Com gestionar els teus pressupostos

La gestió de pressupostos és essencial per a garantir l’estabilitat financera i l’assoliment de les metes de les empreses. En l’era digital, existeixen nombroses opcions per a crear aquests documents i tenir un major control i efectivitat sobre les teves finances i objectius. En aquest article t’expliquem tot el que necessites saber.

Què és un pressupost?

Un pressupost és un pla financer o proposta comercial que detalla l’estimació d’ingressos i despeses futures durant un període de temps determinat, i se sol oferir a clients. És una eina crucial en la gestió financera, ja que el seu objectiu principal és proporcionar una visió clara i organitzada de com s’espera que es manegin els recursos.

Elements d’un pressupost

Aquest document conté informació detallada sobre el producte o servei ofert, com per exemple el seu preu, quantitat, descompte, tipus d’IVA, retencions i import total. A més d’aquesta informació bàsica també ha de contenir les dades identificatives i fiscals del client i proveïdor en qüestió.

Diferències entre una factura i un pressupost

És important destacar que, a diferència d’una factura, un pressupost no té valor fiscal ni impacta en el teu registre comptable. Simplement es tracta d’una oferta que podem convertir en factura si el client l’accepta. D’altra banda, una factura és el document definitiu que influeix de manera directa en la teva comptabilitat.

A més a més, els pressupostos poden ser modificats sense complicacions si encara et trobes en procés de negociació amb el client, mentre que la modificació d’una factura ja enviada requereix d’un procés més llarg.

Exemple

A continuació pots observar un exemple de com és un pressupost creat des de B2Brouter.

Com crear un pressupost?

Existeixen diverses maneres de crear un pressupost, com ara mitjançant fulls de càlcul, en paper, amb un consultor financer o fins i tot gràcies a l’ajuda d’aplicacions i softwares de facturació.

Crear un pressupost en línia

Aquesta última opció és la més ràpida i eficient quan necessites gestionar els teus pressupostos amb els teus clients. La connectivitat en línia facilita la gestió financera empresarial, ja que presenta diversos avantatges.

Gestiona els teus pressupostos amb B2Brouter

B2Brouter és un software de facturació electrònica que et permet enviar factures electròniques de manera senzilla. Amb la nostra plataforma intuïtiva, pots generar i enviar pressupostos molt fàcilment i convertir-los en factures en tan sols un clic.

Alguns dels avantatges que comporta treballar amb B2Brouter són els següents:

  • Converteix pressupostos en factures en un clic.
  • Signa electrònicament la factura creada a partir del pressupost.
  • Rep notificacions dels canvis d’estat de pressupostos i factures.
  • Connecta tots dos documents: La factura i el pressupost s’enllacen, d’aquesta manera pots portar un seguiment exhaustiu dels documents.
  • Emmagatzema els documents si accedeix a la informació sempre que ho necessitis.

Amb B2Brouter crees pressupostos i al mateix temps compleixes amb la normativa de facturació electrònica.

Coneix B2Brouter i comença a facturar ja!