EUROFACe, projecte d’adaptació de la factura electrònica Europea al format espanyol FACe

B2Brouter participa en el projecte d’investigació finançat per la Comissió Europea per compatibilitzar l’estàndard europeu de factura electrònica amb el format espanyol.

FACe: The core platform of the Spanish public authorities to process the European standard on electronic invoice (INEA/CEF/ICT/A2016/1330507)

B2Brouter està treballant en aquest projecte al costat del Ministeri d’Hisenda d’Espanya, Leading Management Technology SL, la Diputació de Ciutat Real, la Universitat de Múrcia, la Universitat de Saragossa, l’Ajuntament de Madrid i la Universitat de València.

Actualment Espanya utilitza un format propi per a la factura electrònica (Facturae – XML) que no és compatible completament amb el format europeu (EN – UBL i CIR). Aquest provoca que les administracions públiques espanyoles no puguin acceptar factures electròniques de països de la Unió Europea directament sense modificar els seus sistemes informàtics. EUROFACe planteja la possibilitat de realitzar una traducció entre formats (de l’europeu a l’espanyol i viceversa). A més, en el projecte també s’analitzarà la viabilitat d’integrar un punt d’accés PEPPOL en face per facilitar les transaccions transfrontereres. B2Brouter ja és proveïdor d’accés autoritzat de PEPPOL per a intercanvi de documents electrònics a nivell internacional, de manera que els proveïdors europeus d’aquestes administracions públiques ja poden utilitzar la xarxa PEPPOL per a realitzar les proves necessàries per finalitzar el projecte.

B2Brouter proveirà d’un entorn de proves per facilitar que les admitraciones públiques participants en el projecte puguin realitzar proves de recepció del nou Facturae adaptat a la norma europea des dels seus proveïdors internacionals. B2Brouter ja treballa amb el nou format europeu i permetrà utilitzar la seva plataforma www.b2brouter.net per enviar i rebre factures en format Facturae o format europeu EN.