Com enviar factura electrònica a Catalunya ?

Des del passat 15 de gener del 2015 les empreses proveïdores de les administracions públiques estan obligades a emetre les factures en format electrònic. Tot i que es tracta d’una normativa que afecta nivell nacional, l’enviament de factura electrònica a Catalunya té les seves peculiaritats i maneres diferents de procedir. Per exemple, les factures s’han de registrar a través del punt General d’Entrada d’eFACt. T’expliquem com fer-ho de forma fàcil i senzilla.

Factura electrònica a Catalunya

La Generalitat de Catalunya va fer públic el passat 13 de novembre de 2014 l’acord que declara el servei eFACT de l’AOC com a Punt General d’Entrada de les factures electròniques de la totalitat del sector públic de les administracions catalanes. Aquest acord comporta que el servei eFACT es converteix en una alternativa al punt d’intercanvi de factures amb l’administració general de l’estat, que es realitza per mitjà de la plataforma FACe. Per tant, l’administració pública catalana té l’opció de rebre factures electròniques a través d’aquest PGE.

Aquest punt afecta també els proveïdors de les empreses públiques catalanes, ja que han de registrar les factures electròniques al Punt General d’Entrada d’eFACT.

Què és eFACT?

L’eFACT és el servei de recepció de factures electròniques (efactura) de les administracions públiques catalanes emeses pels seus proveïdors. Dit d’una altra manera, els proveïdors dels receptors públics catalans, han de registrar les seves factures a través del Punt General d’Entrada d’eFACt.

Aquest servei està pensat per a simplificar les relacions en els processos de facturació entre l’administració i els proveïdors.

Els beneficis més significatius per les empresses emissores són:

  • Intercanvi d’informació sense error entre l’administració i l’emissor.
  • Registre d’entrada de les factures electròniques per part de l’administració en un termini màxim de 24 hores.
  • Garantia de recepció i registre, fet que permet agilitzar l’inici del còmput de terminis de cobrament.
  • Estalvi de costos de generació de factures  en paper.

Vull saber més sobre la plataforma eFACt

Com enviar una factura electrònica a Catalunya?

El mateix Consorci AOC recomana B2Brouter com a solució gratuïta que permet generar i enviar factures electròniques directament a les administracions públiques catalanes a través d’eFACT sense necessitat de certificat digital.

De forma gratuïta, pots registrar-te i crear les factures electròniques de forma senzilla, omplint un formulari. La solució s’encarrega de convertir la factura electrònica en format Facturae, que és el format acceptat per les administracions públiques d’Espanya.

A més, no només et permet enviar factura electrònica a l’Administració pública de Catalunya, sinó que et permet gestionar totes les factures electròniques amb els organismes públics nacionals i internacionals i amb tots els clients privats.

Envia factura electrònica gratis amb B2Brouter!