Facturació electrònica a Singapur

La factura electrònica a Singapur s'està implementant i a pesar que actualment no és obligatòria, hi ha plans per a fer-la obligatòria.

Singapur

Mètode d'enviament

  • Peppol
  • Plataforma de l'Estat (InvoiceNow)

Format de factura

  • Peppol BIS Billing 3.0
  • Peppol PINT

Dates important

Maig 2025
Introducció voluntària a la facturació electrònica per a les empreses registrades en el GST.