Sabies l’estalvi que suposa la facturació electrònica?

L’any 2019 és un any important pel que fa a la facturació electrònica. A partir del 18 d’abril es posarà en marxa el nou model de factura electrònica europea per tal d’unificar-la. I és que durant aquest últim any el seu ús no ha fet més que créixer.

Segons l’últim estudi d’implantació de la factura electrònica a Espanya, l’ús de la facturació electrònica ha augmentat un 14.92% el 2018 respecte a l’any anterior. Entre els motius d’aquest augment, un dels més atractius és l’estalvi. T’expliquem tot amb el que pots beneficiar-amb l’ús de la factura electrònica.

Estalvi de costos

Aquest és un element clau i que suposa realment un punt d’inflexió pel que fa a la factura tradicional. Es calcula que suposa un estalvi entre el 60 i el 80% pel que fa a la factura en paper. La quantitat de paper ingent que es consumeix amb la factura tradicional és una despesa enorme per a l’empresa. No només això, a més, cal gastar també per l’enviament postal que aquesta suposa. I com a receptors també és una despesa important. D’una banda hi ha el cost de la impressió i l’enviament, i de l’altra, la recepció i l’arxiu. A això cal sumar-li la despesa en manipulació, tractament manual, arxiu, etc. En definitiva, una suma de costos que amb la factura electrònica es veuen reduïts de manera important.

Estalvi en l’emmagatzematge

Un altre dels punts fonamentals pel que fa a l’estalvi que suposa la factura electrònica és l’estalvi en emmagatzematge. Està clar que guanyes espai amb l’ús de la factura electrònica. La digitalització de l’emissió i recepció de factures permet que l’espai destinat al seu arxiu ja no sigui necessari, ja que es guarda tot a l’ordinador. Però no només guanyes aquest espai, també qualitat i optimització en la gestió de l’emmagatzematge de les factures. El sistema d’arxiu s’agilitza, fent que aquest sigui més eficaç i automàtic. Així doncs, no cal “guardar una còpia en paper”. Tot està dins de la teva plataforma, segur, organitzat i fàcilment localitzable.

Estalvi de temps

Molt relacionat amb l’anterior, ja que l’estalvi en temps és gairebé una conseqüència de l’estalvi en emmagatzematge. Està clar que amb la factura electrònica s’agilitzen processos. I no només d’una persona, sinó de diverses. La realització, emissió i recepció de la factura tradicional comporta una inversió de temps important d’almenys 2 persones a l’empresa, fent una previsió simple. Així doncs, amb la facturació electrònica, no només automatitzes un procés fonamental per a l’empresa, sinó que a més permets que el temps que aquest procés requereix en les persones de la teva empresa, el puguin invertir en altres tasques més importants que es tradueixin en una major eficiència en la gestió.

Estalvi mediambiental

Realment el benefici mediambiental de l’ús de la factura electrònica és substancial. Es calcula que es poden estalviar 9.000 milions de fulls de paper a l’any, el que redueix la tala d’arbres i la desforestació global d’una manera important. I si a això li sumem que gairebé el 90% dels residus d’una empresa són generats per l’ús del paper i del cartó, la introducció de la factura electrònica fa que aquests residus es redueixin de manera dràstica. Una doble conseqüència positiva: reducció de la tala massiva d’arbres i de l’altra, reducció en la generació de residus.

Com veus, amb la factura electrònica són tot avantatges. És àgil, segura i a més, serà obligatòria. Així doncs, fes el pas i si tens dubtes, contacta amb B2Brouter, estarem encantats d’ajudar-te a reduir els costos del teu negoci.