Facturació electrònica a Nova Zelanda

La factura electrònica a Nova Zelanda és recomanada per a les transaccions amb l'Administració pública i és obligatori que tots els organismes públics centrals tinguin la capacitat de poder-les gestionar.

Nova Zelanda

Legislació:

  • Març 2022: L'Administració pública central ha de tenir la capacitat de poder rebre i gestionar factures electròniques.

Mètode d'enviament

  • Peppol

Format de factura

  • Peppol BIS Billing 3.0
  • Peppol PINT