Facturació electrònica a Itàlia

La factura electrònica a Itàlia és obligatòria per a totes les empreses en totes les seves transaccions, siguin amb organismes públics o amb altres empreses privades.

Itàlia

Legislació:

  • Gener 2022: Obligació de realitzar la presentació de les factures transfrontereres directament al SdI.
  • Gener 2019: Obligació de l'ús de la factura electrònica per a totes les transaccions entre empreses privades. També per a les transaccions entre empreses i consumidor final (B2C).
  • Juny 2014: Obligació de l'ús de la factura electrònica per a les transaccions amb l'Administració pública.

Mètode d'enviament

  • SdI

Format de factura

  • FatturaPA (XML)

Obligatorietat d'enviament

  • B2G
  • B2B
  • B2C