Cas d’èxit: implementació de B2Brouter per a la Diputació de Barcelona

Hem vist en aquest blog el sentit econòmic de la facturació electrònica. La factura electrònica interacciona automàticament entre els sistemes de gestió de l’emissor i el receptor de la factura, sense intervenció manual, arribant a la possibilitat d’automatització, sense retards en els pagaments, sense rebuig del document i permetent utilitzar les previsions de cobrament com a eina financera.

Per a que això sigui possible, treballem amb la convicció de que algunes companyies, públiques i privades, necessiten que els seus proveïdors gaudeixin d’una eina com el portal www.b2brouter.net perquè els puguin remetre factures electrònicament, de manera senzilla i idealment sense cost afegit per al proveïdor. És necessària una eina (com B2Brouter) i també una capacitació.

Anàlisi de necessitats:

La Diputació de Barcelona perseguia l’objectiu principal de capacitar la seva base de petits i mitjans proveïdors (PIMEs) facilitant-los una eina gratuïta i universal per tal de que poguessin utilitzar per remetre factures electròniques.

Solució proposada: B2Brouter en Alta Disponibilitat

L’Equip de consultors d’Invinet Sistemes va oferir la possibilitat d’adaptar alguns aspectes del portal de facturació electrònica B2Brouter per adequar-lo als requeriments de l’ens receptor de factures electròniques, tant en l’entrada de dades (establint filtres com ara el centre gestor de les factures), com en l’enviament de les factures (fent-ho a través de plataformes com eFACT del Consorci AOC o FACE del Ministeri d’Administracions Públiques).

Amb la solució proposada, les empreses receptores es converteixen en usuaris promotors de la factura electrònica, adquirint uns serveis personalitzats que s’ofereixen a través del portal www.b2brouter.net. Mitjançant aquest servei, l’empresa pot gaudir d’un portal gratuït perquè els seus proveïdors puguin emetre factures electròniques personalitzades per cobrir les seves necessitats, servint d’eina de capacitació dels seus proveïdors.

Implementació de la solució de facturació electrònica per a la Diputació de Barcelona

En aquest escenari, amb un treball amb esperit d’equip amb els responsables de Tecnologia de la Diputació de Barcelona, el projecte d’implementació va consistir en:

  1. Servei d’adequació del formulari d’entrada de dades, que consisteix en el desenvolupament d’un formulari d’entrada de dades per a l’edició de factures electròniques d’acord als requeriments establerts per la Diputació a la seva pàgina web. El formulari es presenta en substitució al que ofererim per defecte en el portal B2Brouter, sempre que l’usuari de la plataforma indiqui el CIF de la Diputació com a destinatari de la factura.
  2. Incorporació de filtres i validacions personalitzades sobre les factures capturades mitjançant el formulari d’entrada, per verificar que les dades requerides en els sistemes de la Diputació hi són presents.
  3. Creació d’un enllaç directe des del portal a la plataforma de recepció de la Diputació de Barcelona, ​​en aquest cas la plataforma eFACT del Consorci AOC, establert com a mecanisme de transport per a les factures trameses a la Diputació.
  4. Integració de les notificacions de recepció, pagament i error per permetre que els proveïdors de la Diputació tinguin visibilitat sobre l’estat de les seves factures, minimitzant la necessitat de realitzar consultes telefòniques.
  5. Servei de suport al proveïdor per garantir l’atenció (resposta a través de email) en menys de 24 hores a les consultes d’ús de la la plataforma. La plataforma de suport on queda constància de les consultes és accessible a través del mateix portal.
  6. A més, Invinet posa a disposició de la Diputació de Barcelona un telèfon d’atenció disponible de 9h a 20h de dilluns a divendres, per a la ressolució d’incidències.

Beneficis

La Diputació de Barcelona pot començar a disfrutar de totes les avantatges que suposa la implementació d’un sistema de facturació electrònica. I gràcies a la personalizació ad-hoc de la plataforma, aconseguir més usuaris ràpidament, ja que aquest servei li permet una rápida i còmoda capacitació dels petits i mitjans proveïdors (PIMEs) facilitant-los una eina gratuïta i universal que poden utilitzar per remetre les seves factures electròniques a la Diputació.

Al mateix temps, es facilita a la Diputació un mecanisme gratuït perquè els seus proveïdors els puguin remetre factures electròniques, s’assegura que el contingut de les mateixes sigui el correcte en arribar al seu sistema de recepció, evitant problemes d’integració en el back-end.

Finalment, el temps de desplegament del projecte va ser mínim, de manera que la inversió és molt menor que en altres solucions consistents en crear plataformes pròpies de recepció de factures electròniques. A més, no crear una plataforma pròpia de recepció de factures consisteix un avantatge per als proveïdors de la Diputació de Barcelona ja que no han de donar-se d’alta en múltiples sistemes de facturació electrònica, poden utilitzar la mateixa plataforma per a remetre factures a tots els seus clients.

_
Font Imatge