B2Brouter participa en el projecte SMeTOOLS per implementar el nou estàndard de factura electrònica Europeu

L’Agència Europea INEA promou el fons CEF Telecom 2016 per ajudar les administracions públiques ia les empreses europees a adoptar o fer la transició al nou format de factura electrònica europeu a 16931 en els diferents estats membres.

La Directiva 2014/55/EU (relativa a la facturació electrònica en la contractació pública) estableix les bases per a la creació d’aquest nou estàndard (o Norma Europea -en-) per tal de disposar d’una norma comuna de facturació electrònica a Europa (basada en estàndards preexistents) i facilitar d’aquesta manera l’ús massiu de la facturació electrònica en el sector públic. Aquesta Directiva estableix novembre de l’2018 com a data límit per a l’adopció d’aquest estàndard per part dels diferents estats membres.

La nova norma té com a objectiu assegurar la interoperabilitat de les factures electròniques definint tres aspectes relacionats: el contingut de les factures (la semàntica), el format o llenguatge a utilitzar (la sintaxi) i el mètode d’enviament .

L’objectiu del projecte SMeTOOLS és donar suport a les pimes en els diferents països del consorci (Espanya , Itàlia i Bèlgica) per a la implantació del nou estàndard europeu. Donat el grau de maduresa de la implantació de la factura electrònica en aquests països (que actualment ja tenen estàndards com facturae, e-FFF o factturaPA), es desplegarà una solució en l’aplicació de B2Brouter adaptada al nou estàndard europeu i es proporcionaran llibreries codi obert per ajudar a adaptar els sistemes actuals que ja tinguin implementant algun els estàndards vigents.

SMeTOOLS meeting Cambra de Comerç Barcelona

Objectius del projecte

  1. Implementar el nou estàndard de factura electrònica Europeu a la aplicació de B2Brouter i les adaptacions necessàries per als països del consorci.
  2. Proveir formació i tallers tècnics per donar a conèixer el nou estàndard i la infraestructura relacionada (eInvoicing DSI que inclou components, eines disponibles i mètodes de lliurament de les factures).
  3. Proveir d’una llibreria codi obert per ajudar les companyies (que vulguin automatitzar els seus processos de negoci) a integrar-se a través de proveïdors de servei amb el nou estàndard i la infraestructura relacionada (eInvoicing DSI).
  4. Promoure l’ús de la nova norma i de la infraestructura relacionada (eInvoicing DSI) en escenaris B2B.
  5. Promoure la facturació electrònica transfronterera ; a través d’esdeveniments, tallers i seminaris.
  6. Proveir d’un servei de suport a les pimes en l’ús del nou estàndard de factura electrònica.