La factura electrònica per a les administracions públiques catalanes

Des del passat 15 de gener de 2015 les empreses proveïdores de les administracions públiques estan obligades a emetre les factures en format electrònic (LLei 25/2013 d’impuls de la Factura Electrònica i Creació de Registre Comptable de Factures al Sector Públic).

Acord de Govern sobre el punt general d’entrada de factures electròniques de Catalunya.

La Generelitat de Catalunya va fer públic el passat 13 de novembre de 2014 l’acord que declara el servei e.FACT de l’AOC com a punt General d’entrada de les factures electròniques de la totalitat del sector públic de les administracions catalanes. Aquest acord comporta que el servei e.FACT esdevingui el punt d’intercanvi de factures amb l’Administació General de l’Estat per mitjà de la plataforma FACe. Per tant, els usuaris d’e.FACT no cal que s’adhereixin a FACe.

Però què és l’e.FACT?

L’e.FACT és el servei de recepció de factures electròniques (e-factura) de les administracions públiques catalanes emeses pels seus proveïdors.

Aquest servei està pensat per a simplificar les relacions en els processos de facturació entre l’administració i els proveïdors.

Els beneficis més significatius per les empresses emissores són:

  • Intercanvi d’informació sense error entre l’administració i l’emissor.
  • Registre d’entrada de les factures electròniques per part de l’administració en un termini màxim de 24 hores.
  • Garantia de recepció i registre, fet que permet agilitzar l’inici del còmput de terminis de cobrament.
  • Estalvi de costos de generació de factures  en paper.

Com pot crear la meva empresa factures electròniques per a l’e.FACT?

El Consorci AOC recomana B2BROUTER.NET com a solució gratuïta que permet generar i enviar factures directament a les administracions públiques catalanes a través d’e.FACT sense necessitat de certificat digital.

En el següent enllaç (Com generar factures electròniques per les administracions públiques) podeu veure un petit vídeo-tutorial on s’explica com generar i enviar les factures des d’aquest servei d’una manera molt senzilla.

Com pot enviar la meva empresa factures electròniques a l’e.FACT?

Novament l’AOC recomana B2Brouter. La solució integra de manera gratuïta en un mateix servei la generació, la signatura delegada (si no es disposa d’un certificat propi) i l’enviament de les factures a través de l’e.FACT.

Altres possibles canals són:

  • A través de la bústia de lliurament (Manual d’usuari)
  • A través de xarxes EDI amb connectivitat al servei e.FACT.
  • A través de l’us d’APIs integrades en determinats fabricants / integradors d’ERPs.
  • A través dels serveis de pagament (La Caixa, Banc Sabadell…).

B2Brouter és el servei recomanat pel Consorci AOC per a crear factures electròniques en format Facturae de forma gratuïta i enviar-les directament a les administracions públiques catalanes a través del servei e.FACT.

Font: Consorci AOC.