B2Brouter es conecta amb França!

B2Brouter s’ha connectat amb la plataforma a través de la qual l’Administració pública francesa rep les factures electròniques. Des del 2017 la facturació electrònica a França és obligatòria i s’ha anat instaurant de manera progressiva. Les empreses estan obligades a emetre factures electròniques depenent de les característiques de l’organització.

La plataforma Chorus Pro, et permet emetre els documents per facturar a l’Administració Pública. A més, també facilita el seguiment de l’estat de les factures emeses.

Gràcies a la implantació de la factura electrònica en el sector públic francès, pots beneficiar-te de:

  • Reducció dels costos de facturació.
  • Reducció del procés de tramitació.
  • Augment de la productivitat, tant per a les empreses emissores com per a l’Administració Pública.
  • Més seguretat en l’intercanvi dels documents, en tractar de processos encriptats.
  • Impuls i contribució a la digitalització de la teva empresa.
  • Potenciar el desenvolupament sostenible i mediambiental (estalvi de paper, disminució del CO2, etc).

Com funciona?

Les empreses que necessiten facturar a l’Administració pública francesa primer han de registrar-se al portal francés. Per facilitar el procés és important disposar d’un sistema de facturació electrònica o contractar algun proveïdor de serveis relacionats. A més, el fet de treballar amb un proveïdor especialitzat en facturació electrònica ajuda als usuaris a iniciar el procés i completar-ho d’una manera més senzilla.

Un cop l’empresa emissora s’ha donat d’alta, si disposa d’una solució, serveis de facturació electrònica (o d’un sistema que permeti la gestió dels documents electrònics), ja està preparada per començar el procés de facturació a l’Administració.

B2Brouter és una solució en línia de facturació electrònica amb connexió directa al portal de factura electrònica francès. Això permet als nostres usuaris crear i emetre les factures de manera senzilla i directa; seleccionant el canal Chorus Pro com a opció d’enviament, l’emissor pot enviar la factura sense cap més preocupació. A més, el nostre sistema manté informat l’usuari dels canvis d’estat que es produeixen a les factures (enviada, acceptada, rebutjada, etc.).

Un dels punts forts de la gamma de serveis de B2Brouter és el servei de suport, que ofereix acompanyament i suport a l’usuari en totes les fases del procés de facturació perquè no estigui sol i pugui resoldre les incidències que li sorgeixin.

Versió Beta per a la nova normativa

B2Brouter disposa d’una versió gratuïta, sense límit de facturació ni temps d’ús. Com a conseqüència, si ets un proveïdor de l’administració pública francesa i necessites emetre factures, ho pots fer des de la nostra plataforma.

A més, B2Brouter s’està preparant també per a la nova normativa factura electrònica a França, que afectarà totes les empreses privades del país.

Registrat i connecta amb empreses de tot el món!