Factura electrònica a Espanya

La factura electrònica entre empreses privades (B2B) a Espanya cada vegada és més a prop. De fet, ja s’ha publicat al BOE la Llei 18/2022Ley Crea y Crece” que, entre altres coses, obliga les empreses i autònoms a utilitzar la factura electrònica per a totes les seves transaccions comercials.

Factura electrònica entre empreses

La Llei 18/2022 “Ley Crea y Crece” pretén potenciar la digitalització de les empreses. Un dels punts importants d’aquesta llei és que defineix l’obligatorietat de l’ús de la factura electrònica per a empreses privades i autònoms. Com a conseqüència, les empreses espanyoles hauran de tenir la capacitat d’enviar i rebre factures electròniques en totes les relacions comercials amb altres empreses nacionals.

Aquest projecte modifica la normativa actual (Llei 56/2007).

Actualitat de la facturació electrònica a Espanya

Actualment, només és obligatori per a les empreses l’ús de la factura electrònica en els casos següents:

  1. És obligatori enviar factura electrònica per als proveïdors de l’administració pública.
  2. És obligatori trametre o rebre factura electrònica per als contractistes o subcontractistes de l’estat (FACeB2B).

El cas que afecta els contractistes o subcontractistes de l’estat és l’inici de la factura electrònica entre empreses privades al nostre país, ja que es produeix en aquells casos en què un subcontractista necessita facturar el contractista, quan les dues empreses privades estan involucrades en un contracte públic.

Aquí pots veure tots els casos en què la factura electrònica és obligatòria, tant en l’àmbit nacional com internacional i com complir amb la normativa.

Factura electrònica B2B

Com bé ja saps, una factura electrònica és el mateix que una factura convencional, amb els mateixos efectes legals, però en un format digital. Es contemplen dos tipus de factura electrònica.

Fins ara, la factura electrònica afectava majoritàriament a les transaccions B2G (amb l’Administració Pública). Però ben aviat, la factura electrònica B2B també serà obligatòria. Quan parlem de factura electrònica B2B ens referim a aquelles transaccions o intercanvis de factures que es produeixen entre empreses privades (Business to Business).

Per complir amb la llei i l’obligatorietat d’emissió de factura electrònica a Espanya, les empreses han d’emetre factura electrònica en format Facturae, en els dos casos esmentats anteriorment (per facturar a l’administració pública o si són contractistes i subcontractistes de l’estat).

Aquí pots trobar més informació sobre que és una factura electrònica, formats, xarxes i algunes normatives.

Futur de la factura electrònica a Espanya

El que és clar és que la factura electrònica cada cop està tenint més importància en l’àmbit global. S’estima que aquest 2021 s’hauran enviat un 21% més de factures electròniques respecte de l’any anterior. Amb aquesta tendència es calcula que el 2025 l’ús de la factura electrònica serà majoritari a totes les transaccions en l’àmbit mundial.

En alguns països com Mèxic, Brasil o Itàlia, l’ús de la factura electrònica a totes les empreses ja és una realitat des de fa temps.

Què comporta la “Ley Crea y crece” per a les empreses?

Totes les empreses i autònoms hauran d’expedir i trametre factures electròniques a les seves relacions comercials. Com a conseqüència, les organitzacions han de tenir accés a programaris o sistemes de gestió que permetin la gestió i el tràmit dels documents electrònics, adaptant-se als estàndards i especificacions de cada cas, imposats per la llei.

És important a més, que autònoms i empreses puguin tenir un accés a totes les factures expedides durant els darrers quatre anys. En cas contrari, podran rebre sancions.

Quan entra en vigor la factura electrònica entre empreses?

La Llei “Crea y crece” ja s’ha aprovat i s’ha publicat al BOE. Com a conseqüència, cal tenir en compte el següent:

  1. Les empreses i autònoms la facturació anual dels quals sigui superior a 8 milions d’euros, tenen un termini com a màxim d’un any després de l’aprovació.
  2. Empreses i autònoms, la facturació anual dels quals sigui inferior a 8 milions d’euros, tindran un termini màxim de dos anys després d’aprovar-se el desplegament reglamentari.

Aquelles organitzacions que no compleixin la factura electrònica entre empreses podran rebre sancions.

Ajuts per a autònoms i Pimes

Amb la intenció d’ajudar les petites empreses i autònoms, el ministeri ha presentat el programa Kit Digital:

  • Objectiu: Promoure l’adquisició i la implementació de solucions digitals per a les empreses.
  • Pressupost: 3.000 milions d’euros per subvencionar la implementació de recursos digitals.
  • Beneficiaris: Autònoms i empreses de menys de 50 treballadors.
  • Data de sol·licitud: En procés.

Factura electrònica obligatòria a Espanya amb B2Brouter

B2Brouter és una plataforma internacional especialitzada en l’intercanvi de documents electrònics a través de xarxes obertes per a totes les empreses. Amb gairebé 20 anys d’experiència al sector, és una plataforma recomanada per l’Administració Pública que treballa per a empreses de tot el món digitalitzant els processos d’intercanvi de documents electrònics.

B2Brouter també pretén ajudar autònoms i petites empreses a iniciar la digitalització dels seus processos i per aquest motiu disposa d’una versió gratuïta que permet a les empreses començar amb l’enviament de factura electrònica B2B i B2G (factura electrònica a l’Administració Pública).

Prepara la teva empresa per a la facturació electrònica entre empreses registrant-te gratuïtamentB2Brouter.