Factura electrònica entre empreses privades a Espanya

La factura electrònica entre empreses privades cada vegada és més a prop a Espanya, com ha passat a altres països. Ja s’està treballant en el projecte de Llei “Crea y Crece” que, entre altres coses, obligarà les empreses i autònoms a utilitzar la factura electrònica per a totes les transaccions comercials.

Factura electrònica obligatòria entre empreses

L’Executiu està treballant en el projecte de Llei “Crea y Crece” que pretén potenciar la digitalització de les empreses. Un dels punts importants d’aquesta llei, és que defineix l’obligatorietat de l’ús de la factura electrònica per a empreses privades i autònoms. Com a conseqüència, les empreses espanyoles hauran de tenir la capacitat d’enviar i rebre factura electrònica en totes les relacions comercials amb altres empreses nacionals.

Aquest projecte modifica la normativa actual (Llei 56/2007).

Actualitat de la factura electrònica a Espanya

Actualment, només és obligatori per a les empreses l’ús de la factura electrònica en els casos següents:

  1. És obligatori enviar factura electrònica per als proveïdors de l’administració pública.
  2. És obligatori trametre o rebre factura electrònica per als contractistes o subcontractistes de l’estat (FACeB2B).

El cas que afecta els contractistes o subcontractistes de l’estat és l’inici de la factura electrònica entre empreses privades al nostre país, ja que es produeix en aquells casos en què un subcontractista necessita facturar el contractista, quan les dues empreses privades estan involucrades en un contracte públic.

Què és una factura electrònica?

Una factura electrònica és igual que una factura convencional, amb els mateixos efectes legals, però en un format digital. Es contemplen dos tipus de factura electrònica:

  1. Factura electrònica no estructurada: és una factura en format PDF. Aquest és un format difícil de processar i interpretar per als sistemes informàtics o de gestió.
  2. Factura electrònica estructurada: Es tracta d’un format codificat i és senzill d’entendre per als sistemes informàtics, cosa que permet una gestió fàcil de la informació. Els exemples més coneguts són el format Facturae i el format UBL.

Per complir la llei i l’obligatorietat d’emissió de factura electrònica a Espanya, les empreses han d’emetre factura electrònica en format Facturae, en els dos casos esmentats anteriorment (per facturar a l’administració pública o si són contractistes i subcontractistes de l’estat).

Futur de la factura electrònica

El que és clar és que la factura electrònica cada cop està tenint més importància en l’àmbit global. S’estima que aquest 2021 s’hauran enviat un 21% més de factures electròniques respecte de l’any anterior. Amb aquesta tendència es calcula que el 2025 l’ús de la factura electrònica serà majoritari a totes les transaccions en l’àmbit mundial.

En alguns països com Mèxic, Brasil o Itàlia, l’ús de la factura electrònica a totes les empreses ja és una realitat des de fa temps.

Què comporta la Llei Crea i creix per a les empreses?

Totes les empreses i autònoms hauran d’expedir i trametre factures electròniques a les seves relacions comercials. Com a conseqüència, les organitzacions han de tenir accés a programaris o sistemes de gestió que permetin la gestió i el tràmit dels documents electrònics, adaptant-se als estàndards i especificacions de cada cas, imposats per la llei.

És important a més, que autònoms i empreses puguin tenir un accés a totes les factures expedides durant els darrers quatre anys. En cas contrari, podran rebre sancions.

Quan entra en vigor el projecte de llei “Crea y crece“?

S’espera que el projecte de Llei “Crea i creix” s’aprovi abans d’agost del 2022, però encara no hi ha una data oficial. En tot cas, a partir de la seva aprovació, les empreses han de tenir en compte el següent:

  1. Les empreses i autònoms la facturació anual dels quals sigui superior a 8 milions d’euros, tindran un termini com a màxim d’un any després d’aprovar-se el desenvolupament reglamentari.
  2. Empreses i autònoms la facturació anual dels quals sigui inferior a 8 milions d’euros, tindran un termini màxim de dos anys després d’aprovar-se el desenvolupament reglamentari.

Ajuts per a autònoms i Pimes

Amb la intenció d’ajudar les petites empreses i autònoms, el ministeri ha presentat el programa Kit Digital:

  • Objectiu: Promoure l’adquisició i la implementació de solucions digitals per a les empreses.
  • Pressupost: 3.000 milions d’euros per subvencionar la implementació de recursos digitals.
  • Beneficiaris: autònoms i empreses de menys de 50 treballadors.
  • Data de sol·licitud: Pendent.

Factura electrònica amb B2Brouter

B2Brouter és una plataforma internacional especialitzada en l’intercanvi de documents electrònics a través de xarxes obertes per a totes les empreses. Amb gairebé 20 anys d’experiència al sector, és una plataforma recomanada per l’administració pública que treballa per a empreses de tot el món digitalitzant els processos d’intercanvi de documents electrònics.

B2Brouter també pretén ajudar autònoms i petites empreses a iniciar la digitalització dels seus processos i per aquest motiu disposa d’una versió gratuïta que permet a les empreses iniciar-se en l’enviament de factures electròniques.

Prepara la teva empresa per a la facturació electrònica entre empreses registrant-te gratuïtament a B2Brouter.