Enviar factura electrònica a Diputació de Barcelona

Amb B2Brouter podràs enviar factures electròniques a Diputació de Barcelona a través de eFACT Catalunya i generar correctament la factura electrònica en format FacturaE 3.2 amb els codis DIR3 obligatoris incorporats: Oficina Comptable, Unitat Tramitadora i Òrgan Gestor.

Enviar factura electrònica a Diputació de Barcelona

Consulta els codis DIR3 de Diputació de Barcelona per fer una factura electrònica

Diputació de Barcelona

Informació bàsica

  • NIF (CIF): ESP0800000B
  • Rambla Catalunya 126
  • 08008 Barcelona
  • Barcelona
  • Espanya
  • Veure el mapa
Mètode de lliurament de factures
Transport: eFACT Catalunya
Tipus de document: FacturaE 3.2
Web
Unitats organitzatives Oficina comptable Òrgan gestor Unitat tramitadora
10030-GABINET DE SEGURETAT CORPORATIVA GE0001058 GE0001022 GE0001022
10100-DIRECCIÓ DE RELACIONS INTERNACIONALS GE0001058 GE0001027 GE0001027
10500-DIRECCIÓ DE SERVEIS DE SUPORT A LA COORDINACIÓ GENERAL GE0001058 GE0001028 GE0001028
11020-SUBDIRECCIÓ D'IMATGE CORPORATIVA I PROMOCIÓ INSTITUCIONAL GE0001058 GE0001029 GE0001029
13000-COORD. ESTRATEGIA CORP. Y CONCERT. LOCAL GE0001058 GE0016484 GE0016484
13001- SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN GE0001058 GE0016485 GE0016485
13002-Servicio Agenda 20/30 y Participación GE0001058 GE0015457 GE0015457
13200-DIRECCIÓ SERV. DE COOPERACIÓ LOCAL GE0001058 GE0001033 GE0001033
1A000-SECRETARIA GENERAL GE0001058 GE0001042 GE0001042
1A101-SERVEI DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA I D'ALTRES PUBLICACIONS OFICIALS GE0001058 GE0014292 GE0014292
20000-ÀREA D'HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES GE0001058 GE0001044 GE0001044
20001-SERVEI DE CONTRACTACIÓ GE0001058 GE0001046 GE0001046
20100-DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE RECURSOS HUMANS GE0001058 GE0001048 GE0001048
20200-DIRECCIÓ DE SERVEIS DE PLANIFICACIÓ ECONÒMICA GE0001058 GE0001055 GE0001055
20201-SERVEI DE PROGRAMACIÓ GE0001058 GE0001056 GE0001056
20202-OFICINA DE PATRIMONI I GESTIÓ IMMOBILIÀRIA GE0001058 GE0001057 GE0001057
20310-SUBDIRECCIÓ DE LOGÍSTICA GE0001058 GE0001050 GE0001050
20320-SUBDIRECCIÓ D'EDIFICACIÓ GE0001058 GE0001052 GE0001052
2B000-INTERVENCIÓ GENERAL GE0001058 GE0001058 GE0001058
2C000-TRESORERIA GE0001058 GE0001060 GE0001060
30000-ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL GE0001058 GE0001062 GE0001062
30100-GERÈNCIA DE SERVEIS DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC GE0001058 GE0001063 GE0001063
30101-SERVEI DE MERCAT DE TREBALL GE0001058 GE0001065 GE0001065
30102-OFICINA TÈCNICA D'ESTRATÈGIES DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC GE0001058 GE0001067 GE0001067
30103-SERVEI DE TEIXIT PRODUCTIU GE0001058 GE0001068 GE0001068
30200-GERÈNCIA DE SERVEIS DE TURISME GE0001058 GE0001070 GE0001070
30201-OFICINA TÈCNICA DE TURISME GE0001058 GE0001072 GE0001072
30202-OFICINA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA GE0001058 GE0001074 GE0001074
30300-GERÈNCIA DE SERVEIS DE COMERÇ GE0001058 GE0001078 GE0001078
30301-OFICINA DE SUPORT INTERN, PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ GE0001058 GE0001080 GE0001080
30302-OFICINA DE SUPORT AL TEIXIT COMERCIAL LOCAL GE0001058 GE0001084 GE0001084
40000-ÀREA DE CULTURA GE0001058 GE0001034 GE0001034
40100-GERÈNCIA DE SERVEIS DE CULTURA GE0001058 GE0001035 GE0001035
40101-OFICINA D'ESTUDIS I RECURSOS CULTURALS GE0001058 GE0001036 GE0001036
40102-OFICINA DE PATRIMONI CULTURAL GE0001058 GE0001037 GE0001037
40103-OFICINA DE DIFUSIÓ ARTÍSTICA GE0001058 GE0001038 GE0001038
40104-Dirección del Palau Güell GE0001058 GE0016160 GE0016160
40200-GERÈNCIA DE SERVEIS DE BIBLIOTEQUES GE0001058 GE0001040 GE0001040
50000-ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT GE0001058 GE0001089 GE0001089
50002-OFICINA TÈCNICA DE PREVENCIÓ MUNICIPAL D'INCENDIS FORESTALS GE0001058 GE0001101 GE0001101
50100-GERÈNCIA DE SERVEIS D'INFRAESTRUCTURES VIÀRIES I MOBILITAT GE0001058 GE0001091 GE0001091
50200-GERÈNCIA DE SERVEIS D'EQUIPAMENTS, INFRAESTRUCTURES URBANES I PATRIMONI AR GE0001058 GE0001092 GE0001092
50300-GERÈNCIA DE SERVEIS D'HABITATGE, URBANISME I ACTIVITATS GE0001058 GE0001093 GE0001093
50400-GERÈNCIA DE SERVEIS D'ESPAIS NATURALS GE0001058 GE0001095 GE0001095
50401-OFICINA TÈCNICA DE PLANIFICACIÓ ANÀLISI TERRITORIAL GE0001058 GE0001096 GE0001096
50402-OFICINA TÈCNICA DE PARCS NATURALS GE0001058 GE0001097 GE0001097
50403-OFICINA TÈCNICA D'ACCIÓ TERRITORIAL GE0001058 GE0001099 GE0001099
60000-ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES GE0001058 GE0001104 GE0001104
60100-GERÈNCIA DE SERVEIS DE BENESTAR SOCIAL GE0001058 GE0001106 GE0001106
60101-SERVEI D'ACCIÓ SOCIAL GE0001058 GE0001107 GE0001107
60103-SERVEI DE SUPORT DE PROGRAMES SOCIALS GE0001058 GE0001108 GE0001108
60200-GERÈNCIA DE SERVEIS RESIDENCIALS D'ESTADES TEMPORALS I RESPIR GE0001058 GE0001109 GE0001109
60202-OFICINA DE SUPORT TÈCNIC I LOGÍSTIC GE0001058 GE0001111 GE0001111
60300-GERÈNCIA DE SERVEIS D'IGUALTAT I CIUTADANIA GE0001058 GE0001113 GE0001113
60301-OFICINA DE POLÍTIQUES D'IGUALTAT I DRETS CIVILS GE0001058 GE0001115 GE0001115
60303-SERVEI DE POLÍTIQUES D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA GE0001058 GE0001119 GE0001119
60400-GERÈNCIA DE SERVEIS DE SALUT PÚBLICA I CONSUM GE0001058 GE0001121 GE0001121
60401-SERVEI DE SALUT PÚBLICA GE0001058 GE0001123 GE0001123
60402-SERVEI DE SUPORT POLÍTIQUES DE CONSUM GE0001058 GE0001125 GE0001125
70000-Área de Innovación, Gobiernos Locales I Cohesión Territorial GE0001058 GE0016161 GE0016161
70010-GABINET D'INNOVACIÓ DIGITAL GE0001058 GE0014293 GE0014293
70100-DIRECCIÓ DE SERVEIS DE TECNOLOGIES I SISTEMES CORPORATIUS GE0001058 GE0001053 GE0001053
70123-OFICINA TÈCNICA DE INTERNET GE0001058 GE0018379 GE0018379
70200-DIRECCIÓ DE SERVEIS DE FORMACIÓ GE0001058 GE0001032 GE0001032
70300-GERÈNCIA DE SERVEIS D'ASSISTÈNCIA AL GOVERN LOCAL GE0001058 GE0001031 GE0001031
80000-Área de Educación, Deportes y Juventud GE0001058 GE0016162 GE0016162
80001-OFICINA DEL PLA JOVE GE0001058 GE0001117 GE0001117
80100-GERÈNCIA DE SERVEIS D'EDUCACIÓ GE0001058 GE0001128 GE0001128
80200-GERÈNCIA DE SERVEIS D'ESPORTS GE0001058 GE0001087 GE0001087
90000-Área de Acción Climática GE0001058 GE0016163 GE0016163
90100-GERÈNCIA DE SERVEIS DE MEDI AMBIENT GE0001058 GE0001102 GE0001102
Diputació de Barcelona L02000008 L02000008 L02000008

Què és eFACT Catalunya?

eFACT Catalunya és el Punt General d'Entrada de factures electròniques per a les Administracions Públiques catalanes. Tots els proveïdors, empreses o autònoms, hauran de remetre les seves factures electròniques a través d'eFACT Catalunya per tal que siguin gestionades per la pertinent Administració Catalana.

El format admès per eFACT Catalunya és FacturaE 3.2, amb la obligatorietat d'especificar els codis DIR3.

B2Brouter està connectat amb eFACT Catalunya, de manera que les teves factures seran enviades al Punt d'Entrada de forma directa i automàtica. D'aquesta manera també podràs estar informat de l'estat de la teva factura mitjançant el nostre sistema de notificacions.

Què són els codis DIR3?

Els codis DIR3 són tres dades obligatòries que s'han d'especificar en les factures electròniques emeses a les Administracions Públiques d'Espanya. Els 3 codis es corresponen a Òrgan Gestor, Unitat Tramitadora i Oficina Comptable.

Al Directori de B2Brouter podràs trobar els codis DIR3 verificats de Diputació de Barcelona així com els d'altres administracions públiques.

Quan és obligatori fer una factura electrònica?

A Espanya la factura electrònica Fés obligatòria des de 2015 per a proveïdors de l'administració pública (Ajuntaments, Governs Regionals, Generalitat, Serveis Sanitaris, Universitats, etc.). Les empreses o autònoms que siguin subcontractistes o contractistes de contractes públics també hauran d'emetre les seves factures en format electrònic a través del sistema FACeB2B.

Pel sector públic les factures s’han d’enviar en format Facturae i les factures electròniques s'han de remetre a través del Punt d'Entrada que corresponqui.

Dóna't d'alta al nostre servei de facturació electrònica