Facturació electrònica a Àustria

La factura electrònica a Àustria és obligatòria per a totes les empreses en les transaccions amb tots els organismes públics.

Àustria

Legislació:

  • Gener 2014: Obligació de l'ús de la factura electrònica per a les transaccions amb l'Administració pública, per part de tots el seu proveïdors.

Mètode d'enviament

  • Peppol
  • Plataforma de l'Estat (E-Rechnung.gv.at)

Format de factura

  • UBL
  • ebInterface

Obligatorietat d'enviament

  • B2G
  • B2B (voluntari)