INEA destaca el projecte sobre factura electrònica: EUROFACe

El projecte EUROFACe es va iniciar el setembre de 2017 i va finalitzar el febrer de 2019. B2Brouter, juntament amb altres organitzacions, ha participat en el seu desenvolupament.

Objectiu d’EUROFACe

El projecte s’ha dissenyat per adaptar els diferents Punts Generals d’Entrada Espanyols al format europeu de facturació electrònica. Això vol dir que, amb el projecte ja acabat, les administracions públiques espanyoles estan preparades per rebre factures electròniques en format europeu.

Des d’aquest moment els proveïdors de l’administració pública poden seguir emetent factures electròniques en format XML del tipus FACTURAe a través dels diferents Punts Generals d’Entrada. Com a alternativa, els proveïdors que ho requereixin també podran emetre factures electròniques a través de la xarxa Peppol en format XML del tipus UBL. En conseqüència, els PGE estan capacitats per convertir el document UBL a FACTURAe, que és el format requerit per la normativa espanyola.

Aquesta adaptació contribueix a facilitar l’intercanvi de documents electrònics entre diferents països. D’aquesta manera es trenquen les barreres frontereres que podien existir.

Participants en el projecte:

 • Ministeri d’Hisenda d’Espanya.
 • Leading Management Technology SL.
 • Diputación de Ciudad Real.
 • Universidad de Murcia.
 • Universidad de Zaragoza.
 • Ayuntamiento de Madrid.
 • Universitat de València.
 • Invinet Sistemes 2003 S.L (B2Brouter).

EUROFACe: Projecte destacat per INEA

INEA és l’Agència Executiva d’Innovació i Xarxes (Innovation and Networks Executive Agency) que dóna suport a la Comissió i als participants en projectes relacionats amb infraestructura, investigació i innovació en els àmbits del transport, l’energia i les telecomunicacions.

Aquest mes INEA ha seleccionat EUROFACe  com a projecte a destacar en l’àmbit de la factura electrònica. Pots veure l’article en el seu fulletó mensual de Setembre de 2019.

B2Brouter com a participant

B2Brouter és un proveïdor especialitzat en l’intercanvi de documents electrònics:

 • Proveïdor d’un Punt d’Accés PEPPOL.
 • Connectat amb la majoria de Punts Generals d’entrada la facturació electrònica Espanyola (FACe, eFACT, FACeB2B).
 • Connectat amb les principals xarxes per a la facturació electrònica a escala europea.
 • Presència a 10 països.
 • Aplicació de factura electrònica recomanada per l’administració pública de Bèlgica i Espanya.

Si vols saber més sobre B2Brouter, no dubtis contactar amb nosaltres.