l’usuari podrà presentar els assentaments comptables i realitzar un seguiment complet de tots els registres enviats a l’AEAT. A més, rebrà per correu electrònic totes les notificacions d’estat per part de l’Agència Tributària: Presentat, registrat, acceptat o error. Gràcies a l’accés al nostre servei d’Helpdesk, els nostres usuaris rebran suport tècnic professional sobre el procés d’enviament a l’AEAT per solucionar les incidències que puguin sorgir.